Naša téma: S chorobou do vlaku?

12.3.2018 8:00 Kamil Korecz

Naša téma: S chorobou do vlaku?

Železničná doprava poskytuje službu vo verejnom záujme, ktorého cieľom je mobilita občanov. Objednávaná, prevádzkovaná a dotovaná je štátom, je určená pre všetkých bez rozdielu. Niektorí spadajú do skupiny platiacich plné cestovné, iní majú nárok na vyššie či nižšie sociálne zľavy, určené taktiež štátom, prípadne využívajú komerčné zľavy poskytované dopravcom.

Nikto zo spektra potencionálnych cestujúcich by nemal byť v tomto systéme diskriminovaný. Avšak každé spektrum má svoje extrémy.

 


Život so sebou prináša rôzne situácie. Cítime sa zdraví a plní sily, častokrát nič nenasvedčuje tomu, že by nás v najbližších chvíľach mala postihnúť náhla nevoľnosť alebo iný zdravotný problém. V takej situácii budeme vďační za každú pomoc, ktorá nám bude poskytnutá. Takáto životná situácia žiadnu diskusiu nepotrebuje. V podnikovom časopise Železničnej spoločnosti Slovensko Ozveny, konkrétne v jeho februárovom čísle 2018 na strane 17 je však v rubrike Z redakčnej pošty opísaný iný príbeh:

„Mám 75 rokov. Občas sa u mňa neočakávane vyskytne veľmi silná nevoľnosť. Príhoda, o ktorej píšem, bola taká silná, že som pri nej stratil vedomie. Vrátiť do života sa ma snažila manželka. Mladík, ktorý bol s nami v kupé, bežal zavolať sprievodkyňu. Tá ihneď oslovila vlakvedúceho. Chceli nám zavolať záchrannú službu. Lenže mne táto nevoľnosť dlho netrvá. Keď ma manželka s pomocou sprievodkyne z bezvedomia prebrali, vedel som, že do pol hodiny sa môj stav upraví. Pani v uniforme doniesla dve fľaše vody a prízvukovala mi, že musím predovšetkým dodržiavať pitný režim. Môj stav sa rýchle zlepšoval a v Trenčíne som vystúpil, akoby sa mi nebolo nič prihodilo. Ešte raz sa chcem veľmi poďakovať Vašim zamestnancom za bezodkladnú a obetavú pomoc.“


Ku skolabovanému je niekedy potrebné privolať záchranku © dpa/Andreas Eickhoff

Zdalo by sa, že je to pekný príbeh o ľudskej spolupatričnosti a pomoci núdznemu. Lenže ako v diskusnom fóre poukázal jeden vlakvedúci, táto situácia má aj druhú stránku. Vo svojom diskusnom príspevku vyslovil otázku:

„Pýtam sa, patrí takýto typ cestujúceho s vážnymi zdravotnými problémami, ktorých si je ich vedomý, do vlaku?“

Je pravdou, že vlakový personál nemá okrem kurzu prvej pomoci a lekárničky (umiestnenej v inventári hnacieho vozidla, takže počas jazdy vlaku k nej sprevádzajúci personál nemá prístup) žiadne iné prostriedky, ktoré by mu umožňovali takéto situácie riešiť. Aj tú fľašu vody musí poskytnúť väčšinou len zo svojich vlastných zásob, keďže reštauračným vozňom alebo balenou vodou pre cestujúcich disponuje len malé percento vypravovaných vlakov (vlaky InterCity, rýchliky a vybrané regionálne rýchliky a to výhradne na trase Bratislava - Žilina - Košice a späť resp. na jej jednotlivých úsekoch). Navyše čas venovaný starostlivosti o pacienta by mal venovať svojim nosným dopravným a prepravným povinnostiam a ostatným cestujúcim. V diskusnej línii svoj názor ďalej rozvinul a objasnil nasledovnými vetami:

„Vlak nie je nemocnica na kolesách. Ak niekto skolabuje alebo niečo podobné a nie je to u neho pravidlo, resp. sa stalo prvýkrát, tak niet o čom, tu pomoc treba, viniť nebudem. Kohokoľvek z nás môže taká vec stretnúť kdekoľvek… Ale ak viem, že mám zdravie v zlom stave, že kolabujem, atď. (rovnako chrípka a podobné nákazlivé choroby), tak takíto cestujúci nemajú čo hľadať v hromadnej doprave. Na prvom mieste by bola vhodná sebareflexia a nie videnie len seba samého.“


V Japonsku je bežné nosiť v prípade prechladnutia rúšku, aby ste takto chránili ostatných od nakazenia © minajp.com

Akým spôsobom rieši zdravotný stav cestujúcich Prepravný poriadok ZSSK? V bode A.4.2 písmeno o) sa píše, že „cestujúci je povinný správať sa tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia, bezpečnosti a majetku spolucestujúcich“. V bode A.5.1 písmeno c) sa ešte uvádza, že „právom dopravcu je z prepravy vylúčiť osoby, ktoré by pre chorobu mohli vážne ohroziť zdravie alebo bezpečnosť cestujúcich“. Iným spôsobom tento problém prepravný poriadok nerieši. Z citovaného textu nevyplýva zrejmá povinnosť cestujúceho zdržať sa cesty v prípade zdravotného stavu zhoršeného nákazlivou chorobou ani iné podobné obmedzenia. Zostáva preto len na morálke a uvážení každého cestujúceho, či si aspoň pri kýchaní a kašľaní zakryje tvár a urobí všetky preventívne opatrenia a náležite sa vybaví na cestu vlakom tak, aby dokázal v rámci možností predchádzať svojim kolapsovým stavom (ktorých si je vedomý), prípade cestoval výhradne s náležite poučeným a vybaveným doprovodom a v období s očakávaným zhoršením svojho zdravotného stavu sa cesty prostriedkami hromadnej dopravy vyvaroval úplne.

Ak prepravný poriadok ZSSK a.s. túto problematiku rieši pomerne laxne, právny poriadok Slovenskej republiky nie je vo veci ani zďaleka taký bezzubý. Vo výnimočných prípadoch, pretože aj také sa vo vlakoch stávajú, by bolo na mieste uvažovať aj v kontexte §164 ods. 1 Zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestného zákona), ktorý pojednáva o šírení nákazlivých chorôb: „Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky“.

Popisovaným situáciám nepomáha ani zavedenie bezplatnej dopravy pre vybrané skupiny obyvateľstva, okrem iných aj pre seniorov nad 62 rokov. Týmto politickým krokom došlo k nezanedbateľnému nárastu migrácie cestujúcich vo veku nad 65, 70, ba i 80 rokov veku, ktorí sú z hľadiska zdravotného stavu najrizikovejšou skupinou. V nezanedbateľnom počte však stav veci zhoršujú aj tkz. marginalizované skupiny obyvateľstva (bezdomovci, drogovo závislí a pod.), ktoré nemajú štandardný prístup k elementárnej hygiene a ani záujem o základnú zdravotnú starostlivosť.

Okrem popísaných situácií môžte v diskusii zodpovedať na otázky:

Cestujete prostriedkami verejnej dopravy aj keď viete o svojom nakazení infekčnou chorobou (typicky chrípka)?

Poznáte zo svojej skúsenosti prípady náhleho kolapsu cestujúcich?

Súhlasíte s názorom, že ľudia bežne upadajúci do kolapsových stavov by nemali cestovať na dlhé vzdialenosti bez zabezpečenia si náležitej pomoci?

Súhlasíte s názorom, aby boli zosobnené a vymáhané škody, alebo ich časť, spôsobené dopravcovi a ostatným cestujúcim od takého cestujúceho, aký je popisovaný v ďakovnom liste? (zmeškanie vlakov, zmeškanie prípojných vlakov, meškanie do práce, resp. iné škody spôsobené čakaním vlaku na príjazd RZP/RLP a vykonanie prvotných urgentných činností po ich príjazde)?

Odkazy:

Úvodná ilustračná snímka: Záchranári ošetrujú chorú cestujúcu, ktorá zamdlela na stanici
(15.3.2001, Pardubice-Rosice nad Labem) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy