Rekonštrukcia priecestného zabezpečovacieho zariadenia - Zlatno

11.11.2008 8:00 Ing. Tomáš Rotbauer

Rekonštrukcia priecestného zabezpečovacieho zariadenia - Zlatno

V rámci náhrady mechanických priecestí na tejto trati došlo nakoniec k modernizácií aj tohto priecestia. Možno sa budete pýtať, prečo práve toto priecestie? Niekedy v roku 2006 sa zrodila myšlienka zredukovať počet dopravných zamestnancov na tejto trati, ktorí sú potrební pre zabezpečenie jazdy vlaku cez priecestia. Zároveň, začiatkom roku 2007 pri jazde vlaku týmto priecestím sa stratil vlak v danom úseku.

 

 

Je tam stúpanie a bolo nutné pieskovať pred prvou nápravou. Strata vlaku mala za následok otvorenie priecestia pred idúcim vlakom. Aká náhoda v súvislosti s terajším strácaním sa vlakov v ČR (nie je tu ani ESA). Na to, aby sa vlak stratil, netreba super moderné zariadenie, ľahké vlaky sa strácali aj predtým a všetci o tom vedeli. To bol druhý impulz na rekonštrukciu tohto priecestia. Z tohto dôvodu bolo zavedené náhradne opatrenie pri jazde vlaku cez priecestie. Zo zástavky Zlatno sa pred jazdou vlaku priecestie uzatvorilo diaľkovo, tlačidlom.

Po prejdení priecestia dal vlak znamenie a priecestie výpravca otvoril. Opačným smerom po odchode vlaku z Kokavy uplynul určitý čas a výpravca priecestie uzatvoril, znova tlačidlom. Takáto situácia vydržala iba krátku dobu, ľudia zareagovali a podali podnet na políciu. Železnica musela pred priecestím osadiť tabule s upozornením na vypnuté priecestie. V obci sa nachádza železničná zastávka s nákladiskom. Z nákladiska vedie vlečková koľaj do areálu sklární. V budove zastávky bola stála dopravná služba. Počas dňa fungoval ako výpravca, cez noc alebo vo výluke dopravnej služby ako dozorca výhybiek, ktorý zároveň kontroloval aj stav priecestia.

Zlatno - Pohľad na priecestie od zastávky Zlatno, 30.11.2006, © Tomáš Rotbauer

Ako to bolo

Priecestie v km 27,376 bolo 2. kategórie, svetelné so závorami typu AŽD 71 s pozitívnou signalizáciou. Kontrolná skrinka bola umiestnená v dopravni Zlatno. Ovládanie priecestia bolo pomocou koľajových obvodov. Spúšťací bod od Kokavy sa nachádzal v tuneli. Výstroj priecestia bol umiestnený v murovanom domčeku vedľa priecestia. Na priecestí križuje cesta II.triedy trať Utekáč – Lučenec. Napájanie priecestia bolo zo strážneho domčeka v blízkosti priecestia.

Projekčné práce začali v marci 2007. Stavebné povolenie bolo vydané dňa 26.2. 2008. Nikto z kompetentných nevedel povedať a hlavne doložiť papierovo, aké má priecestie závory. Celé alebo polovičné? Nakoniec bolo priecestie oficiálne preklasifikované na priecestie s polovičnými závorami.

Stavebné práce sa rozbehli začiatkom leta a v júli sa staré zariadenie oficiálne vyplo z činnosti. Nasledovalo vysťahovanie starej výstroje z domčeka a jeho následné stavebné opravy. Bolo potrebné vykopať kábelovú trasu v celom úseku a v tuneli osadiť na stenu káblové chráničky.

Zlatno - Uchytenie rúr pred kokavským portálom, 12.8.2008, © štb

Nový stav (od 12.8.2008)

Priecestie v km 27,376 je vybavené novým priecestným zab. zar. 3. kategórie svetelným so závorami a s pozitívnou signalizáciou. Koľajové obvody sú nahradené počítačmi osí od fy. FRAUSCHER. Výstroj priecestia je v tom istom murovanom domčeku, ktorý prešiel rekonštrukciou strechy, fasády a vnútra. Staré výstražníky boli nahradené LED- kovými výstražníkmi.

Na priecestí boli doplnené dva priecestníky. V tomto prípade priecestníky trvalo svietia, keďže jeden z nich sa nachádza pred spúšťacím bodom. Iba v prípade poruchy na priecestí zhasínajú. Umiestnenie priecestníka od Kokavy vyšlo do tunela. Pre nedostatok miesta v tuneli bolo rozhodnuté priecestník vysunúť až pred tunel. Napájanie priecestia je nové z verejnej siete SSE zo stĺpa verejného osvetlenia v blízkosti priecestia.

Zlatno - Bageta pred tunelom, 12.8.2008, © štb

Aktivácia

Samotné zapnutie priecestia do prevádzky bolo 12. augusta 2008, kedy bola stavba aj oficiálne odovzdaná zástupcom ŽSR do užívania. Celková cena za priecestie bola 5,82 mil. Sk.

Titulná snímka: Pred priecestím od Zlatna, 12.8.2008, © štb

Galéria

Súvisiace odkazy