Z CZ LOKO vyjedou zcela nové lokomotivy

21.12.2011 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Z CZ LOKO vyjedou zcela nové lokomotivy

Nebude to sice hned zítra, ale dlouho to nepotrvá. Alespoň podle slov, která při nedávném slavnostním otevírání nové haly v českotřebovské provozovně CZ LOKO, a.s. pronesl nejvyšší představitel firmy. A rodící se stroj 744.001-9 mohli pak hosté vidět na vlastní oči v montovně. Kromě mnoha jiných lokomotiv, které se tam podrobují opravám a modernizacím různých stupňů.

 
 
 
 
 
 
Ale než se textem (stručně) a snímky (obsáhle) dostaneme k mašinkám, vrátíme se k slavnostnímu dění, které je zástupcům médií zpřístupnilo formou jakéhosi neveřejného dne otevřených dveří, abychom je přiblížili reportážní formou podle slibu, učiněného v závěru stručné aktuality z 15. prosince. Z ní už víme, že toho dne byla slavnostně uvedena do provozu nová budova, u jejíhož vchodu je tabulka s nápisem Hala pro výrobu a opravu elektrických točivých strojů, doplněným o informaci, že stavba a její zařízení byly pořízeny s pomocí Evropské unie, prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. A totéž opodál hlásá i tabule velká:
 
 
Už při příchodu na akci se mohli pozvaní účastníci přesvědčit o tom, že CZ LOKO nezvládá velice dobře jen svou výrobní náplň, ale umí si špičkově poradit i s takovýmto doprovodným děním. Přístupová trasa k němu byla pro neznalé perfektně vyznačena, o informovanost hostů se staraly hostesky a scéna oslavy překvapovala svou nápaditostí. Nový sklad posloužil jako šatna pro odložení svršků a do jedné z obou dílenských lodí haly bylo instalováno nejen pódium, ale také příjemné občerstvovací zákoutí. To vše bylo doplněno nevtíravou výzdobou i scénickými světly a pro zjemnění tovární atmosféry zahaleno uměle vytvářeným oparem.
 
 
Ten sice fotografům nečinil příliš velkou radost, ale prostředí dodával téměř tajemný nádech. Tajemno do jisté míry obestíralo také vybavení jednotlivých pracovišť, tedy aspoň z pohledu těch hostů, kteří nebyli zrovna odborníky na elektrické motory, dynama, alternátory a kdovíjaké další rotační vymyšlenosti, jež se zde budou opravovat a vyrábět. Je pravda, že mezi novotou zářícími stroji na strategických místech postávali pánové ve slušivých overalech, připraveni na požádání jejich tajemství vyjevit, ale výrobní prostředky se byly vesměs schopny představit i samy. Ty větší jsou totiž opatřeny tabulkami s údaji o svém financování - a identitě:
 
 
Zvídavý návštěvník si tak připadal jako na nějakém specializovaném veletrhu a prohlídkou „expozice“ mohl příjemně strávit dobu čekání na zahájení slavnosti, které se poněkud (jak už to tak bývá, zpravidla pro nevčasný příjezd některého vysoce postaveného činitele) opozdilo. O to svižnější pak byl jeho začátek, když moderátorka pozvala na pódium trojici mladíků, aby otevření haly točivých strojů roztočili ve stylu breakdance. Po rozverném úvodu následovalo už vážné, ale občas i humorně laděné vystoupení předsedy představenstva a generálního ředitele CZ LOKO, a.s. Ing. Josefa Bárty, který si na pódium přizval několik významných hostů.
 
 
A ti pak ne jeho obšírné úvodní slovo o historii, současnosti i budoucnosti podniku navázali z pohledu svých funkcí. Náměstek ministra dopravy Ing. Ivo Vykydal za státní správu coby zprostředkovatele čerpání příspěvku z fondů Evropské unie, náměstek GŘ ČD pro osobní dopravu Ing. Antonín Blažek za skupinu ČD jako největšího zákazníka CZ LOKO, starosta České Třebové Jaroslav Zedník jako zástupce zdroje většiny zaměstnanců společnosti a Ing. Josef Mixa, jednatel a generální ředitel Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., za dodavatele motorů Caterpillar a také spoluvlastníka a.s. CZ LOKO. Pátý host se pak na pódium jaksi vnutil sám.
 
 
Měl k tomu dobrý důvod. který také do mikrofonu vysvětlil, byť mu rozuměli spíš ti starší z hostů. Mluvil totiž rusky. Ředitel kvality Depa pro opravu lokomotiv Vilnius (Vilniaus lokomotyvų remonto depas) přivezl Ing. Bártovi malý dárek, coby upomínku na tento slavnostní den, ale také jako poděkování za dosavadní dobrou spolupráci při modernizaci lokomotivního parku nejen Litevských železnic. Šlo o jakési hmatatelné potvrzení toho, co šéf CZ LOKO už před tím říkal o úspěších firmy při pronikání na trh zemí bývalého SSSR. jehož vrcholem je zatím certifikace stroje TEM TMCH (ТЭМ ТМХ) 001 pro provoz v Rusku, nedávno tam představeného.
 
 
 
Další expanze tímto směrem a rozvoj výroby nových vozidel by nebyly reálné právě bez zprovoznění nové haly, která nejen umožní osamostatnění firmy v oboru oprav a výroby elektrických točivých strojů jako nezbytných komponentů moderních drážních vozidel, ale zároveň uvolní stávající prostory pro novou produkci, jak jsme na tomto místě psali už před rokem. V reportáži byl uveden i odkaz na tehdy nové číslo podnikového časopisu, v němž lze nalézt několik s tímto tématem souvisejících článků, které aktuálnost neztratily ani dnes a stojí za přečtení. Ale vraťme se opět k dění v hale, které v pohybu zachytilo video Karla Furiše:
 
 
Vzhledem k tomu, že snímek končí přestřižením nezbytné pásky, nemusíme se v takto slavnostně otevřené hale pro výrobu a opravy elektrických točivých strojů už zdržovat a můžeme se spolu vydat na pracoviště pro většinu milovníků železnice asi přitažlivější, do haly montážní. A jak bylo přislíbeno v úvodu, málo slovy a o to více obrázky. Zmínku si zaslouží snad jen skutečnost, že v připojené galerii najdete několik snímků lokomotiv polské řady S200, což dokazuje, že polští zákazníci zůstávají CZ LOKO věrni. A také pochopitelně to, že mezi opravovanými a modernizovanými lokomotivami se nacházela už zmíněná novostavba stroje řady 744.
 
 
Věřme, že jeho oživení a hlavně následné úkony zkušebního a schvalovacího procesu budou úspěšně završeny a v přiměřené době se s další novou (a první čtyřnápravovou) motorovou lokomotivou „Made in Czech Republic“ setkáme na trati. Stejně jako s jejími následovnicemi, s nimiž hodlá CZ LOKO výhledově proniknout také na trhy zemí mimo bývalý východní blok, protože i tam podle slov svého generálního ředitele vidí pro lokomotivy této kategorie, kterou velcí výrobci momentálně opomíjejí, vhodné odbytiště. Bude to možná běh na dlouhou trať, ale stále rostoucí a rozvíjející se lokomotivka v České Třebové na startu jistě nezaspala.
 
Několik slov závěrem
Při přípravě této reportáže, která nakonec obvyklou reportáží není, jsem se rozhodl text oprostit od všeho, co by mohlo čtenáře odvádět od hlavního tématu. Proto tak docela neodpovídá rozsahu připojené galerie fotografií, v níž najdete i z minulosti známou „inventuru“ vozidel, porůznu odstavených v areálu firmy. Popisky snímků jsou snad dostatečně výmluvné samy o sobě a dalšího komentáře nevyžadují. Jedinou výjimkou je lokomotiva 740.880-0 a.s. VÍTKOVICE Doprava, která dostala už tradiční „zvířecí“ nátěr dopravce. U ní jsem se dověděl, že s takovýmto pracným úkolem se museli místní lakýrníci poprat vůbec poprvé, ale uspěli na jedničku. 
 
Prameny a odkazy:
 1. CZ LOKO, a.s.
 2. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
 3. Ministerstvo průmyslu a obchodu
 4. Ministerstvo dopravy
 5. České dráhy, a.s.
 6. Lietuvos geležinkeliai - Wikipedie
 7. UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas
 8. Město Česká Třebová
 9. Fondy Evropské unie - Wikipedie
 10. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
 11. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: 750.714-8 a 754.028-9 v montážní hale CZ LOKO Česká Třebová © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy