Naša téma: Európsky týždeň (pandemickej) mobility

14.9.2020 8:00 Tomáš Kováč Zdroj: ZSSK - tlačová správa

Naša téma: Európsky týždeň (pandemickej) mobility

Počas Európskeho týždňa mobility sa odveziete za polovicu. ZSSK ponúka cestujúcim mimoriadne zľavy na cestovanie aj bezplatnú prepravu bicykla. ● Význam udržateľnej mobility potvrdila tento rok celosvetová pandémia koronavírusu, keď sa po obmedzení pohybu obyvateľov v ovzduší významne znížila úroveň prachu, hluku a znečistenia spôsobená pravidelnou dopravou. Spolu s uvoľňovaním opatrení však začína narastať aj počet automobilov na cestách.

Tohtoročný Európsky týždeň mobility (ETM) preto prichádza v pravý čas.

ETM sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility a vyzvali svojich obyvateľov využívať alternatívne spôsoby prepravy – bicykel, mestskú hromadnú dopravu, vlak, či „pešibus“. Témou ročníka 2020 je „Čistejšia doprava pre všetkých!“, ktorá odráža súčasný problém so škodlivými emisiami a nabáda na dôležitosť ekologického cestovania. ZSSK sa do kampane zapája už od roku 2017 a ani tento nebude výnimkou. Od 16. 9. do 22. 9. 2020 opäť poskytne cestujúcim polovičné cestovné v 2. vozňovej triede a po novom aj bezplatnú prepravu bicykla. Mimoriadne zľavy budú platiť vo vnútroštátnych úsekoch vlakov kategórie Os a REX.

Poznámka: Preprava bicykla je možná bez cestovného lístka, no len do naplnenia kapacity vlaku. Po jej naplnení môže zamestnanec ZSSK s ohľadom na bezpečnosť odmietnuť naloženie ďalšieho bicykla.


ZSSK ponúka cestujúcim počas ETM mimoriadne zľavy i bezplatnú prepravu bicykla
© ZSSK

Lístok si môžete kúpiť:

  • v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK,

  • na tratiach TEŽ a OŽ prostredníctvom SMS predaja ZSSK (SMS číslo 2233),

  • vo vlaku u sprievodcu,

  • prostredníctvom internetovej verzie e-shopu ZSSK na www.zssk.sk – pri nákupe je potrebné zvoliť zľavu „EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY“.

„V uplynulom roku s nami cestovalo 77 miliónov ľudí a spolu sme ušetrili toľko CO2, koľko ročne spotrebujú národné parky Slovenský raj a Malá Fatra dohromady. Železničná doprava stále predstavuje najekologickejšiu alternatívu cestovania. Vymeniť auto za vlak je vždy správnym rozhodnutím a ten rozdiel je z pohľadu produkcie CO2 skutočne markantný. Preto je pre nás prirodzené opätovne sa zapojiť do kampane, ktorá sa snaží bojovať za nulové emisie,“ uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Kampaň ETM postupne oslovuje čoraz viac samospráv, organizácií, škôl aj súkromných spoločností. Zvýšený záujem sa potvrdzuje každý rok, len v minulom roku sa zapojilo 3134 miest z 50 krajín a medzi nimi bolo až 58 miest a obcí zo Slovenska, s ktorými spolupracovalo množstvo partnerských organizácií.


Hygienici by dnes s takouto propagáciou ETM ťažko súhlasili
(kliknutie do náhľadu otvorí zdroj)

Dodatok redakcie VLAKY.NET:

Túto tému sme na tomto mieste v tej istej pravidelnej rubrike preberali už pred rokom, ale v obecnej rovine. Dnes sa k nej vraciame v podmienkach celosvetovej pandémie koronavírusu, ktoré celkový pohľad na ústredné myšlienky tradičnej kampane Európsky týždeň mobility nepochybne menia. Je dnes zmysluplné, presviedčať ľudí, aby uprednostnili verejnú hromadnú dopravu pred individuálnou automobilovou? Môžu takýto prechod akceptovať, alebo v skutočnosti budú postupovať práve opačne? Veď aj tohtoročný propagačný plagát akcie o čomsi vypovedá - tradičné postavičky na ňom nielen dostali rúška, ale ich počet sa v prostriedkoch hromadnej dopravy znížil. Na druhej strane je pravda, že to bola asi jediná obeť súčasnému stavu, ktorú môžeme v porovnaní s minulosťou na koordinačnom webe ETM pozorovať.

Ale namiesto teoretizovania jeden praktický príklad zo života: V minulom týždni redakcia magazínu VLAKY.NET ponúkla istému svojmu (nie už práve mladému) reportérovi účasť na zaujímavej prezentácii spojenej s cestovaním vlakom ZSSK. Odpovedal, že by tú ponuku za normálnych okolností veľmi rád využil, ale v súčasnej situácii nie, pretože sa obáva o svoje zdravie. Jeho postoj sme samozrejme chápali a akceptovali. Na druhej strane však chápeme aj slovenského národného dopravcu, že sa do tohoročnej kampane ETM zapojil svojou zvyčajnou zľavovou akciou, pretože potrebuje príliv cestujúcich, aby znížil dopady pandémie na svoju ekonomiku. Či sa mu to však podarí, to je otázne – posledný vývoj naznačuje, že aj Slovensko čaká druhá vlna koronavirusovej epidémie. Čo si tom všetkom myslíte vy?

Úvodná snímka: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“ (12.7.2020, Banská Štiavnica)
© gvd (+ PhDr. Zbyněk Zlinský + MUDr. Vladislav Vančura)

Upravil, ilustroval a redakčný dodatok napísal PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy