Exkluzivně z předání 1111. vozidla značky CZ LOKO

4.9.2020 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský a Karel Furiš

Exkluzivně z předání 1111. vozidla značky CZ LOKO

Dne 27. srpna tohoto roku se v malé moravské obci pod Hostýnem odehrála zvláštní událost, jejíž podstata je zřejmá ze znění titulku. K němu zbývá dodat, že šlo o lokomotivu 723.717-5 továrního typu EffiShunter 600, místem předání byl areál firmy ČEPRO v Loukově a exkluzivita reportáže spočívá ve skutečnosti, že internetový magazín VLAKY.NET byl jediným médiem, které bylo na místo malé slavnosti pozváno. Stalo se tak sice téměř na poslední chvíli, ale nikoliv marně.

Než jsem (tentokrát pochopitelně neformální) pozvánku postoupil dále, hledal jsem, kde se dotčený areál Čepra nachází a jak se do něj nejlépe dostat. Samotný sklad v Loukově mi ovšem (jako asi mnohému z vás) nebyl neznámý. Média si nejprve všimla jeho pokrokového řešení, před dvěma léty však bohužel ohnivé zkázy: Hasiči zasahují v areálu Čepro Loukov na Kroměřížsku, kde jsou umístěny strategické zásoby pohonných hmot. Vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu, tedy ten nejvyšší, napsal tehdy Zlínský deník. Koncem letošní zimy jsme se však dočkali opět zvěsti pozitivní: Společnost Čepro otevřela nové výdejní lávky na pohonné hmoty ve skladu Loukov (okres Kroměříž). Technologie za 300 mil. Kč je nejmodernější svého druhu v Evropě, psalo se 5. února. Ale přesnou polohu skladu jsem musel najít.


Sklad Čepro Loukov a cesta k němu na mapě
(klinutí do náhledu otevře zdroj)

Tím jsem se sice geograficky zorientoval, ale ještě jsem se musel podívat, zda má náš (zatím jen uvažovaný) ostravský reportér šanci se na místo dění v pravý čas dostat. Pochopitelně vlakem. Poradil jsem se s IDOSem a z něj mi vypadlo několik variant spojení. Na tomto místě musím zdůraznit, že Karla Furiše nijak nepodceňuji a nepodezírám z toho, že by si uvedené informace nebyl schopen vyhledat sám. Jen jsem jej nechtěl otravovat v případě, že by ono místo slavnostního dění nebylo pokud možno snadno dostupné. Když jsem zjistil opak, vše jsem mu poslal a doufal, že bude schopen a ochoten se do Loukova vydat. Naštěstí měl volno (on je sice důchodce, ale přece jen občas pracuje a krom toho plní rodinné povinnosti) a jeho odpověď byla kladná. Díky tomu mu teď mohu předat slovo.


Začátek vlečky Čepro Loukov v žst. Osíčko © Karel Furiš

Slavnostní předávání se, jak už ze Zbyňkova úvodu víte, uskutečnilo v Loukově, kde sídlí jeden ze skladů firmy Čepro. Právě této firmě bylo dodáno již 1111. drážní vozidlo, vyrobené ve firmě CZ LOKO. Cesta z Ostravy do místa akce nabízela několik variant. Já si vybral tu, která hrozila nejmenším zpožděním a s nejmenším počtem výluk na trase. Takže jsem se vydal již v 8:22 z Ostravy-Svinova spojem EC 144 Ostravan do Hranic na Moravě a odtamtud již osobním vlakem do Valašského Meziříčí a pak dál, opět osobním vlakem, do železniční stanice Osičko, odkud je to pěšky nejblíže do firmy Čepro v Loukově. Po příchodu na místo kolem poledne jsem měl do začátku oficiálního programu hodinku času, tak jsem poobědval v místní kantýně. Už před tím jsem při svém pochodu potkal hlavního aktéra té slávy.


První setkání se strojem 723.717-5 © Karel Furiš

Ve 13:00 jsem se, jako všichni hosté, zaregistroval a prošel „koronavirovým“ měřením teploty. Krátce na to jsme usedli v zasedací místnosti, kde nás přivítal provozní ředitel společnosti Čepro Ing. František Todt. Pak se ujal slova předseda představenstva firmy CZ LOKO Ing. Josef Bárta, který na akci dorazil se svým synem a zároveň členem představenstva CZ LOKO, Ing. Janem Bártou. Bárta senior v krátkosti pohovořil o vývoji firmy a pronesl i pár slov o její plánované budoucnosti. Poté jsem se odebrali na vlečkové kolejiště k samotné lokomotivě 723.717-5. Ta byla osazena památeční tabulkou s pořadovým číslem 1111. Po slavnostním křtu lokomotivy tradičními bublinkami, jehož se zhostili představitelé obou firem, proběhla předváděcí jízda, při níž se na stroji „magického čísla“ mohli přítomní hosté svézt.


Křest v podání Ing. Františka Todta a Ing. Josefa Nárty.© Karel Furiš

Poté se všichni zúčastnění vrátili do zasedací místnosti, kde byly podepsány dokumenty související s předávkou lokomotivy. K ní samotné lze na tomto místě poznamenat, že společnost Čepro tento stroj sice od výrobce převzala, ale ten si jej ve skutečnosti ponechá ve své péči. O tucet lokomotiv firmy ČEPRO, patřící mezi významné hráče na tuzemském trhu s ropnými produkty, se nově postará společnost CZ LOKO, která vyhrála výběrové řízení na jejich údržbu a servis. Smlouva je uzavřena na čtyři roky. Nejde o první obchodní spolupráci tohoto typu, kterou náš jediný výrobce motorových lokomotiv navázal s jejich odběrateli. Podobný model komplexních služeb už funguje například v ostravské huti Liberty či mladoboleslavské Škodovce, mohli jsme se na tomto místě dočíst 11. října loňského roku.


Pamětní tabulka na stroji pořadového čísla 1111.© Karel Furiš

Po krátké diskusi byla akce ukončena a mně Ing. Hošek, jehož znám z poslední návštěvy CZ LOKO Jihlava, nabídl odvoz automobilem na nádraží v Hranicích na Moravě. Ten jsem velice rád přijal (a i na tomto místě za to dotyčnému děkuji – stejně jako za pozvání na zajímavou akci) a v Hranicích jsem hned po příjezdu narazil na (v tomto případě velice vítaně) 130 minut zpožděný EC 130 Báthory, který mne už bez problémů dovezl do Ostravy-Svinova. Domů jsem pak dorazil spokojen se svou „služební cestou“, které tentokrát přálo i počasí. A spokojen jsem byl i s podklady, které jsem si z Loukova přivezl. Do jejich zpracování jsem se sice pustil hned, ale z různých objektivních důvodů tato reportáž vychází až dnes. Pokud v ní samotné někdo postrádá další fakta, najde je níže v odkazech, nemluvě o fotogalerii a videu.


Slavnostní předání 1111. vozidla © Karel Furiš

Prameny a odkazy:

  1. CZ LOKO – Wikipedie
  2. EffiShunter 600 – CZ LOKO
  3. Čepro – Wikipedie
  4. Loukov - Čepro a.s. – o požáru a rekonstrukci skladu
  5. CZ LOKO vyrobilo jubilejní 1111. vozidlo. Lokomotivu využije ČEPRO ve svém skladu v Loukově – tisková zpráva (formát PDF)
  6. Loukov (okres Kroměříž) – Wikipedie
  7. Osíčko (nádraží) – Wikipedie – o stanici, z níž vychází vlečka do skladu Čepro v Loukově
  8. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Předaný stroj 723.717-5 se chystá na prezentační jízdu © Karel Furiš

Galéria

Súvisiace odkazy