CZ LOKO, a.s. předala Českým drahám první stroj řady 750.7

» Návrat

Pridané: 8.1.2011 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

CZ LOKO, a.s. předala Českým drahám první stroj řady 750.7 Včera se na pražském hlavním nádraží odehrála malá ceremonie, při níž představitel Českých drah slavnostně převzal a pokřtil prvního rekonstruovaného brejlovce pro osobní dopravu, který se pak neprodleně ujal své funkce v čele R 1248 do Českých Budějovic. Současně byly představeny rychlíkové vozy, jež už prošly sériovým procesem revitalizace interiéru u firmy JANOZA CZ, s.r.o.

 

 

 

Hlavní účastník slavnosti, čerstvými korporátními barvami do dáli zářící souprava 750.701-5 + 82-40 395-0 BDs449 + 20-41 575-1 B249, se na určené místo, jímž bylo nástupiště 1A, dostavil dokonce o pár minut dřív, než podle příslušného dálnopisu měl, tedy deset minut po hodině desáté. Tou dobou se tam vyskytovalo jen několik dobře informovaných jedinců a pochopitelně také potřebný počet pracovníků rozmanitého určení, kteří se měli na přípravě akce podílet. Dobře informovaní jedinci se hbitě dali do fotografování či filmování a určení pracovníci do svého díla organizačního, počišťovacího a všelijakého jiného. Vzhledem k tomu, že prvních i druhých s postupem času přibývalo, dobře učinil ten dokumentátor vozidel, který nezaváhal a své záběry stihl pořídit ještě před jejich obklopením davy.

A také před pozdějším přesunutím celé soupravy k prvnímu nástupišti, kde měl být úderem hodiny jedenácté zahájen vlastní ceremoniál a odkud měla o 40 minut později vyrazit coby výše zmíněný rychlík do Českých Budějovic. Shodou okolností se právě při nezbytném posunovacím úkonu míjela se soupravou od R 1245 ze směru opačného v řazení, které mají první rekonstruované brejlovce vbrzku poslat do železniční historie – tedy v čele s dosud obligátní zamračenou. Prezentovaná inovovaná vozidla se posléze ocitla na svém novém místě a také v centru soustředěné pozornosti oficiálních hostů, pozvaných zástupců médií, nepozvaných (pomineme-li aktualitu na našich spřátelených stránkách) šotoušů a jiných příznivců železnice či náhodně se vyskytujícího občanstva včetně cestující veřejnosti.
 
 
Minutku po stanovené hodině byl hluk brejlovce vystřídán hlasem Mgr. Petra Šťáhlavského z tiskového oddělení Českých drah, který představil přítomným Ing. Antonína Blažka, náměstka generálního ředitele ČD pro osobní dopravu, Ing. Josefa Bártu, předsedu představenstva a generálního ředitele CZ LOKO, a.s. a Marcela Javorského, jednatele společnosti JANOZA CZ, s.r.o. A následovaly projevy, jejichž obsahem bylo především osvětlení záměrů vedení Českých drah v oblasti obnovy parku vozidel pro osobní dopravu a připomenutí průběhu realizace tohoto plánu, v této fázi založeném na rekonstrukci lokomotiv a modernizaci interiéru osobních vozů. Jak nejvyšší představitel osobní dopravy Českých drah, tak jeho protějšek v oblasti dodavatelské si pochvalovali vzájemnou úspěšnou spolupráci.
 
 
Vzhledem k tomu, že oba řečníci (zástupce firmy JANOZA CZ, s.r.o. nepromluvil) se pochopitelně soustředili na lokomotivy řady 750.7, pojďme si je zatím představit trochu podrobněji, než učinili oni. Dne 1.7.2010 byla médiím dána k dispozici tisková zpráva, v níž České dráhy sdělovaly, že CZ LOKO zmodernizuje pro České dráhy 19 lokomotiv řady 750 známé jako „brejlovec“. Modernizaci bude financovat IMPULS-Leasing-AUSTRIA. Celkové náklady na modernizaci včetně finančních nákladů na leasing bude 678 mil. Kč. Obdobný typ modernizované lokomotivy úspěšně využívá řada dalších dopravců v České republice, např. ČD Cargo nebo OKD Doprava, ale také dopravci v Itálii. O podmínkách smlouvy i plánovaném využití rekonstruovaných lokomotiv se můžete dovědět více přímo v textu zprávy.
 
 
Když Ing. Bárta popisoval obecenstvu (z valné části nemajícímu o takových věcech ani potuchy) přerod zastaralé lokomotivy v moderní, použil slov, že se vyměnilo „všechno kromě tlustého železa“ čili „vše nad hlavním rámem je nové“. Stroje mají nový výkonnější, ale úspornější, spalovací motor Caterpillar. Proti současnému provedení se tím sníží emise výfukových plynů, hluk i provozní náklady. Nové jsou i pomocné pohony, chlazení, kompletní vybavení kabiny či řízení. Takto rekonstruovaná lokomotiva je levnější než zcela nová, přitom v provozu vydrží další nejméně dvě desítky let, pokračuje v tom duchu tisková zpráva firmy, která popisuje také změny proti obdobným rekonstrukcím předchozím, jak se můžete dočíst. Stručný popis stroje uvádí jeho katalogový list a další technické údaje tato tabulka:
 
Základní technické údaje
označení
750.701 - 719
rozchod
1 435 mm
uspořádání dvojkolí
B’o B’o
přenos výkonu
elektrický, AC/DC
maximální rychlost
100 km/h
spalovací motor
Caterpillar 3512 C
jmenovitý výkon
1 550 kW
trakční alternátor
Siemens 1FC2 631
trakční motory
ČKD TE 015
hmotnost ve službě
72,0 t
tažná síla maximální
202 kN
výkon EDB maximální
1 720 kW
topný alternátor
Siemens 1FC2 630
délka přes nárazníky
16 660 mm
nejmenší poloměr projížděného oblouku
100 m
výrobce
CZ LOKO
výrobce spalovacího motoru
Caterpillar
výrobce řídicího systému
MSV Elektronika
rok výroby
2010 - 2012
počet kusů
19

Ten popis je v případě lokomotiv pro České dráhy (tedy jejich doposud neustavenou, jak se před časem uvažovalo, dceřinou společnost pro osobní dopravu) třeba upravit v otázce určení. Jejich úkolem bude pochopitelně vedení rychlíků a těžkých osobních vlaků na neelektrizovaných tratích  Prvních pět bude směřovat do PJ Praha-Vršovice DKV Praha, kde budou nasazovány na rychlíky mezi Prahou a Českými Budějovicemi, jezdící po trati č. 200, jak uvedl zase Ing. Blažek. Nicméně neomezil se jen na oblast využití objednaných strojů, ale zmínil se také o výhodách, které nové technické řešení lokomotiv jejich provozovateli, ba i občanům, přinese, Ty jsou shrnuty v tiskové zprávě Českých drah. Spokojeni budou jistě i strojvedoucí, kteří budou svou pracovní dobu trávit na zcela přebudovaném stanovišti. 

 
Zmíněná tisková zpráva se ve své druhé části zmiňuje o dalších účastnících včerejší slavnosti, revitalizovaných vozech řad B249 a BDs449. Zahájení realizace uzavřených smluv České dráhy oznámily dne 17.11.2010 opět formou tiskového sdělení, v němž je relevantní část o vylepšení interiéru rychlíkových vozů. Dodavatelem je v tomto případě firma JANOZA CZ, s.r.o. se sídlem v Praze. Opraveny budou sedáky a ve vozech 2. třídy bude koženka nahrazena příjemnějšími a pohodlnějšími textilními potahy. V celém voze budou nové povrchy podlah a stěn. Komplexní rekonstrukci prodělají okna a nástupní dveře, což zlepší tepelnou pohodu ve vozech především v zimním období. Velkou pozornost věnujeme rekonstrukci záchodů včetně výměny velké části jejich vybavení, praví se ve zprávě o rozsahu prací.
 
 
Nyní se však vraťme opět k dění na 1. nástupišti pražského hlavního nádraží, kde skončily nepříliš dlouhé a pro ty méně informované účastníky jistě velice přínosné úvodní projevy a nastaly chvíle slavnostní, týkající se už výhradně na pozadí toho dění zatím jen skromně stojící lokomotivy 750.701-5. Nejprve nejvyšší šéf lokomotivky předal nejvyššímu osobnímu železničáři symbolický klíč od její kabiny, o němž obdarovaný prohlásil, že neví, zda ke stroji opravdu patří, ale rozhodně zaujme čestné místo v jeho kanceláři. A následně se chopil láhve sektu, aby lokomotivu řádně pokřtil. K té řádnosti, spočívající v mohutném zatřesení, byl ostatně vyzýván několika kolemstojícími. Kteří toho provokování pak asi [stejně jako já] litovali, neboť šampaňský výron svou účinností připomněl wapku se širokou tryskou.
 
 
Ono politování [naštěstí nějakým zázrakem se mému „pokřtění“ vyhnul objektiv] nemyslel nikdo vážně. Vše se zkrátka má dělat pořádně, což je jistě Ing. Blažkovi vlastní. A určitě také pracovníkům a. s. CZ LOKO a jejích subdodavatelů. Věřme tedy, že i první rekobrejlovec je udělán takto. O tom se ostatně většina účastníků chtěla také přesvědčit a vyprovodit ho na jeho první cestě v čele pravidelného vlaku, byť nepravidelně vedeného přes Prahu-Vršovice a navíc zatím ještě se strojvedoucím výrobce za „kniplem“. Proto také musela být posunuta plánovaná tisková konference v přilehlých prostorách Vládního salónku, která časově kolidovala s odjezdem onoho rychlíku směr České Budějovice. Téměř každý, kdo byl slavnosti přítomen, toužil lokomotivu vyprovodit aspoň očima, když už ne objektivem.
 
 
Je ostatně známo, že zanedlouho ten pohled nebude už tak vzácný, jak budou lokomotivy této řady postupně přibývat. V reportáži z návštěvy v českotřebovské provozovně CZ LOKO, a.s. jste mohli zaznamenat, že hotový je i stroj 750.702-3 a v různém stádiu stavby se nacházejí lokomotivy inventárních čísel 03 až 05. Doufejme tedy, že se jich brzy dočkáme i v depech mimopražských. [Tímto směrem bych zaměřil svůj dotaz na tiskové konferenci, která byla bohužel zahájena až nepříjemně nedlouho před odjezdem mého rychlíku k domovu. Ty sice jezdí stále ještě víceméně v hodinovém taktu, leč já jsem se nemohl v Praze zdržet, protože mne čekala práce na této reportáži, aby vyšla aspoň trochu aktuálně hned druhého dne. Nicméně chvíli na to, abych na tiskovku aspoň nahlédl, jsem měl.] 
 
 
Několik slov závěrem:

Někomu možná bude připadat toto mé dílko místy poněkud nevážné a tím závažnému tématu nepřiměřené, ale je dost obtížné skloubit trochu (snad) neotřele působící popis slavnostní akce vcelku svou formou běžného druhu s potřebou sdělit nezbytné informace o objektu, který byl jejím hlavním motivem, tedy o stroji řady 750.7. A navíc do toho ještě vtělit též aspoň pár vět o revitalizovaných vozech. Zprvu jsem váhal, zda se takové míchanice mám vůbec dopustit a nezvolit raději články oddělené. Jenže ono váhání ohrožovalo vznik aktuálního článku samotného, takže jsem je hodil prostě za hlavu a dal se střelhbitě do psaní, (Tedy chtěl jsem, ve skutečnosti mi slůvek na monitoru nějakou závratnou rychlostí nepřibývalo, múzy si kolem mé makovice jen tak bez polibku poletovaly a myšlenky se toulaly.)

A na sám konec přičiním (jak bývá někdy mým zvykem) něco vysvětlujících slov k připojené galerii fotografií. Její první část se totiž nevztahuje k pátečnímu slavnostnímu dění na pražském hlavním nádraží, ale obsahuje snímky starší, dílem mé vlastní a pořízené při už zmíněné návštěvě u výrobce, dílem poskytnuté našimi laskavými příznivci (jejichž jména najdete v popiscích a jimž na tomto místě velice děkuji), které dokumentují některé fáze zkoušek strojů 750.701-5 a 750.702-3 i předvánoční stav výroby jejich tří rozpracovaných následovníků. Část aktuální začíná na straně druhé. A zatímco píši tyto řádky, v poště se mi objevil obrázek ještě novější. Pokud by se takových dobrodinců našlo víc, rád fotografie z pozdějšího putování našeho pokřtěného brejlovce doplním na sám konec.
 
Prameny a odkazy:
  1. České dráhy, a.s.
  2. CZ LOKO, a.s.
  3. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
  4. „Malý atlas lokomotiv 2011“, J.Bittner a kol., Gradis Bohemia, s.r.o., Praha 2010
  5. Lokomotivy řady 750.7 ČD v provozu (informace o původu strojů)
  6. JANOZA CZ, s.r.o.
  7. „Modernizace vozů ČD i ze Zličína“, B.Kotál, in „Železniční magazín“ 12/2010
  8. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: 750.701-5 čeká na svůj křest © PhDr. Zbyněk Zlinský

PhDr. Zbyněk Zlinský


Galéria k článku

Počet: 94     Stránky: / 4        

Foto 27.11.2010 - ŽZO Velim: 750.701-5 při zkouškách na ...

Foto 02.12.2010 - ŽZO Velim: 750.701-5 při zkouškách na ...

Foto 02.12.2010 - ŽZO Velim: 750.701-5 při zkouškách na ...

Foto 05.12.2010 - ŽZO Velim: 750.701-5 při zkouškách na ...

Foto 19.12.2010 - Česká Třebová: 750.701-5 se vrací po ...

Foto 21.12.2010 - Česká Třebová: 750.702-3 vyjíždí z ar ...

Foto 21.12.2010 - Česká Třebová: 750.702-3 se vrací z T ...

Foto 21.12.2010 - Česká Třebová: 750.702-3 po TBZ zajíž ...

Foto 22.12.2010 - CZ LOKO Česká Třebová: 750.701-5 před ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 39     Stránky: / 2     Výpis:    
» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 839 23.6.2012 11:35
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: CZ LOKO, a.s. předala Českým drahám první stroj řady 750.7

To České dráhy: Zadrátovat trať ze Zdic do Písku by neměl být až tak velký problém, jenže místo nafty by se pálila elektrika a to asi problém je, jinak si to neumím vysvětlit. Je to stejné absurdum, jako linka Libeň - Roztoky, kde až donedávna jezdil pod dráty regiokřáp. Teď tam jezdí třívozový žabotlam a přesto, že jde o soupravu o hodně starší, pro cestující je to nesporně přínos. Jezdí to rychleji, takže může prodlužovat pobyt ve stanicích, čili dost času pro pohodlný nástup i výstup, je to bezbariérové, méně to drncá a hlavně je to méně hlučné.

» Busman Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 262 16.1.2011 11:58
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nějak marně hledám v paměti, kdeže jezdí na neelektrifikovaných tratích těžké osobní vlaky

Však víte, co jsem zhruba myslel, třeba tohle: http://www.zelpage.cz/razeni/11/vlaky/cd-4803 Jakože tam není Regionova. Není to sice "těžké" ve smyslu starých časů, ale 332 sedících už je docela dost. To už jsou 2 tří až čtyřdílné Talenty

» České_dráhy Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 610 15.1.2011 19:00
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: CZ LOKO, a.s. předala Českým drahám první stroj řady 750.7

Nějak marně hledám v paměti, kdeže jezdí na neelektrifikovaných tratích těžké osobní vlaky ... to

Twix : jenže k tomu brejlovci můžete dát tři vozy, k „nejmenované" dvoudílné jednotce musíte přidat další ...

ktrek : jenže u klasické soupravy přijde elektrická energie, počítáno přes korunu, levněji než nafta. Rovněž nákladovost údržby - byť modernizované motorové lokomotivy - je vyšší než u elektrické lokomotivy.
Ono samo o sobě je postavené na hlavu, že „písecké" rychlíky jedou na většině své trasy pod trolejí.
Stejně (ne)efektivní by bylo i motorové Desiro, problém „tří" trakcí by řešil nějaký hybrid od Stadlera = trojdílná souprava se dvěma pohonnými jednotkami. Jednou motorovou, druhou elektrickou 3 kV = / 25 kV ~ 50 Hz.


» Busman Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 262 11.1.2011 12:00
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: I já bych chtěl penzi německého železničáře a vozit se TGV z Ostravy do Prahy za hodinu dvacet

Pro začátek by úplně stačilo využívat parametrů současných tratí a koridorů. Praha - Ostrava v komfortních soupravách rychlostí 160 km/h, kdyby byly vratné, mohl by v Přerově vziknout centrální přestupní bod pro celou Moravu apod., aniž by to bylo na jízdní době poznat.

Peníze jsou:
http://ekonomika.idnes.cz/dvorni-vyrobce-vlaku-ceskych-drah-vydelal-2-5-miliardy-korun-p4l-/ekoakcie.aspx?c=A101230_193119_ekoakcie_vel
Kdyby nebyly, nemají 3 fyzické osoby takové horentní zisky.

Ve zdravotnictví, když jste ho nakousl, zas peníze mizí v útrobách farmaceutických firem a v důsledku neexistence stabilní koncepce zdravotnictví. U nás prý má skorem každá druhá okresní nemocnice operačního robota, takže v ČR je těchto drahých přístrojů obdobný počet jako v Německu.

» Aleš_Liesk. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 309 11.1.2011 10:30
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: CZ LOKO, a.s. předala Českým drahám první stroj řady 750.7

Twix za cenu 48MKč/ks, což stačí na hodně kvalitní dvoudílnou motorovou jednotku,
Já mám pocit, že Desiro je asi za 80 milionů...

» karel.f Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 8 560 10.1.2011 23:01
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: CZ LOKO, a.s. předala Českým drahám první stroj řady 750.7

Na žluté vlaky se už těším pár let. Zatím byla jen prezentace a sliby. A na Slovensku. No počkáme si. Snad zde ještě vydržím pár let než vyjede.
Máme to v té naší republice jako s lékaři. I já bych chtěl penzi německého železničáře a vozit se TGV z Ostravy do Prahy za hodinu dvacet. A ne jen to já chci více. Ale jen můžu chtít nic víc.

» Busman Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 262 10.1.2011 22:38
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: CZ LOKO, a.s. předala Českým drahám první stroj řady 750.7

karel.f:

No hlavně by to byla stejná blbost, jako s 2 vozama honit 750.7. Tenhle vylepšený Brejlovec nebude mít chybu na těžkých osobácích a Sp kolem Brna, na tratích 240 a 340, a na trutnovských rychlících. To, že jde přednostně na rychlíky dobrého vojáka Švejka, je jen z nouze ctnost, protože je to furt menší blbost, než tam honit 749. Tam by se hodila jednotka, třeba ten talentovaný Bombarďák, co pořídí Žlutý pán do Komárna. A já vím, že kecám ze sna, ale ty prachy jsou, vůbec nejsme tak chudá země, jak se nám snaží namluvit, naopak, patříme mezi nejbohatší země světa. A já vím, že Brejlovci a Bardotky jsou krásné stroje, parní lokomotivy byly také nádherné, a já děkuji Bohu, že s postupující motorizací na konci 70. let nikoho nenapadlo do kotlů jim instalovat spalovací motory. Ale jak říkám, 750.7 se budou hodit, to nezpochybňuju, divím se, že tyto rekonstrukce nebyly provedeny již dávno.

Takže nevím, co mi vadí. Nejspíš ta humanizovaná Béčka. Plně se ztotožňuji s Twixem. A ani ty humanizace by nebyly tak špatné, kdyby nebyly tak fórový, plný nedodělků, bílý interiér, na kterém bude za chvíli vidět veškerá špína, kterou v ČR nikdo nesetře. Nakonec originál B se zlatavě hnědou dýhou je praktičtější. A ta koženka taky - ta se jenom otře, hadr se musí každé 3 roky vyměnit, protože se prosedí, zašpiní a promastí potem středočeských čundráků s liščími ohony. Vlastně 810 je též ideální. Željeznica kakva treba.

Omlouvám se za svůj sebeterapeutický příspěvek, jsem příliš mlád, abych byl těmito malichernostmi takto frustrován, musím na okolní železniční svět hledět s úsměvem ve tváři a být vládcům vděčen, že skrz mé současné bydliště (krajské město cca 105 minut a 1 přestup od nejrychleji dosažitelného koridoru vzdálené) ještě nějaké vlaky jezdí - i přes víkend.» karel.f Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 8 560 10.1.2011 21:25
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: CZ LOKO, a.s. předala Českým drahám první stroj řady 750.7

Můj názor honit někde u nás Herkules a dva vozy to by byl už opravdu přepych.

» Busman Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 262 10.1.2011 17:27
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Díky moc za tuto připomínku, popravdě řečeno čekal jsem ji od někoho už dřív.

No já, pane Zbyňku, už si některé věci jenom myslím, protože mě nebaví vkládat příspěvky přes CTRL-C CTRL-V.» Rentič Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 10.1.2011 13:53
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: CZ LOKO, a.s. předala Českým drahám první stroj řady 750.7

Je dobré,že se něco "nového" udělá, alemá to zase ono České ALE.
Nutný stav nahradit zamračené, které jsou ve stavu před smrtí, ale musí jezdit na budějovických rychlících zvýšené proběhy a při praktické neúdržbě v reálu neodjezdí oběh, nahradíme v roce 2011 modernizovaným strojem na úrovni 90-tých let minulého století. Loko bude udržovat ČD po staru a kladivo racionalizací dopadne i na tyto stroje anebo to odnesou jiné řady. Ve druhé dekádě století 21 ještě na ČD nechtějí poznat pojem full service jako to má sousední železnice u lokomotivy zvané HERKULES a, která jezdí a je technicky i spolehlivostí na úrovni patřičného století.Přeji Brejláčovi mnoho vlaků bez závad, alejistoty dojezdů v porovnání Herkula prostě nedosáhne a to i ovlivní další ekonomiku provozu.
Co se týče modernizace vozů garážovou firmou JANOZA.CZ, tak toje formou štětkolak.Jednoznačně vyhozené peníze za nic.Viz příspěvky přede mnou i z foto.
Cellkový dojem je podle sloganu "NEZTRATI STOPU"

nasledujúce príspevky »