Blíží se evropský „Rok železnice“

28.5.2020 8:00Zdroj: ACRI - tisková zpráva

Blíží se evropský „Rok železnice“

Krátce před současnou koronavirovou krizí představila Evropská komise „Zelenou dohodu pro Evropu“, což je balíček opatření, který má Evropské unii zajistit plynulý přechod na udržitelnější a hlavně ekologičtější hospodářství. Evropská unie touto dohodou vyzdvihává především roli železniční dopravy při dosahování cíle snížit emise skleníkových plynů z dopravy o 90% do roku 2050. Evropská komise zároveň oznámila, že rok 2021 se stane „Rokem železnice“.

Emise železničního sektoru se v posledních třech desetiletích významně snížily a tento trend pokračuje i nadále. Železnice je nejméně znečišťujícím prostředkem veřejné dopravy. Na celkovém znečištění z dopravy se podílí 0,5% emisí CO2 (viz graf níže). Logicky bude dekarbonizace dopravy závist právě na zvýšení podílu železnic na trhu dopravy. Železnice by se měla jasně stát základem všech národních dopravních strategií s důrazem na ekologii a udržitelnost,“ říká generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská. Hlavním cíle ekologické dohody je výrazně snížit emise oxidu uhličitého do roku 2050 a dosáhnout klimatické neutrality.

Bude nutné, aby Evropský parlament, a hlavně členské státy, adekvátně reagovaly na ambice Evropské komise. Například přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici bude vyžadovat postupnou změnu investic do kapacity železniční infrastruktury, a to jak rozšířením sítě, tak digitalizací či implementací evropského systému řízení provozu (ERTMS).


Podíl emisí CO2 podle druhu dopravy v roce 2016;
zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí

Železniční průmysl nabízí také řešení pro městskou dopravu s nízkými nebo dokonce nulovými emisemi CO2. Tramvaje, metro a příměstské vlaky jsou nejméně znečišťující prostředky veřejné dopravy v městských oblastech. Proto veřejná doprava a rozvoj multimodálních systémů bude zásadní pro řešení dekarbonizace měst.

Evropská unie klade velký důraz na dekarbonizaci a klimatickou neutralitu a tím pádem klade větší důraz na železniční dopravu. Zdroje přidělené na rozvoj železnice v následujícím víceletém finančním rámci EU budou hrát klíčovou roli při zajištění, aby dopravní systém jako celek podporoval hospodářské oživení a růst EU, “ doplňuje Vopálenská.

Propojením soukromého a veřejného sektoru může evropský železniční průmysl vyvinout technologie, které mu umožní do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Evropská unie a její železniční sektor tím mohou poměrně zásadně pomoci v řešení celosvětového problému se změnou klimatu.

Kontakt:

ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu
Pobřežní 224/20, Praha 8
Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI
vopalenska@acri.czhttp://www.acri.cz; telefon 603 843 563

Úvodní ilustrační snímek: Železniční doprava může být rychlá, spolehlivá a ekologická © Deutsche Bahn

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy