SŽDC představila opravenou výpravní budovu v Grygově

4.9.2018 8:00 Mgr. Jiří Mazal

SŽDC představila opravenou výpravní budovu v Grygově

V pátek 31. srpna představila SŽDC opravenou výpravní budovu v Grygově nedaleko Olomouce. Více než tři měsíce trvající stavební práce zahrnovaly opravu exteriéru památkově chráněného objektu i obnovu jeho interiérů. Celková investice dosáhla částky téměř 3,4 milionu korun, dodavatelem stavebních prací byla firma Hroší stavby Morava.

Nahlédněme nejen na rozsah prováděných prací, ale také do minulosti grygovského nádraží.

 

 

Železnice mezi Přerovem a Olomoucí byla dokončena již roku 1841, zastávka v Grygově se dočkala zřízení v roce 1880. Při vzniku výhybny roku 1899 se zároveň započalo se stavbou dnešní výpravní budovy (dokončena roku 1901). Postaven byl také obytný dům pro osm rodin.

Architektem výpravní budovy třídy IV.c. z režného cihlového zdiva byl Anton Dachler. Patrová část je kryta valbovou střechou orientovanou tříosou štítovou stranou k dráze. Na ni kolmo navazuje tříosé křídlo kryté sedlovou střechou. Plochy z červeného cihlového zdiva jsou kombinované se světlými prvky vystupující patrovou a korunní římsou a nárožími.


Opravená nádražní budova (pohled od ulice), 31.8.2018 © Jiří Mazal

Budova se dodnes dochovala prakticky beze změn. Pouze roku 1997 byla provedena oprava spočívající ve zbudování nových záchodů, když byly původní v přístavku zrušeny a zbourány. Roku 2003 byla budova prohlášena kulturní památkou České republiky, stejně jako vedlejší obytný dům. Samotná koridorizace trati roku 2006 se budovy dotkla jen částečně, nádraží zejména dostalo ostrovní nástupiště a podchod. Grygovské nádraží bylo roku 2013 dokonce zařazeno mezi deset nejkrásnějších nádraží v Česku.

Letošní práce se především týkaly opravy a doplnění režného zdiva, náhradu původní střešní krytiny novou v odstínu modročerné s hladkým povrchem či úpravu povrchu schodů včetně doplnění chybějících částí umělým kamenem.

Náročným prvkem byla obnova výplní otvorů, kdy při výměně oken a dveří se muselo vycházet z požadavků památkářů. Okna i dveře jsou dřevěné, částečně nové a částečně repasované. Pokud jde o úpravy uvnitř výpravní budovy, vyměnily se podlahové krytiny ve většině prostor, nové jsou obklady i dlažba na hygienickém zařízení. Nezapomnělo se ani na opravu omítek.


Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili (zleva) Tomáš Drmola (náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku), Miroslav Žbánek (manažer SŽDC a kandidát ANO na olomouckého primátora), Ladislav Okleštěk (olomoucký hejtman) a Tomáš Kubáček (grygovský starosta), 31.8.2018 © Jiří Mazal

V současnosti se objektu nachází dopravní kancelář, místnost technologie, pokladna pro prodej jízdenek a sociální zázemí zaměstnanců. Najdeme zde také prostory pro cestující, čekárnu a veřejné WC. Čekárna je doplněna výstavkou týkající se jak historie nádraží, tak proběhlé rekonstrukce. Zatím nevyužité zůstávají komerční prostory – jedna místnost v přízemí a tři místnosti v prvním patře.

Slavnostního představení opraveného nádraží se zúčastnili náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola, manažer SŽDC a kandidát ANO na olomouckého primátora Miroslav Žbánek, olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk a grygovský starosta Tomáš Kubáček.

Rozsahem prováděných prací patří oprava grygovského nádraží k těm menším, ale taktéž důležitým. V Olomouckém kraji se ještě dokončuje rekonstrukce nádraží v Lipníku nad Bečvou a v nejbližší době se pak znovu rozběhnou stavební práce na rekonstrukci výpravní budovy v Přerově. Největší změny čekají nádraží v Hanušovicích, Šternberku a Kojetíně, oprav se ale dočká i řada dalších.

Úvodní snímek: Opravená nádražní budova (pohled od tratě), 31.8.2018 © Jiří Mazal

Galéria

Súvisiace odkazy