Náhrada starých mechanických závor (5): Kalinovo

21.11.2007 9:35 Ing. Tomáš Rotbauer

Náhrada starých mechanických závor (5): Kalinovo

V tejto časti, ktorá bude tento rok posledná, sa presunieme smerom na východ. Konkrétne na trať číslo 162 Utekáč – Lučenec. Na tejto trati prebieha rozsiahlejšia náhrada mechanických závor za nové automatické.

 

 

 

 

Nahradených bude až šesť mechanických závor, dve priecestné zab. zar. typu VUD budú vymenené za nové a jedno priecestie bude úplne nové. Ale pekne po poriadku. Začneme a zároveň aj skončíme v obci Kalinovo.

Ako to bolo 

V obci sa nachádza železničná zastávka s nákladiskom a vlečkou. V blízkosti zastávky križuje železničnú trať v km 9,017 cesta III. triedy č.050114, ktorá bola zabezpečená mechanickými závorami, dokonca so štyrmi brvnami. Ovládanie týchto závor bolo spred budovy železničnej zastávky. Mechanické závory slúžili v prevádzke od roku 1901. Projekčné práce začali v januári 2006. Stavebné povolenie bolo vydané 27.12.2006. Stavebné práce sa rozbehli až na jar tohto roku.

10.1.2006 - Priecestie smer Lučenec © ddzz

Nový stav (od 30.10.2007)

Priecestie v km 9,017 je vybavené novým priecestným svetelným zab. zar. 3. kategórie s celými závorami a s pozitívnou signalizáciou. Má dva priecestníky. Pre spúšťanie sú použité počítače osí od fy. SIEMENS, ktoré sa nachádzajú aj na vedľajších koľajach. Opäť, pre nešťastnú konfiguráciu ciest v blízkosti priecestia bolo žiadané na priecestie osadiť viacero výstražníkov. Spolu ich je šesť. Dva stožiare po dva a druhé dva stožiare po jednom výstražníku. Výstroj je umiestnená v novom reléovom domčeku (RD) v blízkosti priecestia. Telefón na priecestí nie je, pretože dorozumievanie na tejto trati je pomocou rádiového spojenia (vysielačky) a ani v prípade požiadavky by ho nebolo kam zapojiť, keďže traťový kábel na tejto trati neexistuje.

Ako som už spomenul v úvode nachádza sa tu nákladisko a vlečka. Bolo nutné vyriešiť obsluhu nákladiska a vlečky a spojiť ju s činnosťou priecestia. Výsledkom sú dve skrinky pomocného stavadla so štyrmi elektromagnetickými zámkami. V nich sa nachádzajú kľúče, s ktorým sa umožní obsluha nákladiska a vlečky a zruší sa výstraha na priecestí. Po obsluhe nákladiska sa kľúče vložia späť do zámkov, kde sa uzamknú a následne sa znova spustí výstraha na priecestí. (Pre smer jazdy do Poltára.) Už vidím ako sa ich tam bude niekto snažiť vyberať. Nemôže ich totiž vybrať hocikto. Je nutné tam najprv vložiť ten „správny“ kľúč, ktorým si obsluha donesie so sebou a ktorým sa uvoľnia tie zamknuté a zruší sa výstraha na priecestí. „Správny kľúč“ bude mať iba vlaková čata manipulačného vlaku, ktorá bude vykonávať obsluhu na nákladisku a vlečke.

Napájanie PZZ je vybudované nové z rozvodovou SSE zo stĺpa z protiľahlej strany cesty v blízkosti priecestia.

30.10.2007 - Druhý vlak naostro do Lučenca © štb

Aktivácia

Z dôvodu kolízie starých závor z novými bolo požiadané o výluku na priecestí, počas ktorej sa kolízne závory demontovali a priecestie bolo strážené závorárom.Na skúšanie tentokrát neprišiel traťový vozík, takže sa vždy čakalo na vlak. Prvý vlak, ktorý prešiel priecestím už naostro bol Os 6611 s odchodom z Kalinova do Poltára o 14.57. Funkcia závorára bola oficiálne zrušená k 30.10.2007. Bol zdemontovaný aj ručný pohon závor.Samotná aktivácia priecestia bola spojená s kolaudáciou danej stavby dňa 30.októbra 2007 a následne bola stavba odovzdaná zástupcom ŽSR do užívania. Celková cena za nové zariadenie je 7,97 mil. Sk. Návratnosť 6 až 7 rokov.

Na koniec jedna perlička. Táto stavba neriešila odvodnenie ani rekonštrukciu traťováckej časti priecestia. Prečo to spomínam, lebo priamo na priecestí po dažďoch stojí voda, vďaka ktorej je vyhodnotenie prejazdu vlaku samotným priecestím nefunkčné (anulácia). Táto záležitosť bola pripomienkovaná hneď na samom začiatku montážnych prác. Zároveň bolo žiadané o odstránenie tohto stavu u „traťovákov“, žiaľ do dnešného dňa to nie je odstránené. Ak teda pôjdete náhodou okolo a vlak prejde priecestím a závory sa neotvoria hneď, ale až o cca 30 sekúnd, nebuďte prekvapení.

Na tento rok to bolo posledné priecestie v rámci programu náhrady mechaník. Tak hurá ešte fotiť tie, ktoré zostali. Ďalšiu časť prinesieme niekedy v budúcom roku, lúčim sa s heslom „Do aktivácie“, dovidenia, dočítania.

Titulná snímka: S montážou brvien sa začalo 30.10.2007 © Ing. Tomáš Rotbauer

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy