Když byla v kalendáři třináctka a nový jízdní řád na obzoru

26.11.2012 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Když byla v kalendáři třináctka a nový jízdní řád na obzoru

Jednou z nejvíce rozšířených pověr je ta, která obestírá číslo třináct zlovolnou mocí. Ač se za pověrčivého nepovažuji, má mysl zaznamenala už několik dnů s tímto datem, které mi přinesly opravdu nepříjemné zážitky, a vždy mne při pohledu na kalendář před oním potenciálním „ohrožením“ varuje. Zvlášť když mám před sebou cosi mimořádného, jako tomu bylo 13. listopadu tohoto roku.

 
 
 
 
 
 
Navíc ta mimořádnost už měla jednu dávku smůly za sebou, docela paradoxně právě v den s číslem považovaným za šťastné v datu. Šlo o start pilotní provozu vlaků společnosti LEO Express, o němž samotném jsme zde už referovali. Provozovatelé černozlatých vlaků obavy z nešťastné třináctky zjevně neměli, na tož aby trpěli chorobným strachem z ní. Realita jim dala za pravdu, odložený start se podařil - a smůla se dostavila zase až dne následujícího, kdy dispečerské hlášení SŽDC zaznamenalo, že IC 1352 LEO Express mezi žst. Červenka a Moravičany v km 58,000 srazil srnu a následné šetření mu způsobilo více než hodinové zpoždění.
 

Informace o poloze IC 1532 ze stránky SŽDC s aplikací GRAPP
 
Takové i jiné nahodilosti do železničního provozu zasahují téměř každodenně a vědomí toho faktu mne vedlo k rozhodnutí, že se ze severní východočeské metropole na nádraží té jižní nevydám až posledním spojem před příjezdem premiérového vlaku LEO Expressu z Ostravy, ale raději už tím předchozím. Vzhledem k tomu, že k žádné mimořádnosti nedošlo, získal jsem tak přehršli času k fotografování čehosi jiného, ať už to s obsahovou náplní mého reportážního výletu souviselo či nikoliv. Uvažoval jsem ostatně o tom, že tak pořídím podklady k fotoreportáži dokumentující provoz na koridoru v čase podzimním, když jsem tak už učinil na jaře.
 

Na královéhradeckých nádražních hodinách je 9:50 a Sp 1847 do Pardubic čeká své cestující
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Vlastně tehdy šlo o případ obdobný, na pardubické hlavní nádraží mne přivedl záměr fotograficky zachytit cosi konkrétního, ale před objektiv se mi tam následně připletlo i leccos dalšího. Tentokrát však nešlo ani tak o dobrovolné rozhodnutí využít „povinné“ cesty co nejlépe, jako spíš o diktát reportážní nezbytnosti – na místě jsem se musel zdržet po dobu značně přesahující dvě hodiny, jak mi velel jízdní řád LEO Expressu. Pokud jsem tedy podle svých předem pojatých záměrů hodlal zachytit elektrickou jednotku 480.002-5 na dopoledním IC 1350 Ostrava hl.n. – Praha hl.n. i v roli obratového odpoledního IC 1353 Praha hl.n. – Ostrava hl.n.
 

480.002-5 opouští pardubické hlavní nádraží jako první IC 1350 z Ostravy do Prahy
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Sice jsem tentokrát v tom „bonusovém“ čase neměl štěstí na nějaké zcela výjimečné vozidlo, jako tomu bylo v případě předchozím, ale i tak se na záznamové kartě mého přístroje ocitla i jakási exotika, Pokud tedy takto lze vnímat polský stroj ET22-162 (91 51 3 150 021-6), který se kolem mne v jednom okamžiku prohnal s nákladním vlakem od Kolína k České Třebové a byl jistým osvěžením v záplavě uhelek, které tak činily průběžně oběma směry. Internacionální rozměr koridoru pak doplňovaly mnohem běžnější lokomotivy s domovem v Rakousku či na Slovensku, ty ovšem v čele vlaků mezinárodní osobní dopravy, tu a tam porůznu zpožděných.
 

1216.226-1 v čele EC 172 „Vindobona“ Villach Hbf - Hamburg-Altona si z Pardubic odváží
zpoždění 16 minut © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
I když ta zpoždění občas zkomplikovala situaci u nástupišť pardubického nádraží a některé vlaky si chvíli postály před vjezdem k nim, rozhodně nešlo o něco kalamitního, co by bylo možno připsat na vrub tomu „nešťastnému“ datu. Ostatně nic opravdu zásadně provoz postihujícího či dokonce tragického se onoho dne (vzhledem k četnosti takových událostí docela překvapivě) neodehrálo na žádné z tratí SŽDC, jak dokumentuje hlášení jejích dispečerů. Ale i takové „prkotiny“ mohou pravidelnost dopravy na už dnes někdy na hranici únosnosti zaplněného koridoru postupně značně narušit – a od začátku platnosti nadcházejícího GVD může být hůř.
 

11 minut zpožděný EC 174 „Jan Jesenius“ zkomplikoval jízdu spojů RegioJetu i LEO Expressu
do Prahy © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na trase mezi Prahou a Ostravou bude od 9. prosince, kdy vstoupí v platnost nový jízdní řád, jezdit denně v průměru už 72 vlakových spojů. K 38 vlakům Českých drah (ČD) a osmnácti rychlíkům RegioJet totiž od tohoto data přibude ještě 16 souprav vypravovaných novým soukromým dopravcem Leo Express, povšimly si nedávno Novinky.cz. A že vlaků neubude (spíš naopak) ani na rameni Praha – Česká Třebová – Brno, to nevěští z pohledu udržení hladkého provozu v (nejen) pardubickém hlavním nádraží nic dobrého. Zvlášť když po trati pochopitelně jezdí také pomalejší vlaky osobní dopravy regionální, o už zmíněných nákladech nemluvě.
 

Kolem 4. nástupiště žst. Pardubice hl.n. projíždí 122.002-9 s nákladním vlakem směr
Česká Třebová © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Naše koridory nejsou pochopitelně žádné vysokorychlostní tratě a „smíšená“ doprava na nich vyžaduje náročnou dispečerskou práci i za normálních okolností. Za okolností nenormálních (ale velice častých) jde už mnohdy spíš o kouzlení, jehož výsledkem má být dosažení co nejmenšího zpoždění všech vlaků, ovšem při zachování požadované maximální bezpečnosti provozu. Asi si dokáže každý představit, jak obtížné je skloubit pohyb vlaků po jedné koleji, jestliže rozdíl jejich maximální rychlosti činí 80 km/hod. A to nejsou těmi nejpomalejšími vlaky nákladní, ale některé spoje osobní, jako ty (v našem případě) mezi Pardubicemi a Holicemi.
 

Od 4. nástupiště se vydává na koridor Os 25313 do Moravan a Holic v podobě „orchestrionu“
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
I když se to pardubického hlavního nádraží jako takového přímo nedotýká, je na místě připomenout, že v příštím roce bude konečně zahájena dlouho odkládaná, náročná a velice významná modernizace na trati 011 v úseku mezi železničními stanicemi Praha-Běchovice a Úvaly. Ta si vyžádá („naštěstí“ převážně až v době platnosti grafikonu vlakové dopravy (GVD) na období 2013/2014) dlouhodobé výluky, jejichž dopady budou řešeny mj. odklony vlaků po trase Praha-Vysočany – Lysá nad Labem – Kolín a vedením některých spojů přes Havlíčkův Brod, což se nepochybně projeví také v provozu přes železniční stanici Pardubice hlavní nádraží.
 

Už 23.6.2008 byl traťový úsek Úvaly - Praha-Běchovice v neutěšeném stavu
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ten bude mírně ovlivněn už v GVD nadcházejícím: Do cestovních časů se mírně promítne plánovaná modernizace úseku Běchovice – Úvaly na okraji Prahy, cestovní čas se tak prodlouží cca o 7 minut, uvádějí k vedení svých spojů SC Pendolino České dráhy v tiskové zprávě k novému jízdnímu řádu. A když jsme u těch staveb, zmiňme se krátce i o něčem sice nekoridorovém, ale Pardubic se dotýkajícím možná bezprostředněji. Ambiciózní záměr Východočeského diametru jako takový sice zarůstá travou, ale ledy se pohnuly alespoň ve věci (částečného) zdvoukolejnění tratě 031 mezi východočeskými metropolemi, už léta za projekt bojujícími.
 

Pardubické zhlaví žst. Opatovice nad Labem čeká na druhou kolej už dlouho (12.7.2011)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
I ten relativně krátký dvoukolejný úsek nepochybně provoz na trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové usnadní, odstraní některá plánovaná i mimořádná křižování popř. předjíždění vlaků ve Stéblové. Jenže pokud nebude položena druhá kolej i z Opatovic do Hradce Králové, výsledný efekt nebude příliš pronikavý. Ukázala to ostatně má zpáteční cesta, kdy na opatovickém nádraží musely čekat dva protijedoucí osobní vlaky na průjezd opožděného rychlíku z Liberce do Pardubic, a to ke značné nevůli mých spolucestujících ve Sp 1790 Pardubice hl.n. - Trutnov hl.n. poměrně dlouho. To byl jediný zaznamenaný dotek toho údajně smolného dne. 
 

Sp 1790 do Trutnova z Pardubic vyrazí včas, ale v Opatovicích nad Labem nabere zpoždění
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ovšem i ten se obrátil ve svůj pravý opak, neboť díky opožděnému příjezdu do Hradce Králové jsem mohl v cestě k domovu navázat plynulým přestupem na prostředek městské hromadné dopravy. Navíc s vědomím, že jsem všechny plánované úkoly splnil, počasí mi bylo (na rozdíl od mých kolegů, sledujících černozlatou premiéru na Moravě) příznivě nakloněno a všeobecně mne nic nepříjemného nepotkalo. Dokonce mi ani nikdo nevynadal, když jsem se na pardubickém hlavním nádraží vždy nepohyboval v souladu s obecně platnými předpisy. Jenže smysluplně fotit vlaky výhradně z míst legálně veřejnosti přístupných někdy opravdu nejde.
 

350.018-8 opouští Pardubice hl.n. v čele EC 275 „Slovan“ Praha hl.n. - Budapest-Keleti pu
© PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
 1. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 2. První železniční koridor - Wikipedie
 3. Třetí železniční koridor - Wikipedie
 4. Železniční trať Kolín - Česká Třebová - Wikipedie
 5. Jízdní řád trati 010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová [formát PDF]
 6. Jízdní řád trati 010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) [formát PDF]
 7. České dráhy, a.s. – osobní doprava
 8. Pardubice hlavní nádraží – stanice info
 9. Železniční stanice Pardubice hl.n. – příjezd vlaků [formát PDF]
 10. Železniční stanice Pardubice hl.n. – odjezd vlaků [formát PDF]
 11. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Třináctý „banán“ odváží třináctého listopadu z pardubického hlavního nádraží R 707 „Galán“
Praha-Smíchov - Luhačovice © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy