Počet bezbariérových nádraží SŽDC se stále zvyšuje

5.11.2019 16:00 Mgr. Pavel Tesař Zdroj: SŽDC - tisková zpráva

Počet bezbariérových nádraží SŽDC se stále zvyšuje

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) systematicky zpřístupňuje cestování po železnici také pro hendikepované osoby. Na hlavních tratích zařazených do transevropské železniční sítě jsou bezbariérově přístupná nástupiště už ve více než polovině stanic a zastávek. Pokračují také úpravy nádraží pro nevidomé a slabozraké. Výsledkem investiční činnosti SŽDC je zpřístupňování dalších vlakových stanic a zastávek pro hendikepované osoby.

V současné době je bezbariérový přístup na nástupiště na 54 procentech nádraží nejen v rámci koridorů, ale i dalších tratí ležících na důležitých mezinárodních trasách. Díky intenzivnímu tempu modernizací se toto číslo zvýší do roku 2025 až na 72 procent,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Jak dodává, v případě budov, které má manažer infrastruktury ve své správě až od roku 2016, je na páteřních tratích bezbariérově přístupných 37 procent nádraží, za šest let to bude téměř 45 procent.

Ke sladění požadavků na bezbariérovost nádraží a na jejich úpravy pro hendikepované osoby slouží od letošního roku platforma pro setkávání zástupců Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, osobních dopravců a SŽDC. Cílem všech zúčastněných je sladit investiční plány manažera infrastruktury s požadavky na vytváření podmínek pro cestování všech osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Zástupci hendikepovaných osob se tak již mohli seznámit s vývojem zpřístupňování stanic v letech 2020 až 2025 nebo se spuštěním nových webových stránek SŽDC, na kterých nechybí ani informace o úrovni bezbariérové přístupnosti stanic a zastávek. V blízké budoucnosti se navíc plánuje rozšíření platformy o další organizace, například Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS) nebo Českou unii neslyšících.    

SŽDC je rovněž aktivní v projektu Euroklíč, díky němuž se postupně  zvyšuje dostupnost veřejných sociálních a technických zařízení (např. výtahů nebo svislých a schodišťových plošin vybavených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 1300 Eurozámků. Nacházejí se zejména na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích a v obchodních centrech. „Ve 112 lokalitách po celé České republice máme instalováno celkem 154 Eurozámků, které jsou označeny viditelnou samolepkou. V drtivé většině případů jde o toalety na našich nádražích. V nejbližší době se tento počet rozšíří o dalších 11 Eurozámků,“ popisuje Jiří Svoboda.

Stejně důležitá je i přístupnost nádraží pro cestující se zrakovým postižením. K jejich pohybu na nástupištích pomáhají žlutě vyznačené vodicí lišty. Nevidomí a slabozrací mohou navíc využívat hlasové majáčky, které jsou rozmístěny po celé délce přístupové cesty až k vlaku. Aktivují si je sami nevidomí pomocí svého čtecího zařízení. Dále mají k dispozici hmatové štítky, na kterých jsou informace napsány Braillovým písmem. Díky spolupráci se SONS jsou nově pro nevidomé a slabozraké osoby upraveny také webové stránky SŽDC.

Úvodní snímek: Výtahy na nástupiště se stávají standardem (24.10.2015, Týniště n.O.) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy