Výstavba 4. koridoru pokročila

30.6.2020 8:00 Mgr. Pavel Tesař Zdroj: Správa železnic, s.o. - tisková zpráva

Výstavba 4. koridoru pokročila

Na dalším úseku čtvrtého železničního koridoru bude možno jezdit rychlostí až 160 kilometrů za hodinu. Jde o jeden z konkrétních přínosů dokončené modernizace dvoukolejné trati mezi Dynínem a Ševětínem. Díky přesunutí nástupišť v Dyníně a Neplachově také došlo ke zlepšení dostupnosti železnice pro obyvatele obou obcí. Modernizovaný úsek o délce 4,3 kilometru je navíc nyní připraven na instalaci traťové části evropského zabezpečovacího systému (ETCS).

Stavba probíhala od března 2018. Jejím účelem bylo primárně připravit podmínky pro nasazení evropského zabezpečovacího systému ETCS a dále uvést železniční trať i související stavby a zařízení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům. Díky modernizaci zabezpečovacího zařízení současně došlo ke zvýšení bezpečnosti,“ uvedl ředitel Stavební správy západ Správy železnic Petr Hofhanzl.

Obsahem modernizace dvoukolejného úseku o délce 4,3 km bylo zřízení nového železničního svršku s důrazem na zvýšení rychlosti, dále rekonstrukce železničního spodku a také mostů a propustků. V železniční stanici Dynín se zrušila stávající úrovňová nástupiště. Cestujícím slouží nová zastávka na jižním kolejovém rozvětvení stanice s přístupem z místní komunikace III/1555. V Neplachově pak došlo k přesunutí zastávky do nové polohy blíže obci. Přístup k nástupištím je zajištěn po nově vybudovaném podchodu. Obě zastávky jsou vybaveny nástupišti s bezbariérovým přístupem, přístřešky pro cestující, osvětlením a informačním a kamerovým systémem.


Modernizovaný traťový úsek na turistické mapě
(kliknutí do náhledu ji otevře on-line)

Modernizací prošlo i zabezpečovací zařízení, trakční vedení a další návazné stavební a technologické objekty. Mezi ně patří i železniční most přes komunikaci III/1555 v jižní části železniční stanice Dynín. Původní ocelová konstrukce s dřevěnými mostnicemi byla z důvodu nízké provozní rychlosti nahrazena konstrukcí s průběžným kolejovým ložem. Pro zvětšení volné výšky pod mostem a zároveň zachování sklonových poměrů železniční trati bylo navrženo řešení s ocelovým U-rámem se spodním plechem o tloušťce pouhých 100 mm při rozpětí mostu 12,6 m. Spodní plech nosné konstrukce z jediného kusu nebylo možné v podmínkách ČR zhotovit, jeho výroba byla proto zadána v Německu.


Ukládání nové ocelové mostní konstrukce;
zdroj: silnice-zeleznice.cz

Celkové investiční náklady akce s názvem Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část činí 756 284 394 Kč bez DPH. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020. Maximální příspěvek EU dosáhl výše až 494 764 171 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla Společnost Nemanice – Ševětín - EŽ+AŽD+Subterra. Tu tvořily firmy Elektrizace železnic Praha (vedoucí účastník), AŽD Praha a Subterra.

Poznámka redakce VLAKY.NET:

Přiřazení dokončené stavby k modernizované trati mezi českobudějovickou výhybnou Nemanice I a Ševětínem je zavádějící, protože leží už mimo ni směrem k Veselí nad Lužnicí.


Pokládka kolejových polí (Dynín zastávka);
zdroj: silnice-zeleznice.cz

Odkazy:

  1. Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část – prospekt SŽDC (formát PDF)
  2. Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část - SUDOP PRAHA a.s. - oznámení dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. z roku 2016
  3. Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část - silnice-zeleznice.cz – souhrnný článek ze dne 20.2.2020
  4. Železniční trať Praha – České Budějovice – Wikipedie
  5. Nemanice (České Budějovice) – Wikipedie
  6. Ševětín – Wikipedie
  7. Neplachov – Wikipedie
  8. Dynín – Wikipedie

Úvodní snímek: V modernizovaném úseku byl postaven 1 nový most a 4 zrekonstruovány © Správa železnic

Upravil, ilustroval a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy