Prezident republiky pokřtil v CZ LOKO novou lokomotivu

13.9.2013 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Prezident republiky pokřtil v CZ LOKO novou lokomotivu

Událost je to nepochybně hodná zaznamenání, protože taková věc se asi ještě neudála. VLAKY.NET u ní nechyběly a mohou tak do svého archivu k těm mnoha manažerům, funkcionářům i celebritám, které při podobné činnosti už zastihly, přiřadit také Miloše Zemana. Ten „praštil s flaškou“ (o nárazník) při své včerejší návštěvě České Třebové a jejího významného podniku.

 
 
 
 
 
 
 
Stalo se tak v rámci třídenního putování prezidenta po pardubickém kraji ve dnech 11. - 13. září tohoto roku. Hejtmanství připravilo pro prezidenta program nabitý tématy, která považuje za klíčová a v nichž by mohl prezident prakticky pomoci, píše se v úvodu zprávy, jež tento program podrobně představuje. A jedním z těch témat byla také podpora exportu výrobků akciové společnosti CZ LOKO především do zemí bývalého Sovětského svazu, k nimž má Miloš Zeman jistou vazbu. Ta sice někomu vadí, ale její potenciální pozitivní význam v ekonomické rovině nelze zavrhovat. S tímto přesvědčením vedení se firma na přivítání hlavy státu chystala.


Generální ředitel Ing. Josef Bárta kontroluje přípravy v montážní hale © PhDr. Zbyněk Zlinský 

Prezidentská kolona měla do areálu CZ LOKO dorazit dvacet minut před polednem a tak tomu také ve skutečnosti bylo. Po přivítání se uskutečnilo setkání prezidenta se členy vedení společnosti za zavřenými dveřmi, které se proti plánu protáhlo o pět minut (a toto zpoždění se pak táhlo návštěvou až do jejího konce) a šest minut po hodině dvanácté Miloš Zeman vystoupil na pódium v montážní hale, obstoupeném nesčetnými zaměstnanci společnosti, četnými pozvanými zástupci médií a dalšími hosty a pochopitelně i několika svalnatými muži v tmavých oblecích a se sluchátky v uších. Spolu s ním se k mikrofonům postavili i oba jeho hostitelé.


Vlevo hostitel třídenní, pardubický hejtman Martin Netolický, vpravo hostitel momentální,
šéf CZ LOKO Josef Bárta © PhDr. Zbyněk Zlinský

Předseda představenstva a generální ředitel CZ LOKO, a.s. Ing. Josef Bárta prezidenta přivítal už podruhé, tentokrát mezi zaměstnanci, a v širším rámci mu nastínil problémy, v nichž by firma potřebovala pomoci. Závěrem zmínil i otázku zaměstnanosti. Na jeho slova pak navázal hostitel druhý, hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Prezident na předchozí proslovy reagoval mimo jiné srovnáním už na tvářích pracovníků patrné úspěšnosti českotřebovské lokomotivky s podobným způsobem pozorovatelnou neúspěšností pardubické „dynamitky“, kterou navštívil předchozího dne. Kondici firmy prý poznává právě tímto způsobem.
 

Tváře pracovníků CZ LOKO při prezidentově projevu © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Což ale spíš byl jeden z páně prezidentových bonmotů, jimiž proslul už v dobách předprezidentských, neboť obratem porovnal také průměrné platy v obou firmách, aby tak dokázal, že svá spatra pronášená vystoupení má vždy pečlivě připravena a podložena fakty. Věřme také tomu, že stejně tak reálný základ má i jeho slib pomoci CZ LOKO s expanzí na východní trhy. Pro prezidenta Zemana byla ekonomická diplomacie jedním z hlavních bodů jeho programu, a tak není divu, že řediteli slíbil, že ho při nejbližší cestě do Ruska vezme s sebou, píše se v aktualitě, která už výše nastíněný cíl i závěrečný výstup prezidentské návštěvy v této firmě objasňuje.
 

Miloš Zeman hovořil i o tom, že pravice jej označuje za ruského agenta © Karel Furiš
 
A tisková zpráva ze včerejší návštěvy zdůrazňuje prezidentův pozitivní výhled: „Snažím se být v tom dobrém slova smyslu agentem všech baťovských úspěšných podnikatelů,“ řekl na setkání se zaměstnanci Miloš Zeman a uvedl, že jako bývalý prognostik věří, že se společným úsilím najde dostatečný odbyt pro lokomotivy CZ LOKO. Po tom, co zazněla mnohá slova z pódia k obecenstvu, měla některá plynout také směrem opačným. Podle požadavků Hradu měly být jeho současnému vládci položeny tři otázky z pléna. To byla asi nejslabší chvíle celé akce, protože byly všechny (nevalně) připravené a jedna vlastně ani otázkou nebyla.
 

Otázka na možnost prezidentské pomoci exportu do Běloruska © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Po tom, co byly dotazy položeny a patřičně zodpovězeny, mělo dojít na zlatý hřeb programu, jímž bylo v titulku reportáže naznačené dění. Onen titulek je však do jisté míry zavádějící, protože křtěná lokomotiva tak docela nová nebyla, šlo totiž o stroj 744.001-9, který byl veřejnosti prezentován na Czech Raildays 2012 a čtenářům VLAKY.NET v následné reportáži. Nicméně pro Miloše Zemana a řadu zástupců obecných médií o novinku šlo, a proto jim byla představena ústy osoby k tomu povolané, marketingového manažera Romana Čechury. A poté už Miloš Zeman a Josef Bárta rukou společnou a nerozdílnou vrhli láhev sektu proti lokomotivě.
 

Křest se odehrál stylově, na způsob ruského kuželníku © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Po jejich poměrně snadném sportovním výkonu metacím přišel na řadu mnohem náročnější výkon šlapací, ale už v podání kohosi jiného. Na kolej před pódiem přijela firemní historická šlapací drezína, obsluhované dvojicí zdatných dobově kostýmovaných postav. Do ní prezident Zeman nastoupil v doprovodu generálního ředitele CZ LOKO i pardubického hejtmana, aby si v pohodlí vozidla, v jakém podle svých slov ještě v životě nejel, prohlédl alespoň část podniku. Po usednutí do drezíny konstatoval s povděkem, že byla na jeho počest opatřena „popelníčky“, které druhdy usilovně sháněl. Ač obdivoval jejich účelnost, nevyužil jich.
 

Pro páně prezidentovo pohodlí modernizovaná drezína © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Drezína svými silami nejela příliš daleko, přemístila se jen na nedalekou přesuvnu a ta pak zajistila další část vyhlídkové jízdy. Dokonce velice výhodně, protože mezi tím se nad tou vší slávou nebe rozplakalo a most přesuvny, na rozdíl od samotné drezíny, nepostrádá střechu. Tak mohl Miloš Zeman v suchu vstřebávat informace povahy akustické, z úst svého doprovodu, i optické, z okolí přesuvny. V jeho zorném poli tak defilovaly nejen zástupy zaměstnanců ve vratech jednotlivých pracovišť montážní haly, ale také vozidla na nich se vyskytující a lidské postavy převyšující. Další lokomotivy pak byly vystaveny na kolejích opodál.
 

Kombinovaná doprava na prezidentský způsob © Karel Furiš
 
Dá se říci, že všechno bylo v suchu, jak v přeneseném, tak v pravém smyslu toho spojení. Až na fotografy, kteří při plnění svých úkolů mokli. Prezident se při té nápadité projížďce po části areálu CZ LOKO nejen zajímal o vše, co bylo v dosahu jeho zraku či co mu k tomu bylo řečeno, ale zjevně se přitom navíc bavil. V závěru jízdy si dokonce od dobově krojovaného šlapátora vypůjčil jeho železničářskou trumpetku a zatroubil si na ni. Poté byl obdarován drobnými upomínkovými dárky, už jen neformálně se rozloučil se svými hostiteli, nastoupil do limuzíny (pochopitelně s okřídleným šípem na kapotě) a odjel za dalšími povinnostmi toho dne.
 

Prezidentská limuzína opouští železniční prostředí © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A obdobně učinili také ostatní účastníci setkání - zaměstnanci CZ LOKO měli před sebou zbytek pracovní doby, hosté cestu ke svým domovům či pracovištím a reprezentanti médií zpracování nashromážděných podkladů. Pro vedení firmy nepochybně nastal čas hodnocení, jak dobře (či nedobře) byla celá ta nikoliv běžná akce připravena a zvládnuta, avšak jaký praktický výsledek přinese, to ukáže teprve budoucnost, spíš vzdálená než blízká. Nutno ovšem podtrhnout, že CZ LOKO, a.s. není z těch firem, které by spoléhaly na zásah shůry (ani z Hradu ne), ale sama se aktivně snaží zajistit zakázky a prosperovat. A v tom jí přejme mnoho úspěchů.
 
Souhrnné video z návštěvy Miloše Zemana v CZ LOKO Česká Třebová © Karel Furiš
Několik slov závěrem

Možná někteří čtenáři této (tématem i zpracováním trochu pro nás netypické) reportáže zalitují, že v připojené galerii nenajdou samostatné snímky některých vozidel, která vykukují v pozadí jiných zachycených objektů. Pro ty máme jednu dobrou a jednu (doufejme že ne moc) špatnou zprávu. Když už jsme v CZ LOKO byli, tak jsme samozřejmě prošli výrobními halami, abychom nashromáždili obrazovou dokumentaci jejich momentálního stavu. Na tomto základě připravujeme samostatnou reportáž (což je to dobré). která však bude muset projít schválením ze strany příslušných pracovníků firmy (což je to špatné, protože to bude chvíli trvat).


Poněkud tajemná lokomotiva jako upoutávka na připravovanou reportáž z CZ LOKO
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:
  1. CZ LOKO, a.s. - oficiální stránky
  2. Co nového v CZ LOKO - firemní zpravodaj v archivu VLAKY.NET
  3. Lokomotiva řady 744.0 na stránkách výrobce
  4. Pardubický kraj - oficiální stránky
  5. Město Česká Třebová - oficiální web města
  6. Prezident České republiky – Wikipedie
  7. Miloš Zeman - oficiální stránky
  8. Miloš Zeman – Wikipedie
  9. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Prezident Miloš Zeman na pozadí lokomotivy 744.001-9 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy