Naše téma: Dvě loga a dva názvy správce kolejí

19.11.2018 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Dvě loga a dva názvy správce kolejí

Možná vám unikl poslední pokrok ve vleklém správním sporu o nové logo SŽDC. Ale nepochybně vnímáte, že v televizi i jiných médiích tuto zkratku mnozí moderátoři, reportéři a další tvůrci veřejného mínění vytrvale tlumočí názvem Správa železniční a dopravní cesty. To jsou dvě strany téže mince – jisté „nečitelnosti“ identity jednoho z pohrobků našich kdysi unitárních státních drah. Podívejme se na ně dnes společně lupou naší diskusní rubriky.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vyhrála zatím nepravomocně spor o zápis nové ochranné známky, kterou chtěla původně už rok využívat. SŽDC už začala soutěžit firmu, která nové logo ve firmě zavede. (…) Podle zdrojů serveru Zdopravy.cz se spor týkal samotného námětu loga. Studio Marvil, které nové logo navrhlo, mělo doložit letecké snímky zhlaví, podle kterého vznikl motiv kolejí a kolejové spojky v logu. SŽDC už ve čtvrtek vypsala soutěž na aplikace nového loga. Pod názvem Realizace jednotného vizuálního stylu organizace Správy železniční dopravní cesty se skrývá zakázka s odhadovanou cenou 3 miliony korun, jejíž vítěz má zpracovat například reklamní produktové kampaně na činnost SŽDC nebo šablonu pro webové stránky. Má také označit novým logem budovu generálního ředitelství. Tuto informaci přinesl v sobotu známý dopravní web.


Zvažované logo s novým názvem správce naší železnice; zdroj: dynamodesign.cz

Původně mělo být všechno jinak. V roce 2011 vedení SŽDC zvažovalo vyřešení problémů s výše zmíněnou „nečitelností“ firemní identity radikálním způsobem – změnou názvu. Ta by ovšem vyžadovala legislativní změny, jejichž prosazení je u nás tradičně velice komplikované. Navíc nové logo narazilo na problém své podobnosti s logem maďarských železnic. po celém tom záměru zůstal jen článek z roku 2015. Je docela úsměvné, že obvinění z plagiátorství (alespoň podle dostupných informací předpokládané) provází i nové logo SŽDC, zveřejněné loni. Za povšimnutí stojí také sumy, které SŽDC za svou novou tvář celkem zaplatí - 1,9 milionu korun za celý vizuální styl včetně loga a další (zatím jen odhadované) 3 miliony korun za jeho zavedení, ať už to znamená cokoliv. Inkasantem první částky bylo studio Marvil, tu druhou získá vítěz právě vyhlášené veřejné soutěže.


Vizualizace lokomotivy s novým logem SŽDC; zdroj: www.marvil.cz

Jestliže tedy problém dvou log správce železniční infrastruktury nepochybně v dohledné době dospěje k úspěšnému konci a příslušný úřad rozhodne kladně o jeho zápisu do příslušného registru, lze s úspěchem pochybovat o tom, že realizátor nového vizuálního stylu SŽDC vtluče mediálním dovedům do hlav, že se ta státní organizace jmenuje prostě Správa železniční dopravní cesty, tedy bez spojky „a“ mezi druhým a třetím slovem. Už před hodným časem jsme si na tomto místě dovolili vyjádřit podiv nad tím, kde se ta „kreativita“ bere. Proč novináři nemohli (a doposud bohužel nemohou) doslova přijít této státní organizaci na jméno. Naprosto běžně se setkáváme s pojmem Správa železniční a dopravní cesty, a to dokonce tam, kde by bylo na místě předpokládat vyšší stupeň informovanosti (třeba v jistém železničním periodiku nebo v komentáři DVD vydaného jedním z partnerů SŽDC k dokončení jakési stavby)..


Jedna ukázka za všechny; zdroj: prima.iprima.cz

Naprostým přeborníkem v komolení názvu SŽDC je FTV Prima, spol. s r.o., jejímž šéfům by se nepochybně nelíbilo, kdyby někdo používal název FTV a Prima. Přesto jim zjevně vůbec nevadí, že v jejich médiích se takovým způsobem dlouhodobě a téměř systematicky przní oficiální název instituce jiné, který je mimochodem stanoven zákonem, navíc platným už déle než 15 let. Nechce se totiž věřit, že ta nikoliv bezvýznamná mediální společnost zaměstnává téměř výhradně dyslektiky či osoby mdlého rozumu. Není samozřejmě jediná, kdož se toho prohřešku dopouští. Někdo ovšem může argumentovat tím, že název správce železniční infrastruktury je opravdu obtížně srozumitelný a pro běžného smrtelníka těžko interpretovatelný. Jenže redaktoři, reportéři, editoři, moderátoři a jiní velice dobře honorovaní pracovníci nejsou obyčejní lidé a měli by být schopni i komplikovaný název za 15 let každodenního užívání vstřebat.


Hlavně, že jsme světoví ...; zdroj: www.marvil.cz

K oběma stranám té dnešní tématické mince by se jistě dalo napsat či odkázat ještě mnohém, ale předchozí odstavce jistě dávají dostatek podnětů k zamyšlení a následující diskusi. Ta by se mohla (samozřejmě nikoliv striktně) zaměřit například na tyto otázky:,

Co si ve všeobecnosti myslíte o tom, jak (a zda vůbec) naše (běžná i tzv. cestující) veřejnost vnímá SŽDC?

Domníváte se, že pořízení nového loga (a celého vizuálního stylu) bylo nezbytné a ekonomicky podložené?

V čem vidíte příčinu skutečnosti, že pracovníci medií stále komolí název Správy železniční dopravní cesty?

Úvodní obrázek: Stávající a budoucí logo Správy železniční dopravní cesty; zdroj: SŽDC

Súvisiace odkazy