Začíná rekonstrukce trati z Dětmarovic na státní hranici s Polskem

5.6.2020 8:00 Nela Friebová, DiS. Zdroj: Správa železnic, s.o. - tisková zpráva

Začíná rekonstrukce trati z Dětmarovic na státní hranici s Polskem

Traťový úsek z Dětmarovic přes Petrovice u Karviné na státní hranici s Polskem čeká celková rekonstrukce. Správa železnic již podepsala smlouvu se zhotovitelem prací. Projekt bude spolufinancovaný z nástroje CEF Blending, který kombinuje finanční prostředky z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěr od Evropské investiční banky (EIB). Dokončení této významné stavby s celkovými investičními náklady přes tři miliardy korun je naplánováno na červenec 2022.

Předmětem projektu je dvoukolejný elektrizovaný úsek tranzitního železničního koridoru mezi Dětmarovicemi a státní hranicí s Polskem přes Petrovice u Karviné, v jízdním řádu pro cestující uvedený jako trať číslo 326. V rámci stavby proběhne sanace železničního spodku a obnova železničního svršku, na požadované parametry budou přestavěny vybrané mostní objekty. Šest železničních přejezdů v daném úseku projde rekonstrukcí, u některých se zmodernizuje jejich zabezpečení.


Rekonstruovaný úsek na mapě; zdroj: Mapy.cz
(kliknutí do náhledu otevře zdroj)

V železničních stanicích Dětmarovice a Petrovice u Karviné a na zastávce Závada se zrekonstruují nástupiště, která získají bezbariérový přístup. Navíc dostanou nové zastřešení a potřebný mobiliář. Cestujícím bude sloužit nový informační a orientační systém. V celém úseku včetně stanic se nainstaluje moderní zabezpečovací zařízení.

Součástí stavební části projektu je rekonstrukce trakčního vedení, respektive instalace nového. Všechny úpravy budou respektovat plán přechodu na jednotnou střídavou napájecí soustavu.


Zastávka Závada bude bezbariérová (2012) © Mariuszjbie; zdroj: Wikipedie 

Celkové investiční náklady stavby s názvem Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC činí 3,053 miliardy Kč bez DPH. Projekt bude v rámci nástroje CEF Blending spolufinancovaný Evropskou unií do výše 20 % způsobilých nákladů na realizaci a financovaný z úvěru EIB až do výše 50 % celkových investičních nákladů. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací za cenu 2,657 miliardy Kč bude Společnost Dětmarovice, kterou tvoří STRABAG Rail a OHL ŽS.

Poznámka:

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Úvodní snímek: Nádraží Dětmarovice dostane nová nástupiště (2012) © Mariuszjbie; zdroj: Wikipedie
(snímek v plné velikosti)

Upravil a odkazy i ilustracemi doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy