Geodetické práce na VRT

6.8.2011 8:00 Ing. František Smatana

Geodetické práce na VRT

Tento článok si „vypýtal“ tratovak v jednej diskusii. Snáď mi prepáči, že to budú čítať aj ostatní čitatelia (teda aspoň dúfam, že budú). Najprv som si myslel, že popíšem (stručne a povrchne, nie som geodet, aby som sa púšťal do detailov) všetky činnosti, ktoré robia pri stavbe VRT geodeti. Túto myšlienku som ale opustil ihneď potom, ako som dopísal prvé poznámky k budúcemu článku.

 

 

 

Rozsah by bol nad sily moje i vaše. Takže tu sa dočítate o geodetických prácach spojených priamo so stavbou železničného zvršku, konkrétne bezštrkových tratí (podľa našej normy ‘pevná jazdná dráha’) na východ od raja. Pardon, Slovenskej republiky.

V texte sa pozrieme bližšie na stavbu bezštrkovky nasledujúcich typov:

- japonský J-slab ev. čínsky CRTS-I,
- nemecká Rheda 2000 ev. čínsky CRTS-III,
- nemecký Bőgl ev. čínsky CRTS-II.

Zaisťovacie značky

Úplne na začiatok spomeniem jednu podstatnú vec, ktorá je spoločná pre všetky systémy. Totiž každý jeden systém potrebuje sieť zaisťovacích značiek. Tieto “značky” nájdete po oboch stranách tratí. Na viaduktoch a mostoch sú osadené na ochrannom múriku, v tuneli detto, a zemné teleso má zvyčajne pre ne inštalované betónové stĺpiky. Stretol som sa s 2 typmi značiek:

1) typ “ženský”
2) typ “mužský”.


“Ženský” typ zaisťovacej značky v tuneli (Čína)

Značky musia len umožniť uchytenie odrazných terčov či hranolov. Ako laikovi sa mi pozdával čínsky “ženský” typ s použitím magnetických odraziek tvaru gule. Zaisťovacie značky boli vždy a všade umiestnené po oboch stranách trate a vo vzdialenosti 50~70m. Samozrejmosťou bolo ich pravidelné premeriavanie po celú dobu výstavby.

Geodetické prístroje

Laicky ich rozdelím na 2 skupiny:

- bežné (tachymetrické a nivelačné prístroje)
- špeciálne (meracie vozíky).


Geodetický merací systém “Trackmaster” (Dubai)

Teodolity a niveláky sú od známych výrobcov (Leica, Trimble, Zeiss, atď); len musia byť kvalitnejšie (vyššia presnosť meraní).

Meracie vozíky sú iný druh. Jedná sa o komplexné systémy, ktoré merajú i počítajú. Obsahujú teda počítač a ten riadi nejaký konkrétny špeciálny program. A tento program vám pekne na monitore, počas merania, ukazuje, ako je to s polohou trate. Takže môžete priebežne vidieť údaj rozchodu či prevýšenia, ale aj to, o koľko musíte zdvihnúť či spustiť ľavý a pravý koľajnicový pás, aby ste dosiahli projektovanú polohu.

Tiež upozorňujem na skutočnosť, že tieto systémy dokážu kontrolovať polohu trate ako absolútnu, tak i relatívnu. Pričom ich tolerancie sú rozdielne. Systémy pracovali s 2 dĺžkami tetivy – 30 a 300m.  Ja som videl pri práci tieto: Hergie, Amberg, Gedo a Trackmaster (ten je japonský). Ako mi vysvetlil môj kolega – geodet, práca s nimi nie je rovnaká.

J-slab & CRTS-I

Japonský originál i jeho čínsky klon sa v konštrukcii mierne líšia. Mierne odlišný je teda aj zoznam potrebných geodetických prác pri ich stavbe. Ja budem popisovať čínsky systém, lebo ten mám momentálne pod nosom denne. .Pre lepšie pochopenie odporúčam prečítať aj moje pôvodné články venované J-slabu a čínskym VRT systémom.

Stručne popíšem len geodetické práce pre pokládku zvrškových dosiek; podkladová žel-bet doska žiadne extra práce nevyžaduje. Aj keď zaujímavá geodetická technika sa dá vidieť aj tu (viď zopár obrázkov na konci galérie).


Pokládka dosiek - CRTS-I (Čína)

a) Pokládka dosiek

Takže pre pokládku zvrškových prefabrikovaných dosiek sa na čínskych projektoch používajú špeciálne držiaky, ktoré sa vkladajú do miest podkladníc v doskách. Používajú sa 3 držiaky; 2 sú umiestnené v prvej doske a 3. v priľahlej. Ich poloha je jasná z obrázkov. Poloha každej zvrškovej dosky je potom kontrolovaná geodetom v závislosti od zaisťovacích značiek. Ked uvidíte niečo iné vedzte, že to je “vylepšenie” v štýle “kde udělali soudruzi z Číny chybu”.

Keď si pamätáte, podkladová žel-bet doska obsahuje také “válce”. Japonci na ich hornú plochu inštalovali pomocné zaisťovacie značky, a pomocou špeciálneho 3-nohého prípravku pokladali dosky. To je jeden z rozdielov s čínskym systémom, ktorý v typickom (pôvodnom) návrhu túto pomocnú značku tiež mal, ale použila sa len na niektorých projektoch.


Kontrola smerovej a výškovej polohy trate - CRTS-I (Čína)

b) Kontrola polohy trate

Ďalšiu prácu majú geodeti až po položení koľajníc či presnejšie koľajnicových pásov. Po ich upevnení sa kontroluje poloha trate špeciálnym meracím vozíkom. Vozík jazdí po koľaji, meria jej polohu a údaje zaznamenáva na harddisk. Fyi v tomto kroku sa meria každá jedna podkladnica. V počítači sa potom poloha vyhodnotí a určia sa miesta, kde je potrebné polohu trate korigovať.

Japonský originál vyžaduje ešte jeden krok naviac. Tým je kontrola polohy koľajníc pred podliatím podkladníc špeciálnou maltou. A to je tiež jeho výhoda oproti čínskemu systému.

Rheda 2000 & CRTS-III

Z pohľadu geodetických prác sú oba totožné. Geodet musí kontrolovať polohu trate v niekoľkých krokoch počas realizácie a aj následne, po zabetónovaní. Pre lepšie pochopenie odporúčam prečítať aj môj pôvodný článok venovaný Rhede. Stručne popíšem len geodetické práce pre stavbu trate; práce pre podkladové vrstvy vypustím.


Jemné urovnanie trate - CRTS-III (Čína)

a) Montáž trate

Počet geodetických meraní sa môže líšiť v závislosti od systému stavby. Keď použije staviteľ ručnú montáž koľajových polí a ich hrubé urovnanie, vyžadujú sa minimálne 3 geodetické merania. Ak sa použijú špeciálne stroje, potom len 2 merania. Stroje totiž dokážu trať “posadit” ďaleko presnejšie.

 
ručne
strojne
1.
hrubé urovnanie trate
jemné urovnanie
2.
jemné urovnanie trate
kontrola pred betonážou
3.
kontrola pred betonážou
 

1. Hrubé urovnanie trate

Koľajový rošt je potrebné po jeho zmontovaní osadiť zhruba do polohy. Ručne sa to robí zdvihákmi. Geodeti zmerajú polohu trate meracím vozíkom a podľa ich pokynov sa rošty dvíhajú a posúvajú. 

2. Jemné urovnanie trate

Koľajový rošt sa opäť posúva do presnejšej polohy. Geodeti riadia túto prácu. Ak sa používajú stroje, rošt sa osadí priamo do presnejšej polohy.


Finálna kontrola polohy trate (výhybky) pred betonážou - Rheda 2000 (Taiwan)

3. Finálna kontrola pred betonážou

Traťová doska už je pripravená (výstuž aj debnenie), a poloha trate sa už len kontroluje, pričom posuny môžu byť len minimálne. A po kontrole by mala nasledovať betonáž prakticky ihneď, lebo žiadne ďalšie práce v trati už nie sú dovolené.


Kontrola smerovej a výškovej polohy trate - CRTS-III (Čína)

b) Kontrola polohy trate

Platí primerane to isté, čo je uvedené pre J-slab. Výhodou Rhedy a jej systému stavby (dávnejšie spomínaný top-down method) je, že trať (pri zodpovednej realizácii) už vyžaduje len minimalne úpravy polohy.

Bőgl & CRTS-II

Tu si netrúfam povedať, ako je to s podobnosťou geodetických prác, pretože som s originálom Bőglu nerobil. Ale viem, že Číňania systém kúpili kompletne (výrobu prefabrikátov i pokládku), a počas zaškolenia tu Bőgl mal aj svojich geodetov. Takže predpokladám, že geodetické práce budú veľmi podobné. V ďalšom teda popíšem geodetické práce pre CRTS-II. Opäť sa nebudem venovať spodnej predopnutej základovej doske (špecialita systému Bőgl/CRTS-II), ktorá je síce zaujímavá konštrukčne, ale z hľadiska geodetického nie je nič extra.

CRTS-II je trochu iný, lebo pre urovnanie zvrškových dosiek využíva vlastné geodetické body (GRP), ktoré sú naviazané na sieť hore spomenutých zaisťovacích značiek, a sú zabudované v podkladovej doske v každej medzere medzi zvrškovými doskami. Pre lepšie pochopenie odporúčam prečítať aj článok venovaný čínskym VRT systémom.


Geodetický bod (GRP) v podkladovej doske – CRTS-II (Čína)

a) Hrubá pokládka dosiek

Len prvotné položenie zvrškových dosiek podľa GRP bodov.

b) Jemná pokládka dosiek

Mohol by som skopírovať text venovaný J-slabu (teda s malou úpravou). Pretože sa aj tu jedná o pokládku dosiek, pri ktorej sa na čínskych projektoch používajú špeciálne držiaky. Rozdiel je v ich tvare, lebo zvrškové dosky majú iný tvar hornej plochy. Používajú sa 4 držiaky; 3 sú umiestnené v prvej doske a 4. v priľahlej. Ich poloha je jasná z obrázkov. Poloha každého držiaku je potom kontrolovaná geodetom v závislosti od GRP bodov.


Pokládka dosiek - CRTS-II (Čína)

c) Kontrola polohy trate

Táto činnosť je podobná obom predchádzajúcim. Geodeti a špeciálny merací vozík…

Myslím, že som povedal všetko, čo som chcel. Ak máte ďaľšie otázky, zodpoviem ich v diskusii.

Titulní snímka: Teodolit © archív autora

Galéria

Súvisiace odkazy