Novinky v CZ LOKO

3.4.2018 8:00 Mgr. Jiří Mazal

Novinky v CZ LOKO

Ve středu 28. března 2018 proběhlo v českotřebovské firmě CZ LOKO oficiální předání lokomotivy 753.609-7 zástupci odběratelů, kdy byla zároveň podepsána smlouva na dodávku další lokomotivy. Současně byl představen i stroj 744.104-1 z typové řady EffiShunter 1000 pro italského zákazníka. Vlaky.net u toho nemohly chybět a podrobněji naše čtenáře seznámíme s oběma typy lokomotiv.

 

 

 

Úvodem vysvětlíme princip označování lokomotiv firmy CZ LOKO. Ta se na lokomotivním trhu etablovala především coby producent rekonstruovaných lokomotiv, ale postupně i lokomotiv zcela nových. Dvě základní řady jsou označovány jako EffiShunter, s určením především pro posun, a EffiLiner, pro traťovou službu. Následuje číslice vyjadřující zhruba výkon v kW. K dispozici jsou tak stroje EffiShunter 300, 500, 700, 1000 a 1600 a EffiLiner 1600 a 3000, posledně jmenovaná je přitom elektrická a vznikla rekonstrukcí belgické řady 12. Samostatnou řadu pak představují stroje pro široký rozchod 1520 mm.


Lokomotiva 709.401-4 typu EffiShunter je první českou motorovou lokomotivou vyrobenou po zániku společnosti ČKD Dopravní systémy, tehdy ještě předchůdcem CZ LOKO, holdingem ČMKS

Typ EffiShunter 1000

Představena byla lokomotiva 744.104-1 z typové řady EffiShunter 1000, která ještě takřka „voněla novotou“ a nacházela se na ní spousta ochranných folií a kartonů, jako kdyby byla pomyslně čerstvě vybalena z krabice. Velké nápisy prozrazovaly odběratele, italského dopravce Mercitalia Shunting & Terminal (původně SERFER), součást skupiny Trenitalia. CZ LOKO se stala vítězem v mezinárodním tendru, probíhajícím od prosince 2016 do března 2017. Celkem pět lokomotiv bude sloužit ve velkých logistických uzlech, jako je Verona či nákladní přístavy v Janově a Livornu. Zákazník navíc může využít opci na dalších pět strojů. Stroje jsou vybaveny italským vlakovým zabezpečovačem BL3 a v prvním období poslouží čistě na posunu. Až později (po dokončení schválení u ANSF, italské obdoby Drážního úřadu) budou lokomotivy používány i pro traťovou službu.


Lokomotiva 744.104-1 v areálu firmy CZ LOKO, 28. 3. 2018 © Jiří Mazal

Typová řada EffiShunter 1000 představuje úplně novou lokomotivu (nikoliv modernizaci) a v českém označovacím schématu nese řadu 744.1. Je výsledkem vlastního vývoje firmy a především vyhovuje požadavkům norem TSI, konkrétně TSI Loc&Pas, TSI Noise, TSI SRT (bezpečnost v železničních tunelech) a TSI CCS (řízení a zabezpečení). Konstrukčně navazuje na prototyp 744.001 z roku 2012, oproti němuž má některá konstrukční vylepšení. Důraz byl kladen zejména na bezpečnost posádky, nové jsou kabina strojvedoucího splňující protipožární požadavky a hlavní rám odpovídající požadavkům „crash“ norem. Dosazena byla hasicí zařízení a požární čidla v technologických prostorách po celé lokomotivě, použit je spalovací motor s emisemi dle normy Stage IIIB.

Lokomotiva je určena pro posunovací a traťovou službu. Je vybavena střídavým přenosem výkonu (AC/AC) ze spalovacího motoru na čtyři hnací dvojkolí. Pro optimální využití výkonu lokomotivy jsou asynchronní trakční motory napájeny a řízeny individuálně. Parametry vozidla jsou optimalizovány pro staniční posun a pro náročný provoz na průmyslových vlečkách, např. hutních, důlních či petrochemických s možností traťové služby.


Lokomotiva 744.104-1 v areálu firmy CZ LOKO i s reklamním plakátem na stejný typ, 28. 3. 2018 © Jiří Mazal

Pojezd lokomotivy tvoří dva dvounápravové podvozky s individuálním pohonem všech dvojkolí. Asynchronní trakční motory CZ LOKO typu TAM1084C6 jsou na nápravách uloženy pomocí valivých tlapových ložisek. Hnací agregát je na lokomotivě uložen v přední kapotě a skládá se ze spalovacího motoru Caterpillar CAT32 ACERT o výkonu 895 kW při 1800 ot./min, který pohání trakční alternátor firmy Siemens. Effishunter má maximální rychlost 100 km/h (tažený 120 km/h) a maximální tažnou sílu 267 kN. Služební hmotnost činí 80 t (s plnou zásobou 4000 l paliva) a minimální poloměr projížděného oblouku 80 m.

V přední kapotě je dále uložena většina pomocných pohonů, chladicí blok spalovacího motoru a pneumatický blok. V zadní kapotě je umístěn elektrický rozvaděč a blok elektrodynamické brzdy. Regulaci výkonu a ovládání celé lokomotivy zajišťuje řídicí systém MSV elektronika s funkcí tempomatu a vzdálenou diagnostikou prostřednictvím GSM a GPS technologií. Lokomotiva je vybavena pneumatickou brzdou a zajišťovací (střadačovou) brzdou DAKO.


Typový výkres lokomotivy typu EffiShunter 1000 © CZ LOKO

Základní technické údaje

Rozchod 1435 mm
Vyhovuje normám TSI
Počet hnacích náprav 4
Uspořádání pojezdu B´o B´o
Nejvyšší provozní rychlost 100 km/h
Min. poloměr oblouku 80 m
Traťová třída B1
Příčná přechodnost 1
Přenos výkonu elektrický AC/AC
Spalovací motor CAT C32
EU Stage IIIB
Jmenovitý výkon 895 kW
Maximální tažná síla 267 kN
Jmenovitá hmotnost 80 t
Hmotnost na nápravu 20 t
Výkon kompresoru 140-252 m3/h
Objem palivové nádrže 4200 l
Klimatická třída -40 až +40 oC

Prototyp 744.101 byl dokončen v srpnu 2016 a vystaven na berlínském veletrhu InnoTrans. Výrobce je schopen vedle této verze, splňující TSI, zkonstruovat i verzi pro rozchod 1520 mm, vyhovující požadavkům norem GOST. Dopravce Mercitalia Shunting &Terminal představuje jejich úplně prvního odběratele, české prostředí upřednostňuje rekonstrukce před novými stroji.

Nejedná se však o první lokomotivy CZ LOKO v Itálii. Dopravce Dinazzano Po odkoupil stroje 741.733 a 741.734, vyrobené roku 2017. CZ LOKO je nejprve zařadilo do poolu CZ LOKO a pronajalo dopravci UNIPETROL DOPRAVA. Poté byly stroje dodatečně opatřeny nátěrem zákazníka a specifickou výbavou nutnou k provozu v Itálii. Nyní slouží v kontejnerovém překladišti v Dinazzanu a v přístavu v Ravenně.


Lokomotivy 741.733 a 741.734 © CZ LOKO

Typ EffiLiner 1600

Další představený stroj, typ EffiLiner 1600, známý pod přezdívkou „Bizon“, není na kolejích žádným nováčkem. Prototyp řady 753.6 vyjel již roku 2012. Stroj 753.609-7 však našel uplatnění v Maďarsku, konkrétně u společnosti CER Hungary. Představení stroje bylo zároveň příležitostí k podepsání smlouvy na dodávku další lokomotivy, a to se společnostmi CER Hungary a CER Slovakia. Odebrán bude jeden stroj, avšak další lokomotiva typu EffiLiner 3000 bude dodána CER Slovakia. Maďarsko je považováno za perspektivní trh pro dieselové lokomotivy, které jsou obecně naopak na ústupu. Hlavní využití nachází při rekonstrukcích a údržbě tratí.


Lokomotiva 753.609-7 v areálu firmy CZ LOKO, 28. 3. 2018 © Jiří Mazal

Jak označení 753.609-7 napovídá, jedná se již o devátý dodaný stroj. Prvních pět odebrala společnost SD – kolejová doprava, šestý a sedmý UNIPETROL DOPRAVA a osmý jezdí u firmy PSŽ (Prvá slovenská železničná).

Typ EffiLiner 1600 představuje kompletní modernizaci lokomotivy typu T478.3 nebo T478.4 přezdívaného „Brejlovec“. Z původního stroje zůstává prakticky jen hlavní rám. I při tak zásadní modernizaci však cena odpovídá polovině hodnoty nové lokomotivy.

Lokomotiva je zkonstruována jako skříňová s dvojicí kabin strojvedoucího. Je vybavena střídavě-stejnosměrným přenosem výkonu (AC/DC) ze spalovacího motoru na čtyři hnací dvojkolí. Parametry vozidla jsou optimalizovány pro traťovou službu.


Lokomotiva 753.608-9 dopravce PSŽ © Pavel Stejskal, railpage.net

Pojezd lokomotivy tvoří dva dvounápravové podvozky s individuálním pohonem všech dvojkolí. Trakční motory jsou na nápravách uloženy pomocí valivých tlapových ložisek. Hnací agregát je uložen ve strojovně a skládá se ze spalovacího motoru Caterpillar 3512 C HD o výkonu 1550 kW a trakčního alternátoru Siemens 1FC2 631-6. Ve strojovně jsou dále uloženy pomocné pohony, chladicí blok spalovacího motoru, pneumatický blok a elektrický rozvaděč s blokem elektrodynamické brzdy. Regulaci výkonu a ovládání celé lokomotivy zajišťuje řídicí systém MSV elektronika s funkcí automatické regulace rychlosti (ARR) a vzdálenou diagnostikou prostřednictvím GSM a GPS technologií. Lokomotiva je vybavena třemi systémy vzduchotlakých brzd, EDB (1460 kW) a náhradou za ruční brzdu je dosazena střadačová (pružinová) DAKO.

Nová kabina strojvedoucího má středově umístěné stanoviště strojvedoucího. Pro možnost posunu se na pravé straně nachází pomocný pult. Bočnice strojovny jsou nově řešeny z plastových forem, upevněných na nově navrženou příhradovou konstrukci hlavního rámu.


Typový výkres lokomotivy typu EffiLiner 1600 © CZ LOKO

Základní technické údaje

Rozchod 1435 mm
Vyhovuje normám EN
Počet hnacích náprav 4
Uspořádání pojezdu B´o B´o
Nejvyšší provozní rychlost 100 km/h
Min. poloměr oblouku 100 m
Traťová třída B1
Příčná přechodnost 1
Přenos výkonu elektrický AC/DC
Spalovací motor CAT 3512 C-HD
EU Stage IIIA
Jmenovitý výkon 1550 kW
Maximální tažná síla 206 kN
Jmenovitá hmotnost 76 t
Hmotnost na nápravu 19,5 t
Výkon kompresoru 175 m3/h
Objem palivové nádrže 5000 l
Klimatická třída -25 až +40 oC

Zdroje:

EffiShunter 1000 pro Itálii. Železniční magazín: měsíčník o moderní železnici. 2017, 24.(4), s. 19.

Další lokomotivy z CZ LOKO do Itálie. Železniční magazín: měsíčník o moderní železnici. 2018, 25.(1), s. 5.

Innotrans 2016, část 3. Železniční magazín: měsíčník o moderní železnici. 2016, 23.(11), s. 25.

BITTNER, Jaromír, Jaroslav KŘENEK, Bohumil SKÁLA a Milan ŠRÁMEK. Malý atlas lokomotiv 2017. Praha: Gradis Bohemia, 2016. ISBN 9788086925172.

CER Cargo Holding buys EffiLiner 1600 and EffiLiner 3000 locomotives from CZ LOKO. Railcolor News [online]. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: http://railcolornews.com/2017/12/21/czsk-cer-cargo-holding-buys-effiliner-1600-and-effiliner-3000-locomotives-from-cz-loko/

SŮRA, Jan. CZ Loko dodá první „bizony“ pro Unipetrol Doprava. Zdopravy.cz [online]. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: http://zdopravy.cz/cz-loko-doda-prvni-bizony-pro-unipetrol-doprava-3097/

Úvodní snímek: Lokomotivy 744.104-1 a 753.609-7 v areálu firmy CZ LOKO, 28. 3. 2018 © Jiří Mazal

Súvisiace odkazy