Dobré zprávy z „Dobré správy“ (2)

11.4.2020 8:00 -zz- Zdroj: Správa železnic, s.o. - tiskové zprávy

Dobré zprávy z „Dobré správy“ (2)

Správa železnic, státní organizace, pokračovala ve vydávání pozitivně laděných tiskových zpráv, které byly v předvelikonočních časech tak trochu balzámem na duši všem, kdož je četli. Tedy alespoň ve srovnání s těmi ostatními, jimiž své obecenstvo v době pandemické zahrnují média. Jako by rozvoj železniční infrastruktury byl jedinou sférou naší společnosti, která nadále žije tak nějak normálně. Asi tomu tak docela není, ale prospěšný psychologická efekt to přináší.

Po nedávno publikované první části chronologicky uspořádaného přehledu takovýchto novinek nabízíme čtenářům internetového magazínu VLAKY.NET jeho pokračování, shrnující další informace, které jsme obdrželi od pracovníků odboru komunikace našeho manažera státní železniční infrastruktury.

26. března 2020 - Výpravní budovu v Bohumíně čeká rekonstrukce

Celkové oživení prostor nádraží, zvýšení komfortu pro cestující a snížení energetické náročnosti objektu – právě to přinese chystaná rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy ve stanici Bohumín. Správa železnic naváže na menší opravy, které na budově probíhaly v uplynulých letech. Stavba odstartuje během dubna.

Celkový architektonický vzhled výpravní budovy se nezmění, cílem je co nejvíce zachovat její původní ráz a materiálový vzhled z doby přestavby v roce 1904. Náplní rekonstrukce bude mimo jiné výměna oken a dveří, obnova fasády objektu včetně poškozených ozdobných prvků a nový barevný nátěr. Dále dojde k optimalizaci vnitřních dispozic, k celkové rekonstrukci vytápění a výměně střechy nad poštou. Výpravní budova také získá nový mobiliář a nová WC pro veřejnost.

Rekonstrukce je plánovaná na etapy za částečného provozu, pro cestující budou zajištěny náhradní čekací prostory a veřejné toalety, prodej jízdenek zůstane zachován. Práce navazují na opravy realizované v roce 2013 předchozím vlastníkem výpravní budovy (České dráhy) a na opravy zajišťované Správou železnic v letech 2017 a 2018, kdy došlo k výmalbě vestibulu a výměně vstupních dveří a střechy.

Předpokládané investiční náklady jsou 62,5 milionu Kč. Zhotovitelem stavby je společnost PORR. Práce by měly skončit v polovině příštího roku.


Bohumínská výpravní budova svou historickou tvářnost neztratí (9.2.2013)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

27. března 2020 - Oblouky Negrelliho viaduktu prověří zatěžovací zkouška

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu postoupila do další fáze. Je dokončená pokládka kolejí a na řadě je zatěžovací zkouška, při které bude ověřena spolehlivost nosné konstrukce z hlediska mezního stavu použitelnosti, a to na třech mostních objektech. Měření, které provede Kloknerův ústav, začíná dnes odpoledne.

Zátěžový test prověří větev vedoucí od Křižíkovy ulice na Masarykovo nádraží, dále most přes Křižíkovu ulici a také úsek mezi ulicemi Křižíkova a Sokolovská. Pro měření se použije zatížení dvěma až šesti vozíky, z nichž každý váží 62 tun. Sledovat se bude například průhyb ocelových nosníků, rozevření spár nebo sednutí spodní stavby. Zkouška skončí 29. března v dopoledních hodinách.

Aktuálně se pracuje i na instalaci kabeláže a zabezpečovacího zařízení, do konce dubna budou pokračovat práce na trakčním vedení.

Historický Negrelliho viadukt se pro dopravu znovu otevře 1. června, přesně 170 let po jeho uvedení do provozu. Tříletá rekonstrukce viaduktu včetně instalace moderního zabezpečovacího zařízení přispěje ke zvýšení plynulosti provozu a umožní zvýšit počet vypravovaných vlaků. Zároveň půjde o první modernizovaný úsek připravený na vyšší kapacitu spojů v projektu spojení na letiště Václava Havla a do Kladna.


Negrelliho viadukt nabývá nové podoby (29.9.2019) © Jiří Řechka

30. března 2020 - Správa železnic připravuje kompletní přestavbu stanice Semily

Rekonstrukce železniční stanice Semily, kterou připravuje Správa železnic, zahrnuje výstavbu nových nástupišť včetně zastřešení a částečnou přestavbu kolejiště. Stavba za 122 milionů korun přinese cestujícím zvýšení bezpečnosti a komfortu. Správa železnic nyní ve výběrovém řízení hledá zpracovatele dokumentace pro územní řízení i projektové dokumentace pro společné povolení.

Práce by měly začít na začátku roku 2022. Záměr projektu počítá s redukcí jedné manipulační koleje především z důvodu uvolnění plochy pro autobusový terminál. Manipulační kolej č. 3 o délce 100 metrů bude přemístěna na kolejové rozvětvení ve směru na Železný Brod, čímž bude zachována možnost vykládky a nakládky.

Zastřešení nově vybudovaných nástupišť bude i s ohledem na historický ráz nádražní budovy realizované tak, aby vizuálně nerušilo celkový vzhled nádraží. Architektonické návrhy Správa železnic projednala s velmi pozitivním výsledkem s městem Semily.

Na rekonstrukci nástupišť naváže úprava přednádražního prostoru, kde město Semily plánuje realizovat výstavbu autobusového terminálu. Pro přestup cestujících způsobem „hrana-hrana“ mezi autobusy a vlakovými soupravami bude sloužit nové nástupiště u výpravní budovy. V praxi to znamená, že cestující budou moci přestupovat, aniž by museli opustit jedno společné bezbariérové nástupiště.


Semilské kolejiště se promění (28.10.2009) © Luděk Kováč; zdroj: Wikipedie

31. března 2020 - Úsek z Ústí nad Labem-Střekova do Velkého Března dostane nové trakční vedení

Správa železnic vymění trakční vedení na dvoukolejné trati spojující po pravém břehu Labe metropoli Ústeckého kraje s Děčínem. Práce se budou odehrávat na více než osmikilometrovém úsek z Ústí nad Labem-Střekova do Velkého Března. Obnovou projde nejen trolej, ale také sloupy a další součásti trakčního vedení. Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 130 milionů Kč, zahájení prací se předpokládá ve druhém pololetí letošního roku.

Dvoukolejná pravobřežní trať mezi Ústím nad Labem a Děčínem plní významnou roli v nákladní dopravě. Trakční vedení je již za hranicí životnosti, proto Správa železnic rozhodla o jeho výměně. Oprava již bude respektovat budoucí přechod na střídavou trakční soustavu.

Práce se odehrají v úseku z Ústí nad Labem-Střekova do Velkého Března o délce 8,3 km. Provede se výměna 276 trakčních podpěr z roku 1961, dále 16 km trolejového drátu a nosného lana a 950 izolátorů. Trakční vedení po opravě bude lépe vyhovovat zvýšenému příkonu moderních elektrických lokomotiv. V celém úseku se současně opraví odvodnění.

Předpokládané náklady na celou akci dosahují 130 milionů Kč bez DPH. Správa železnic v současné době připravuje podklady pro realizaci akce, která by podle stávajících předpokladů mohla být zahájena ve druhém pololetí letošního roku. Práce mezi Ústím nad Labem-Střekovem a Velkým Březnem jsou součástí komplexních oprav trakčního vedení na vybraných traťových úsecích v Ústeckém kraji.


Trakční vedení od Ústí n.L. do Velkého Března dožívá (1.2.2020) © Správa železnic

1. dubna 2020 - Koridorový úsek z Velimi do Poříčan čeká rekonstrukce

Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce traťového úseku z Velimi do Poříčan, který patří mezi nejfrekventovanější na české železniční síti. Stavba bude spolufinancovaná z programu CEF Blending, který je kombinací finančních prostředků z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěru od Evropské investiční banky (EIB). Stavbu s celkovými investičními náklady 3,83 miliardy Kč zrealizuje sdružení SWIETELSKY Rail CZ + Subterra a.s..

Jde o vůbec první stavbu financovanou z nového programu CEF Blending. Ten je zaměřený především na již dříve modernizované části koridorů. Konkrétně v tomto případě projdou přestavbou mezistaniční úseky Velim – Pečky a Pečky – Poříčany a stanice Velim a Poříčany. Stanice Pečky bude rekonstruována v rámci samostatné akce, kterou už také připravujeme,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. První výluky v souvislosti se stavbou začnou letos v červnu, celá stavba potrvá do konce roku 2022.

Rekonstruovaný úsek začíná v železniční stanici Poříčany, kde byla před nedávnem dokončena modernizace všech nástupišť spojená s vybudováním bezbariérového přístupu a prodloužením podchodu pod celým kolejištěm. Nyní na to naváže rekonstrukce staničních kolejí a také více než dvacítky výhybek. Součástí prací na železničním spodku pak bude obnova odvodnění.

Mezi Velimí a Pečkami, respektive mezi Pečkami a Poříčany je navržena celková přestavba železničního spodku i svršku. V rámci stavby budou nově vybudovány odbočky v Cerhenicích a v Tatcích, které budou sloužit ke zvýšení variability řízení provozu v silně vytíženém úseku. Nástupiště na zastávkách v Cerhenicích a Tatcích budou tvořit konzolové desky s normovou výškou 550 mm nad temenem kolejnice a bezbariérovým přístupem. Železniční stanice Velim i obě zastávky získají nový informační systém a moderní mobiliář.

V uvedeném úseku se zrekonstruuje pět železničních mostů, současně dojde ke zrušení nevyužívaného železničního přejezdu v Dobřichově. Zároveň dojde k rozšíření protihlukových opatření. Kompletní výměnou projde trakční vedení včetně všech součástí. Zlepší se také technický stav ohřevů výhybek, rozvodů nízkého napětí a osvětlení.

Součástí projektu je rovněž obnova a rozšíření funkcionalit staničního zabezpečovacího zařízení ve Velimi a v Pečkách. V Poříčanech se vybuduje zcela nové staniční zabezpečovací zařízení. V traťových úsecích se bude instalovat nový centralizovaný elektronický automatický blok, v důsledku toho dojde k potřebné úpravě softwaru. Celkové investiční náklady stavby činí 3,830 miliardy Kč bez DPH. Projekt bude v rámci nástroje CEF Blending spolufinancovaný Evropskou unií do výše 20 % způsobilých nákladů na realizaci a financovaný z úvěru EIB až do výše 50 % celkových investičních nákladů. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.


V Cerhenicích bude vybudována odbočka (27.6.2016) © PhDr. Zbyněk Zlinský

2. dubna 2020 - Začala modernizace stanice Prosenice

Správa železnic zahájila modernizaci železniční stanice Prosenice, ležící na dvoukolejné elektrizované trati Bohumín – Přerov. Práce za zhruba 181,8 milionů korun bez DPH realizuje sdružení firem Swietelsky Rail CZ a AŽD Praha během nepřetržité výluky, která začala 1. dubna a potrvá do 12. května. Součástí modernizace je unikátní pokládka nových výhybek.

„Modernizace stanice je zvláštní instalací výhybek ojedinělého tvaru, které umožní vyšší rychlost vlaku při jízdě do odbočky. Po dokončení stavby je pro Správu železnic prioritou provozní ověření funkčnosti výhybek, aby mohly být schválené jako součást železniční dopravní cesty v České republice,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

 „Tyto výhybky se na české železnici použijí vůbec poprvé. Půjde tedy o unikátní montáž,“ říká Ljuban Kovačevič, koordinátor staveb Swietelsky Rail CZ. Montáž je plánovaná na dny 20. až 23. dubna. Výhybky budou součástí nové kolejové spojky, která se ze současných 157 metrů prodlouží na 307 a umožní zvýšení rychlosti vlaku při jízdě do odbočky ze 100 až na 160 km/h. Jedna výhybka bude mít hydraulické závěry a druhá čelisťové. Budou také odolnější proti opotřebení.

Na úvodní etapu modernizace stanice naváže montáž nových technologií, práce na trakčním vedení a na úpravách zabezpečovacího zařízení. Tato etapa skončí do 11. července. Celá stavba s názvem Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice bude dokončena v březnu příštího roku.


Stanice Prosenice dostane unikátní výhybky (8.8.2018) © Palickap; zdroj: Wikipedie

2. dubna 2020 - Cestující budou moci využívat desítku nových zastávek a jednu stanici

Dopravní obslužnost řady míst na síti Správy železnic zlepší v nejbližší době desítka nových zastávek a jedna stanice. Cestující začnou už v květnu využívat zastávku Neratovice sídliště, vlaky začnou ještě letos zastavovat také u sídliště v Příbrami a na dalších dvou místech. Výsledkem probíhajících nebo v blízké budoucnosti zahajovaných investičních akcí Správy železnice bude výstavba dalších nových zastávek.

Těsně před dokončením je 120 metrů dlouhé nástupiště s normovou výškou 550 milimetrů nad kolejí u neratovického sídliště. Jeho součástí budou kromě klasického vybavení v podobě přístřešku a osvětlení také stojany pro několik desítek jízdních kol. Ke zvýšení bezpečnosti cestujících přispěje mimo jiné nový přechod zabezpečený výstražnou signalizací.

Do konce letošního roku se díky nové zastávce zlepší dopravní obslužnost řady obyvatel největšího sídliště v Příbrami. Ještě letos začnou nově zastavovat vlaky rovněž u multifukční haly v Karlových Varech (na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně) a v Jeníkově-Oldřichově. Sem se v rámci probíhající investiční akce Správy železnic přesunou nástupiště ze stanice Oldřichov u Duchcova.

V plném proudu je v rámci výstavby čtyřkolejné přeložky trati v hlavním městě výstavba stanice Praha-Zahradní Město a zastávky Praha-Eden. Pro veřejnost by se měly otevřít v průběhu příštího roku. Cestování vlakem po metropoli zlepší v horizontu několika let také zastávka Praha-Rajská zahrada, která vznikne v bezprostřední blízkosti stejnojmenné stanice metra.

Součástí rekonstrukce a elektrizace trati Brno – Střelice je i výstavba zastávek Brno-Starý Lískovec a Ostopovice. Jejich zprovoznění se plánuje na příští rok, ve Starém Lískovci vybuduje město Brno přestupní terminál, kam budou zajíždět i trolejbusy od bohunické nemocnice. V rámci revitalizace trati ze Staré Paky do Trutnova vznikne rovněž v roce 2021 nová zastávka v Roztokách u Jilemnice, která se bude nacházet blíže obci a nahradí tamní stanici. To samé platí i plánované zastávce Troubelice střed, která je součástí projektu elektrizace traťového úseku z Libiny do Uničova. Ta navazuje na již probíhající stavbu mezi Uničovem a Olomoucí.

Přehled nových zastávek a stanic

- název

- kraj

- rok otevření

Neratovice sídliště

Středočeský

2020

Příbram sídliště

Středočeský

2020

Karlovy Vary-Aréna

Karlovarský

2020

Jeníkov-Oldřichov

Ústecký

2020

Praha-Zahradní Město (stanice)

Praha

2021

Praha-Eden

Praha

2021

Brno-Starý Lískovec

Jihomoravský

2021

Ostopovice

Jihomoravský

2021

Roztoky u Jilemnice zastávka

Královéhradecký

2021

Troubelice střed

Olomoucký

2021

Praha-Rajská zahrada

Praha

 2022?

 

3. dubna 2020 - Stanice Šakvice bude mít nové nástupiště a podchod

Po zimní přestávce pokračují práce na modernizaci a elektrizaci železniční tratě Šakvice – Hustopeče u Brna. V rámci výluky, která začala v polovině března a potrvá do konce srpna, se mimo jiné postaví opěrná zeď ve stanici Hustopeče u Brna, obnoví kolejiště v mezistaničním úseku a připraví trakční sloupy. Ve stanici Šakvice se pracuje na novém podchodu, který zajistí bezbariérový přístup na všechna nástupiště.

Stavební práce začaly vloni v září, stavba bude ukončena jako celek na počátku příštího roku. V těchto týdnech se pracuje zejména na výměně železničního spodku a svršku v mezistaničním úseku, probíhají úpravy výpravních budov v obou stanicích i práce na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení a trakci. Stanice Šakvice bude mít vedle nového podchodu i nové nástupiště. Realizace projektu zatím běží podle harmonogramu.

Po dokončení projektu bude možné zavést vlakové spojení z Hustopečí do centra moravské metropole bez nutnosti přestupu. Traťová rychlost se zvýší na 85 km/h. V Hustopečích budou cestujícím k dispozici dvě nástupiště s délkou hrany 170 metrů. V obou koncových stanicích jim bude sloužit také nový informační systém. Díky provedeným úpravám se cestující dostanou vlakem z Hustopečí až do centra Brna za 35 minut.

Fotoreportáž ze stavby najdete na Facebooku Správy železnic.


Trať z Hustopečí do Šakvic prochází elektrizací (1.2.2020) © Správa železnic

6. dubna 2020 - Správa železnic pokračuje v přípravě modernizace úseku Nemanice – Ševětín

Příprava modernizace posledního úseku jižní větve čtvrtého tranzitního koridoru z Nemanic do Ševětína postupuje do další fáze. Správa železnic vyhlásila výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení. Předpokládaná hodnota zakázky je 437,7 milionu korun, termín pro podávání nabídek je 7. května.

Cílem stavby je zdvoukolejnění celého úseku a zvýšení rychlosti na 160 km/h. Pro dosažení požadovaných parametrů bude trať vedena v celé délce po přeložce. Vlaky tak přestanou obsluhovat stanice Hluboká nad Vltavou-Zámostí a Chotýčany, stejně jako zastávky Hrdějovice a Hosín. Na nové trase se vybudují dva tunely – Hosínský dlouhý 3120 metrů a Chotýčanský, který se díky rekordní délce 4810 metrů stane po svém dobudování nejdelším na české železniční síti.

Délka modernizovaného úseku bude 16,6 km, celkovou přestavbou projde rovněž stanice Ševětín, za níž se novostavba trati napojí na stávající trasu. Cestující zde budou moc využít dvě nová nástupiště s bezbariérovým přístupem podchodem. Stávající přejezd ve stanici se zruší a nahradí mimoúrovňovým křížením.

Zahájení stavby se plánuje na začátku roku 2023, práce potrvají šest let. Předpokládané celkové náklady se předpokládají ve výši 11 miliard korun.


Stavba úseku Nemanice – Ševětín pokročí další fází (2019); zdroj: silnice-zeleznice.cz

7. dubna 2020 - Mezi Berounem a Královým Dvorem se dokončuje modernizace trati

Už na podzim letošního roku skončí rozsáhlá modernizace železniční infrastruktury mezi stanicí Beroun a zastávkou Králův Dvůr ve Středočeském kraji. Ta obsahovala i kompletní přestavbu samotné stanice. Zbývá poslední etapa, rekonstrukce přibližně jednoho kilometru traťových kolejí mezi zmíněnou zastávkou a berounským seřaďovacím nádražím. Termín dokončení projektu by neměla ohrozit ani současná opatření proti šíření koronaviru.

Celá stavba s názvem Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr začala v roce 2016 a byla rozložena do tří etap. V první byla stěžejní rekonstrukce osobního nádraží v Berouně. Proběhla obnova kolejiště, postavily se nový podchod, nástupiště a přístřešky. Přístup na nástupiště pro imobilní cestující zajišťují výtahy. Železniční stanice je rovněž vybavena informačním systémem pro slabozraké a nevidomé osoby. V rámci první etapy se také vyměnila technologická zařízení. Její součástí byla i výrazná obnova kolejiště na seřaďovacím nádraží.

Během druhé etapy, která byla zahájena vloni, proběhla rekonstrukce kolejiště a stávající zastávky v Králově Dvoře. Zdejší původní výpravní budova zmizela, zastávka má nová nástupiště, přístup na ně zajistí bezbariérový podchod. Třetí etapa, která zahrnuje úsek mezi seřaďovacím nádražím v Berouně a zastávkou Králův Dvůr, se začala realizovat letos v březnu, hotovo pak bude v říjnu. Zmodernizovat železniční spodek i svršek zbývá na posledním, zhruba kilometr dlouhém úseku.

Součástí stavebních prací bude i napojení vlečky KD Trans, ČMC II a úprava napojení vlečky Čertovy schody. Vybuduje se také nová odstavná kolej pro potřeby firmy KD Trans, ta původní musela ustoupit novým nástupištím a narovnání kolejí. Hlavní trať mezi Berounem a Královým Dvorem je momentálně jednokolejná, postupně se budou rekonstruovat obě traťové koleje, a to včetně realizace odvodnění či výměny železničního spodku a svršku. První kolej by měla být hotová do 24. července, druhá pak do 23. října.

Aby se zajistila propustnost traťového úseku Beroun – Zdice na odpovídající úrovni, vybudovala se nedaleko zastávky Králův Dvůr provizorní odbočka, která po celou dobu výstavby umožní dvoukolejný provoz dále do Zdic. Následně se tato odbočka vymění za trvalou kolejovou spojku.

Předmětem celé stavby je úsek trati dlouhý 5,7 kilometru. V rámci optimalizace dojde ke zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, k modernizaci zabezpečovacího zařízení a úpravám, které umožní rychlejší průjezd vozidel s naklápěcí technikou. Projekt dále zahrnuje instalaci sdělovacího a informačního zařízení, rekonstrukci trakčního vedení, úpravy výpravní budovy v Berouně a výstavbu nového technologického objektu.


Berounské nádraží už vypadá jinak (6.11.2011) © ŠJů; zdroj: Wikipedie

9. dubna 2020 - V květnu začnou práce na prodloužení podchodu na pražském hlavním nádraží

Správa železnic vybrala firmu na prodloužení severního podchodu na pražském hlavním nádraží. Sdružení firem s názvem „MTS+HT CZ – Podchody hl. n.,“ jehož společníky jsou Metrostav a.s. a HOCHTIEF CZ a.s., Stavbu zrealizuje za 219,55 milionu korun. Práce začnou v květnu 2020 a první chodci si díky prodloužení podchodu zkrátí cestu z centra do přilehlých městských částí příští rok v srpnu.

„Prodloužením severního podchodu za stávajícího 7. nástupiště dojde k podstatnému zkrácení docházkové vzdálenosti z hlavního nádraží na Žižkov a Vinohrady. Vyústění pěší trasy bude situováno do Seifertovy ulice přes komerční centrum Churchill Square. Výstup z podchodu zajistí kromě schodiště také dvojice eskalátorů a výtah, takže bude zajištěný bezbariérový přístup,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Prodloužení podchodu je řešené tak, aby bylo možné v budoucnu rozšířit nádraží o další ostrovní nástupiště.

Práce budou dále zahrnovat potřebné přeložky kolejí, stávajícího kabelového kolektoru, vodovodu a úpravy kanalizace. V prodlouženém podchodu se současně zřídí informační a orientační systém. Součástí stavby jsou také související úpravy trakčního vedení a doplnění komunikace a pěších ploch u výstupu z podchodu. Podél části upravované areálové komunikace se rovněž vybuduje oplocení a venkovní osvětlení. Prodloužení podchodu přispěje ke zvýšení bezpečnosti a zabrání možným střetům chodců a vlaků.


Na žižkovskou stranu „Hlaváku“ vede jen služební přechod (22.08.2011)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

V následujících letech na tuto stavbu naváže další část, v rámci které dojde k výměně informačního a orientačního systému v celé železniční stanici a rekonstrukci nástupišť č. 5 až 7 včetně doplnění eskalátorů. Dále se provede výměna podhledů ve všech třech podchodech, které budou sjednoceny s prodlouženým severním podchodem. Přístřešky z 90. let nahradí nové a jejich vzhled bude jednotný na celém hlavním nádraží.

Úvodní snímek: Rekonstrukce trati Lysá nad Labem - Milovice (18.11.2009) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy