Náhrada starých mechanických závor (13): Nováky

14.2.2009 8:00 Ing. Tomáš Rotbauer

Náhrada starých mechanických závor (13): Nováky

Posledná náhrada starých mechanických závor v roku 2008 sa uskutočnila na priecestí v meste Nováky. Zaujímavosťou na starom priecestí bola úctyhodná dĺžka závor, 14 metrov, ktorá bola hlavným dôvodom ich náhrady.

 
 
 
 
Ako to bolo doteraz

Priecestie v km 19,880 bolo mechanické. Ovládanie bolo spred budovy Stavadla I. Na priecestí križuje miestna komunikácia trať Veľké Bielice – Nitrianske Pravno. Priecestie sa nachádza na prievidzskom zhlaví stanice.

Projekčné práce začali v marci 2007. Stavebné povolenie bolo vydané 29.11.2007 a stavebné práce sa začali v lete 2008.

Nováky - Priecestie v km 19,880, 19.12.2006, © Tomáš Rotbauer

Nový stav (od 10.12.2008)

Priecestie v km 19,880 je vybavené novým priecestným zab. zar. 1. kategórie svetelným so štyrmi závorami a so štyrmi výstražníkmi bez pozitívnej signalizácie. Priecestie má samostatné spúšťanie z trate. Použité sú počítače osí od fy. FRAUSCHER a LED- kové výstražníky. Výstroj je v novom reléovom domčeku v blízkosti priecestia. Telefón na priecestí je napojený do nového kábla medzi priecestím a dopravnou kanceláriou. Priecestie je kryté iba vchodovým návestidlom L od Prievidze a doplnené o trojuholník s číslom jedna. Indikácie stavov priecestia sú vyvedené v indikačnej skrinke umiestnenej v dopravnej kancelárií.

Nové stojany závor boli osadené v predstihu, okrem jedného, ktorý pre nedostatok miesta bol osadený počas výluky. Priecestie počas výluky strážil závorár. Zavadzajúca závora sa vytrhla spolu zo základom. Zdemontovali sa drôtovody a pohon závor spred stavadla I.. Tabuľa pred priecestím bola doplnená tabuľkou s číslom jeden od Prievidze.

Počas výluky, skúšanie nového PZZ, 10.12.2008, © Tomáš Rotbauer 

Vzhľadom k tomu, že stanica nemá žiadne prvky na zisťovanie prítomnosti vlaku, (t. j. koľajové obvody alebo počítače osí), bolo požadované pokryť priľahlé úseky priecestia počítačmi osí. Smerom od Prievidze je jeden úsek, ktorý začína v mieste spúšťania priecestia a v stanici je druhý úsek.V stanici je druhý, rozvetvený koľajový úsek, ktorého konce sú na staničných koľajach 1, 2 a 3 pri priecestí, v úrovni výkoľajky Vk1 smerom na vlečku LESY SR a na koľaji smerom na vlečku VÚ Nováky (viď situačka).

Zo stanice je priecestie spúšťané postavením odchodovej cesty z indikačnej skrinky. Na indikačnej skrinke sa nachádza reliéf prievidzského zhlavia, ovládacie a indikačné prvky od priecestia, od vchodového návestidla a od oboch úsekov. V skrinke sú pripravené otvory pre indikačné a ovládacie prvky pre existujúce priecestie na druhej strane stanice, ktoré sú teraz umiestnené na stene v samostatnej skrinke. Pripravené sú aj otvory pre osadenie ovládacích a indikačných prvkov pre budúce prestavníky na vybraných výhybkách.

Riadiaci prístroj v DK a na stene skrinky s indikáciami, 19.12.2006, © Tomáš Rotbauer

Na St.I bolo zrušená indikačná skrinka vchodového návestidla a stavadlový prístroj. V DK bola zrušená hradlová vložka návestného hradla.

Napájanie priecestia je nové z existujúceho staničného rozvádzača zo stavadla I. , ktoré je v blízkosti priecestia.

Aktivácia

Samotná aktivácia prebiehala počas trojdňovej výluky 8. až 10.decembra 2008. Kolaudácia stavby bola 11.decembra 2008, kedy bola stavba aj oficiálne odovzdaná zástupcom ŽSR do užívania. Celková cena za priecestie bola 5,68 mil. Sk.

Pohľad na priecestie smerom od mesta, 10.12.2008, © Tomáš Rotbauer

V roku 2008 v rámci náhrady mechaník ubudlo z našich tratí 11 priecestí s mechanickými závorami, ktoré som sa snažil priblížiť v tejto sérií článkov. Priecestie v Novákoch ukončilo na istý čas túto sériu článkov o náhrade mechanických závor. Pokračovať bude zatiaľ krátka séria článkov o výstavbe 4 nových priecestí v roku 2008, ktoré odštartovala výstavba nového priecestia v Poltári.

Titulná snímka: Voľne pohodený stojan závory, 10.12.2008 © Tomáš Rotbauer

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy