Náhrada starých mechanických závor (6): Križovany nad Dudváhom

22.7.2008 8:00 Ing. Tomáš Rotbauer

Náhrada starých mechanických závor (6): Križovany nad Dudváhom

Po siedmych mesiacoch od poslednej aktivácie prichádza ďalšie pokračovanie. Presúvame sa rýchlo späť na západné Slovensko. Križovany nad Dudváhom ležia na železničnej trati 133 Trnava – Sereď – Galanta. V žst. Križovany n/D. v strede stanice, v km 6,842, križuje cesta III. triedy č.0628 železničnú trať cez 3 staničné koľaje a jednu vlečkovú koľaj.

 
 

Ako to bolo

Priecestie má mechanické závory. Ovládanie závor je kľukou spred budovy stanice. Projekčné práce začali ešte v apríli 2005. Stavebné povolenie bolo vydané 26.1.2006 a stavebné práce sa rozbehli už v lete roku 2006. Samotná stanica má 2 dopravné a 2 manipulačné koľaje. Zausťujú do nej dve vlečky. Jedna patrí SE (Slovenské Elektrárne) a druhá TSS (Trnavská stavebná spoločnosť).

Stanica je vybavená SZZ 2. kategórie so svetelnými vchodovými a ich predzvesťami a odchodovými návestidlami. Výhybky sú ovládané ručne z príslušných stanovíšť, výsledné kľúče od výmenových zámkov sú vložené do elektromagnetických zámkov. Iba výhybka č.6 má elektromotorický prestavník, ktorý je ovládaný radičom z pultu na stanovišti II. Pred postavením vlakovej cesty si musí najprv výpravca prestaviť výhybky a uzatvoriť mechanické priecestie. Potom môže obslúžiť vchodové návestidlá.

Križovany n/Dud. - Mechnické závory km 6,842 - pohľad smer Zavar, 8.7.2005, © Tomáš Rotbauer

Nový stav (od 16.6.2008)

Priecestie v km 6,842 je vybavené novým priecestným svetelným zab. zar. 1. kategórie s celými závorami a bez pozitívnej signalizácie. Má 3 výstražníky a 2 závory. Je bez priecestníkov a má vyvedené kontroly jednotlivých stavov a núdzové ovládanie priecestia do pultu v dopravnej kancelárii. Pre spúšťanie priecestia sú použité počítače osí od fy. FRAUSCHER, ktoré sa nachádzajú aj na vedľajších koľajach. Výstroj priecestia je umiestnená v novom reléovom domčeku (RD) v blízkosti priecestia.

Napájanie PZZ je vybudované nové, z existujúceho staničného rozvodu. Priecestie je kryté vchodovými návestidlami stanice. Ovládanie priecestia je plne automatické po prvej staničnej koľaji. Pri vchode na tretiu staničnú koľaj je potrebná súčinnosť dopravného zamestnanca. Dochádza k uvoľneniu spúšťacieho obvodu priecestia a preto je potrebné ešte priecestie uzatvárať tlačidlom z pultu výpravcom. Toto riešenie bolo vybrané vzhľadom do budúcnosti, kedy sa predpokladá preklasifikovanie stanice na nákladisko na šírej trati (intenzita dopravy, nič sa tu nekrižuje).

Zvažuje sa zrušenie stanice a náhrada za automatické hradlo s oddielovými návestidlami, ktoré by zostali v úrovni dnešných vchodových návestidiel. Takéto riešenie je trochu mimo štandardu, ale nevymysleli sme si ho my, zdôrazňujem to tu preto, aby zasa niekto neobvinil projektantov, že čo to vymysleli. V čase tvorby projektu to bolo jedno z riešení, ktoré nakoniec bolo vybraté pre realizáciu.

Časová úspora pre automatické ovládanie je podľa meraní, ktoré sme robili cca 3 minúty. Možno zanedbateľný čas v živote, ale v tejto hektickej dobe, keď niekedy vidím čo sa deje na priecestiach bez závor, ale aj zo závorami, pre niekoho nekonečné čakanie. Príchodom PSA Peugeot do Trnavy je tu citeľný nárast cestnej dopravy cez dedinu a veríme, že to bude aspoň trochu prínosom. 

Križovany n/Dud. - Už iba s novými závorami, 16.6.2008,  © Tomáš Rotbauer

Aktivácia

Priecestie bolo riadne odskúšané počas funkčnosti starých mechanických závor. Samotná aktivácia potom spočívala v zapnutí ističov a odstránení starých závor. Skúšky boli počas dvojdňovej výluky 2. a 3. Júna, kedy bolo zahájené aj kolaudačné konanie. Oficiálne zapnutie do prevádzky bolo 16. Júna 2008, kedy bola stavba oficiálne odovzdaná zástupcom ŽSR do užívania. Celková cena stavby, bola 7,68 mil. Sk.

Ďalšie priecestia (v rámci tohto cyklu článkov) budú aktivované na strednom Slovensku, v Zelenom, pri Poltári. Do konca roka ich treba spustiť ešte 17, z toho 5 na západnom a 12 na strednom Slovensku. Takže hŕŕŕŕ do práce.

Titulná snímka: Križovany n/Dud. - Zdolávanie druhej závory, 16.6.2008, © Tomáš Rotbauer

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-133: Leopoldov - Galanta; Trnava - Sereď

Súvisiace odkazy