Naša téma: Európsky týždeň mobility

16.9.2019 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naša téma: Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility (ETM) prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu. Témou ročníka 2019 je Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom PREJDIME SA SPOLU!.

Toto sú východiskové informácie k našej dnešnej téme, uverejnené na slovenskom webe kampane. Jej národný koordinátor, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, tam zdôrazňuje z roka na rok stúpajúcu účasť štátov a ich miest a obcí: Do kampane Európsky týždeň mobility sa každoročne zapája viac sídel z rôznych krajín, v roku 2018 sa zapojilo celkom až 54 krajín s počtom 2 792 zaregistrovaných samospráv. Stúpajúci počet prihlásených sídel je citeľný aj na Slovensku. V roku 2018 sa počet zaregistrovaných samospráv oproti predošlému roku zvýšil o 5 a teda sa do kampane pridalo až 54 slovenských miest a obcí.

Nás však pochopiteľne táto problematika zaujíma z pohľadu verejnej hromadnej dopravy, a tak sa pozrime, čo jej jednotliví prevádzkovatelia svojim (predovšetkým potenciálnym) zákazníkom tohto roku ponúkajú. V súlade so základným zameraním internetového magazínu VLAKY.NET samozrejme začneme s dopravou železničnou. A zistíme, že slovenský národný dopravca, Železničná spoločnosť Slovensko, na rozdiel od roku minulého (aj predminulého), na svojej internetovej stránke v prerdstihu žiadnu akciu k téme ETS nemala. Až 16.9. v 10:30 rozoslala tlačovú správu s letákom. Žiadnu zmienku o tejto kampani nenájdeme na oficiálnych webových stránkach druhého slovenského operátora osobnej železničnej dopravy, spoločnosti RegioJet.

Pozitívne výsledky naše skúmanie prináša až oblasť dopravy autobusovej. Napríklad spoločnosti Arriva sa aj tento rok iniciatívne zapojili do kampane počas Európskeho týždňa mobility. V rámci kampane vyzýva ARRIVA cestujúcich, ale aj širokú verejnosť, aby využívali služby verejnej autobusovej dopravy alebo si zvolili iný spôsob dopravy ako auto. Na webe skupiny sa môžeme ďalej dočítať: V rámci kampane Európskeho týždňa mobility sme pripravili v našich 5 dopravných spoločnostiach súťaž pre cestujúcu verejnosť a pre žiakov základných škôl! Autobusový dopravca eurobus, a.s. do svojich spojov láka cestujúcich inak: v rámci prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme bude od 16. 9. do 22. 9. 2019 uplatňované zľavnené cestovné pre všetkých plne platiacich cestujúcich.

A ešte lepšie výsledky dosiahneme v segmente mestskej hromadnej dopravy, čo je aj prirodzené, nakoľko je kampaň určená predovšetkým jej objednávateľom, teda mestám (a obciam). Celkom vyčerpávajúci prehľad účasti jednotlivých dopravných podnikov v kampani si môžeme utvoriť s pomocou správ publikovaných na webe o MHD. Kto sleduje našu rubriku Deje sa, ten si ich možno už všetky prečítal. A možno ho zaujala tá o dočasnom znížení cien ročných „električeniek“ v IDS Bratislavského kraja alebo o bezplatnom cestovaní spojmi Dopravného podniku mesta Košíc. Podobnú možnosť v rôznom rozsahu ponúkajú aj ďalšie systémy MHD – napríklad v Senici, Hlohovci, Trnave, Trenčíne alebo v Poprade.

Tento text síce neposkytuje vyčerpávajúce informácie o plánovanom priebehu práve odštartovaného Európskeho týždňa mobility 2019 na Slovensku (a ani to nebolo jeho poslaním), ale podľa našej mienky je dostatočným podkladom na zamyslenie sa nad poslaním tejto kampane aj k výmene názorov na ňu v nasledujúcej diskusii. Tá by sa mohla (ale samozrejme nutne nemusí) odvíjať napríklad od takýchto otázok:

Zúčastnili ste sa v minulosti  niektorej z akcií konaných počas ETM?
Aký je váš názor na zmysel a účinnosť  tejto každoročnej kampane?
Dala by sa verejnosť efektívnejšie vychovávať v danom smere inak?

Úvodný obrázok: Jeden z propagačných plagátikov ETM 2019

Súvisiace odkazy