Významný krok ke zrodu VRT Drážďany - Praha

3.3.2020 8:00 Mgr. Pavel Tesař a Helmut Böhme Zdroj: Správa železnic, s.o. - tisková zpráva

Významný krok ke zrodu VRT Drážďany - Praha

2. března 2020 bylo v saské metropoli podepsáno společného prohlášení o spolupráci a podpoře plánování vysokorychlostní trati Drážďany – Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury, Ministerstvem dopravy České republiky, Deutsche Bahn AG, Správou železnic, s.o., a Svobodným státem Sasko. Vyjadřuje shodu signatářů na pokračování dosavadních dohod a úzké spolupráce v průběhu dalšího plánování i podpoře vzájemné výměny zkušeností.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda včera v Drážďanech podepsal společné česko-německé prohlášení o spolupráci a podpoře plánování novostavby železniční vysokorychlostní trati (VRT) Drážďany – Praha. Dalšími signatáři dokumentu jsou Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury, Ministerstvo dopravy České republiky, Deutsche Bahn a Svobodný stát Sasko.


Dějiště události s jednotkou IC 4, čekající na křest

„Jsem velmi potěšen pokrokem, kterého jsme ve vzájemné spoluprací na projektu nové vysokorychlostní železniční trati mezi Ústím nad Labem a Drážďany dosud dosáhli. Zvláště oceňuji precizní přístup jak ze strany Správy železnic, tak DB Netze. Věřím, že nastolený trend komunikace posune projekt směrem k úspěšným povolovacím procesům a následně k vlastní realizaci. Vize zkrácení cestovní doby mezi Prahou a Drážďany na 60 minut v kontextu přesunu nákladních vlaků z exponovaného údolí Labe je natolik významnou výzvou pro oba státy, že by bylo velkou chybou ji nevyužít. Věřím, že dnešní podpis naší deklarace pomůže  tohoto cíle dosáhnou,“ uvedl vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček.


Ministra dopravy ČR zastupoval Michal Fridrich (vlevo)

 „Všechny zúčastněné strany si uvědomují, že nová vysokorychlostní trať mezi metropolemi Saska a Česka patří mezi velmi důležité infrastrukturní projekty. Dnešní podpis společného prohlášení je potvrzením naší snahy o pokračování intenzivní spolupráce při plánování její výstavby,“ prohlásil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. 


Dresden Hbf jako staveniště

Dnes společně uvádíme další příklad posílení role železnice v Evropě. Zahájili jsme ambiciózní projekt budoucnosti. Rychlé spojení nabídne nové příležitosti pro spolupráci v oblasti obchodu, vědy a kultury a podpoří mobilitu šetrnou k životnímu prostředí,“ řekl Ronald Pofalla, člen představenstva společnosti Deutsche Bahn zodpovědný za infrastrukturu.


Ronald Pofalla, Michael Kretschmer a IC 4

Sasko potřebuje moderní přeshraniční železniční infrastrukturu, díky které se zlepší napojení na mezinárodní dálkovou dopravu. Nové železniční spojení Drážďany – Praha je dlouhodobý evropský dopravní projekt se zásadním významem pro Svobodný stát Sasko. Již mnoho let usilujeme o realizaci tohoto spojení jakožto důležité brány do jihovýchodní Evropy. Naším cílem je snížení hluku a odlehčení od nákladní dopravy v údolí Labe. Z toho budou mít prospěch obyvatelé, turisté i životní prostředí. Společně s vládou, německými dráhami DB a Českou republikou bude Sasko nadále pokračovat v přípravě projektu,“ uvedl saský premiér Michael Kretschmer.


Ronald Pofalla a Michael Kretschmer (za ním) středem pozornosti

V textu dokumentu se uvádí, že všechny zúčastněné strany vítají nedávný podpis smlouvy o společném plánování nového železničního spojení Drážďany – Praha mezi společnostmi DB Netz AG, DB Energie GmbH a Správou železnic. Shodují se rovněž na pokračování dosavadních dohod a úzké spolupráci v průběhu dalšího plánování trati s intenzivním zapojením Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Všechny strany i nadále počítají s tím, že pro zajištění všech činností v rámci plánování budou státní rozpočty disponovat požadovanými finančními prostředky.


Drážďanský primátor Dirk Hilbert fotí svého politického soka André Hahna

Signatáři dokumentu dále uvítali fakt, že v letošním roce byla zahájena jednání o státní smlouvě mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou, která řeší výstavbu plánovaného přeshraničního tunelu v Krušných horách. Současně podporují prohloubení vzájemné výměny zkušeností provozovatelů infrastruktury s využitím nových technologií, které budou uplatňovány při přípravě společného projektu i během následného provozu. 


Proměna drážďanského hlavního nádraží

Podpis zmiňované smlouvy o společné projektové přípravě trati Drážďany – Praha v závěru loňského roku byl důležitým stvrzením vzájemné česko-německé spolupráce. Další krokem bude uzavření mezistátní smlouvy, jejíž vypracování a ratifikace se v obou zemích předpokládá v horizontu čtyř let. Její přijetí je nezbytné pro následující fáze projektu – získání stavebního povolení, výstavbu a samotný provoz.    


Proměna drážďanského hlavního nádraží

Pro urychlení projektu Krušnohorského tunelu hrál důležitou roli projekt zaměřený na rozvoj železniční dopravy mezi Saskem a Českou republikou. Ten byl součástí programu Evropské unie Interreg, jehož cílem byla podpora přeshraniční spolupráce Sasko – Česká republika. V závěru ledna se uskutečnila závěrečná konference tohoto projektu, který mimo jiné zahrnoval rozsáhlé geologické analýzy a průzkumy koridoru vysokorychlostní trati Drážďany – Praha v několika sledovaných variantách. Existence těchto analýz umožňuje již v rané fázi projektu optimalizovat trasu nové trati podle geologických podmínek a tím předcházet vzniku rizik v průběhu výstavby.


Atmosféra slavnostního aktu

Dovětek redakce:

Akce jako by byla stvořena pro našeho drážďanského reportéra, v jehož poštovní schránce pozvánka na ni také skončila, on ji akceptoval a byl akreditován. Jeho úkolem bylo hlavně pořídit fotografie a videozáznam. K tomu navíc poslal stručný popis průběhu akce, jejíž hlavním lákadlem pro média však nebyl samotný podpis prohlášení, ale tomuto aktu předcházející křest elektrické jednotky ICE 4 DB, která dostala jméno Freistaat Sachsen („Svobodný stát Sasko“). Jednotka byla přistavena ke 3. nástupišti, na kterém se postupně scházeli pozvaní hosté i představitelé zainteresovaných institucí ze saské i české strany. A že mezi nimi nechyběl ani saský premiér, zmíněné účastníky doplňoval nezbytný počet příslušníků bezpečnostních složek.


Ronald Pofalla,nádražní pekař, Michael Kretschmer a jedlá IC 4

Po křestním ceremoniálu, který zahrnoval celou řadu obvyklých kroků, od předání pečeného „modelu“ jednotky přes projevy, církevní posvěcení až po odhalení názvu na bočnici vozidla, se účastnící přesunuli do nedalekého sálu, v němž došlo k podpisu mezinárodního dokumentu. Za německou stranu jej podepsali Enak Ferlemann, parlamentní státní sekretář ve Spolkovém ministerstvu dopravy a digitální infrastruktury, saský premiér Michael Kretschmer a člen představenstva DB Ronald Pofalla. Jejich protějšky z opačné strany hranice byli ředitel Odboru zahraničních vztahů a EU Ministerstva dopravy Michal Fridrich a generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.


Podpis česko-německého společného prohlášení

Autorem všech použitých fotografií je Helmut Böhme, další najdete v jeho veřejné galerii. Kromě těchto snímků se s naším saským reportérem můžete na včerejší událost podívat také prostřednictvím obrázků pohyblivých. Křest jednotky IC 4 můžete sledovat na serveru YouTube, podpis společného prohlášení včetně předcházejících projevů představitelů Ministerstva dopravy ČR a Správy železnic pak přímo tady:


Videozáznam projevů zástupců české strany a slavnostního podpisového aktu

Odkazy:

  1. Vysokorychlostní trať Drážďany–Praha – Wikipedie
  2. Pozvánka: Společné česko-německého prohlášení o spolupráci a podpoře plánování VRT Drážďany – Praha (formát PDF)
  3. VRT Drážďany – Praha – souhrnné informace o projektu na webu Správy železnic
  4. Novostavba železniční tratě Praha – Drážďany - souhrnné informace o projektu na webu Svobodného státu Sasko
  5. Nové železniční spojení Drážďany – Praha – prospekt projektu (formát PDF)
  6. Vysokorychlostní trať Praha - Drážďany - Zdopravy.cz  - rozcestník článků

Úvodní snímek: Jednotka IC 4 „Freistaat Sachsen“ perníková a skutečná

Upravil a redakčním dovětkem i odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy