CZ LOKO: Dvě novostavby v Jihlavě

23.7.2008 19:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: CZ LOKO, a.s.

CZ LOKO: Dvě novostavby v Jihlavě

Jedna velká a nemovitá, druhá malá a movitá, tedy přesněji řečeno pojízdná. To byly protagonistky slavnostní události, která se odehrála dnešního dopoledne v jihlavské provozovně a.s. CZ LOKO. Jak avizovala už s předstihem některá média, byla zde oficiálně uvedena do provozu nová administrativní budova a při té příležitosti neoficiálně představena nová lokomotiva.

 

 


Jak souvisí budova pro administrativní pracovníky s onou lokomotivou coby výrobkem provozovny, to osvětluje hned v úvodu tisková zpráva společnosti: Akciová společnost CZ LOKO dnes dokončila další etapu modernizace své výrobní provozovny v Jihlavě, kde zprovoznila novou administrativní budovu. To umožní, aby v současných prostorách výrobního dispečinku vznikly nové šatny pro výrobní dělníky. Tím firma do konce roku vytvoří dalších 15 až 20 dělnických míst, což jí dovolí ještě letos zavést druhou směnu. Díky novým zakázkám, především při modernizaci lokomotiv ČME 3 do Litvy a české soukromé dopravce, má totiž současné výrobní kapacity naplněné.

23.07.2008 - CZ LOKO Jihlava: 774.703-3 pro Sokolovskou uhelnou, a.s. © PhDr. Zbyněk Zlinský

Dlužno dodat, že jihlavská provozovna doposud vlastně žádnou administrativní budovu neměla – či spíše měla jich několik. Výrobní provozy i kanceláře jsou umístěny v objektech bývalého depa Českých drah, které nebyly ani v nejlepším stavu ani v podstatě nevyhovovaly výrobní činnosti. CZ LOKO, a.s. se podařilo areál, v němž byla donedávna v nájmu, odkoupit a může jej tedy konečně přizpůsobit svým potřebám. Tisková zpráva pokračuje:

Pokračující modernizace jihlavského provozu, v němž letos stavební investice dosáhnou zhruba 20 miliónů korun, je tedy nezbytnou podmínkou splnění podnikatelských cílů. Letos jihlavská provozovna CZ LOKO, v níž pracuje na sedmdesát dělníků a dvě desítky techniků, dodá moduly na kompletní modernizaci 18 lokomotiv pro litevskou státní železnici. Pro rok 2009 se už modernizace týká 40 lokomotiv pro zákazníky v Litvě, Lotyšsku a na Ukrajině. Další dvě sady modulů zamíří na Slovensko. „Bez dalších investic a zavedení ještě jedné směny bychom se těžko obešli,“ říká Jiří Nováček, zástupce generálního ředitele CZ LOKO pro provozovnu Jihlava.

23.07.2008 - CZ LOKO Jihlava: nová 719.701-5 před novou budovou © PhDr. Zbyněk Zlinský

Ale nejen modernizacemi hodlá být společnost živa, má rozsáhlé plány v oblasti novostaveb dvounápravových a čtyřnápravových úsporných lokomotiv, jak zdůraznil ve svém projevu generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ing. Josef Bárta. A právě při této příležitosti prezentovaná prototypová lokomotiva 719.701-5 je toho příkladem. Ing. Bárta uvedl, že perspektivním trhem pro tyto stroje jsou země východní Evropy, především bývalého Sovětského svazu, v nichž už si také začínají uvědomovat cenu ropných výrobků a nutnost s nimi efektivně hospodařit.

To se nakonec projevuje i v rostoucím zájmu o modernizace lokomotiv stávajících, mimo jiné těch, které byly do SSSR dodány od nás. Tisková zpráva k tomu říká: Lokomotivy ČME 3, speciálně vyráběné v někdejším ČKD pro střední až těžký posun, po mnoha letech provozu dosluhují. Jsou nehospodárné spotřebou nafty i maziv. Společnost CZ LOKO proto vyvinila a zpracovala kompletní modernizační projekt, který je levnější než nákup nového stroje, ale přitom výrazně zlepšuje trakční vlastnosti těchto lokomotiv a díky nahrazení původního motoru ČKD motorem Caterpillar snižuje i spotřebu nafty a zvyšuje výkon lokomotivy. Výrazně se mění i pracovní prostředí strojvedoucího. „Ve finále to je už lokomotiva o dvě generace dál, než byl původní model ČKD,“ říká referent kooperací Petr Zoufalý.

23.07.2008 - CZ LOKO Jihlava: nová 719.701-5 před novou budovou © PhDr. Zbyněk Zlinský

Stavbou právě otevírané budovy a navazujícími úpravami však investiční záměry společnosti v Jihlavě rozhodně nekončí: V Jihlavě CZ LOKO ještě vybuduje novou dílnu na výrobu pultů a komponentů na modernizace lokomotiv a novou dílnu svářečů, dělícího stroje a kanceláře svářecího dozoru. Současně se opravují střechy a zateplují fasády. V další etapě přijde na řadu úprava kanalizace, zpevnění ploch a oplocení. Koncentrace ploch a budov přitom zkracuje časy na manipulace a přípravu materiálů a tím zvyšuje produktivitu práce.

O těchto a dalších věcech hovořil nejen v úvodu slavnostních projevů pan generální ředitel, ale také jeho zástupce pro jihlavskou provozovnu Jiří Nováček na jejich konci. Třetím řečníkem, který dostal slovo jako druhý, byl pak primátor Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal, který mj. vyzvedl význam zdejší lokomotivky i jejích úspěchů pro Jihlavu a dobré vztahy mezi holdingem CZ LOKO, a.s. a městem samotným. A po projevech došlo na stříhání pásky a posléze prohlídku nové budovy i těsně k ní přiléhající výrobní haly. Stranou pozornosti zejména poučenějších hostů nezůstaly ani dvě další, tentokrát "jen" rekonstruované či modernizované lokomotivy, vystavené v areálu.

23.07.2008 - CZ LOKO Jihlava: 740.317-3 pro Vítkovice © PhDr. Zbyněk Zlinský

Jak to celé probíhalo a co mohli účastníci slavnostního setkání, mezi nimiž nechyběl třeba generální ředitel Phoenix-Zeppelin, s.r.o. (dodavatel motorů Caterpillar) Ing. Josef Mixa, všechno vidět, to vám nejlépe ukáží připojené snímky. Pro srovnání jsem do galerie přidal také starší snímky úplně první novostavby CZ LOKO, a.s. (tehdy ještě ČMKS, a.s.), stroje 709.401-4 "Effishunter".

Prameny a odkazy:
  1. CZ LOKO, a.s.
  2. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Titulní snímek: Dvě novostavby v Jihlavě dne 23.7.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy