Náhrada starých mechanických závor (1): Zvolenská Slatina

22.6.2007 23:35 Tomáš Rotbauer

Náhrada starých mechanických závor (1): Zvolenská Slatina

V decembri roku 2001 bolo na trati 140 v úseku Šurany – Komjatice, aktivované prvé priecestie od firmy AŽD PRAHA typu PZZ RE/SK. Tento typ priecestia bol zavedený na ŽSR v roku 2001. Podrobnejšie popíšem v inom článku. Tým sa rozbehol program zo strany ŽSR nahradiť priecestia s mechanickými závorami za nové, svetelné ovládané jazdou vlaku. Dôvod, jednoduchý, úspora zamestnancov.

Ako vieme z BRAŇO-vho zoznamu celkový počet bol 127. Pár ich už ubudlo. Prioritu dostali hlavne priecestia na šírej trati vedľajších tratí. V rokoch 2002-2004 boli spustené priecestia: Branč, Veľký Kýr, Kamanová, Koš,  v Handlovej a na Hradle Dlžiny. Ďalšie stavby boli zastavené. Potom zostalo ticho. Až koncom minulého roka, presnejšie  2.novembra 2006 bolo aktivované ako ďalšie v poradí priecestie vo Zvolenskej Slatine.

Staré mechanické priecestie, obsluhované kľukou s pred budovy zastávky, bolo spustené do prevádzky v roku 1871. Miestna komunikácia v obci križuje jednokoľajnú železničnú trať v úseku Vígľaš – výh. Slatinka.
 Samotnej aktivácií predchádzalo veľa úkonov. Najprv bola vypracovaná projektová dokumentácia na stavbu priecestia. Následne sa vybavilo stavebné povolenie na danú stavbu, ktoré bolo vydané v 21.11.2005. Až potom sa mohlo začať pracovať. 

 Zvolenská Slatina

 Po stavebnej stránke bolo nutné preložiť nástupište zo smeru od Vígľaša do Zvolena, smerom za priecestie. Staré panely boli vytrhané a presunuté na druhú stranu nástupiska. Výkopové práce boli prevedené iba v minimálnom rozsahu. A to pre kabelizáciu medzi samotným zariadením, umiestneným v budove zastávky a výstražníkmi, závoramy a k ASE súboru.
 Samotné zariadenie je umiestnené v budove zastávky v miestnosti bývalého závorára. Počas doby výstavby, závorár vykonával svoju činnosť v ďalšej miestnosti v budove zastávky.

 Technické riešenie - Zvolenská Slatina

V tomto prípade boli využité už existujúce koľajové obvody medzi Výh. Slatinka a žst. Vígľaš. Vzhľadom k tomu že tu existuje aj traťové zab. zar. bolo treba určitým spôsobom dostať informácie a povely na spúšťanie priecestia z/do susedných dopravní. Na prenos boli použité nakoniec 4 žily v diaľkovom kábli v úseku Zv. Slatina – Výh. Slatinka a Zv. Slatina – žst,. Vígľaš. Na prenos informácií bolo použité prenosové zariadenie MUZA. 
Je to systém, ktorý na prenos využíva 2 žily a však s obmedzeným počtom prenášaných informácií a povelov. Toto zariadenie umožňuje prenášať 8 povelov a 8 informácií oboma smermi. Používa binárnu logiku so zabezpečeným prenosom dát. Zariadenie pracuje v páre a použité boli dva páry zariadení. 
Na potreby dorozumievania v prípade potreby so susednými dopravňami, slúži vonkajší telefón, ktorý je umiestnený na stene budovy zastávky.

 Vígľaš, Slatinka

 Samotné priecestie podľa STN je klasifikované ako 2.kategórie a k tomu je potrebné mať ešte aj kontrolnú (indikačnú) skrinku o jednotlivých stavoch priecestia. Indikačná skrinka je umiestnená v dopravnej kancelárií v žst. Vígľaš. Indikácia jednotlivých stavov je prispôsobená k indikácií už existujúceho priecestia v stanici na Lučeneckom zhlaví.
 Výpravca v stanici Vígľaš má informáciu v akom stave sa dané priecestie nachádza a v prípade nejakej mimoriadnosti ho dokáže na diaľku uzatvoriť alebo otvoriť.
 V oboch dopravniach (žst. Vígľaš, výh. Slatinka) boli urobené väzby na existujúce zariadenia.
 
 Z dôvodu kolízie starých závor z novými závorami muselo byť v rámci rozkazu o výluke (ROV) priecestie strážené závorárom. Počas doby stráženia až po okamih prebratia stavby zo strany zástupcov ŽSR bolo nové zariadenie v činnosti v plnom rozsahu a staré bolo odstránené.

 A na záver, celkový cena za nové zariadenie spolu s vykonanými stavebnými úpravami nástupiska boli 5,65 mil. Sk.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy