Náhrada starých mechanických závor (4): Jalovec

16.11.2007 16:30 Ing. Tomáš Rotbauer

Náhrada starých mechanických závor (4): Jalovec

Po polročnej odmlke sa znova dostalo k činu ďalšie priecestie. Na Hornej Nitre v malebnom kraji, na trati Horná Štubňa – Prievidza, leží obec Jalovec. V spojitosti s týmto názvom ma napadne názov pesničky „Vysoký Jalovec“, len neviem či to má naozaj aj súvis s touto obcou.

V čase úvah či dané priecestie zahrnúť do programu náhrady mechanických závor, nebola ešte cesta do kopca od priecestia asfaltová. Projekčné práce začali v januári 2006, cesta hore kopcom už bola vyasfaltovaná a chystala sa aj výstavba chodníka popri ceste. Stavebné povolenie bolo vydané 30.8.2006, a ešte pred koncom roka bola ukončená aj pokládka kabelizácie. Samotné priecestie bolo pripravené na odovzdanie už januári tohto roka. Ale aby to nebolo také jednoduché vstúpil do hry aj T-Com, ktorého vzdušný kábel bol proti spusteniu samotného priecestia. Jednoducho zavadzal brvnu závory a nedovolil otvoriť sa úplne nahor. Tak bol T-Com požiadaný o prekládku vlastného kábla do zeme, ktorá trvala približne pol roka kým sa dostala do ich poradia. Preto až teraz. 

Ako to bolo

V obci Jalovec sa nachádza železničná zastávka s rovnomenným názvom. V blízkosti zastávky križuje železničnú trať v km 11,475 miestna komunikácia, ktorá bola zabezpečená mechanickými závorami. Ovládanie týchto závor bolo z miestnosti závorára nachádzajúceho sa v budove železničnej zastávky. Mechanické závory slúžili v prevádzke od roku 1909.

Budova zastávky Jalovec - 16.2.2006 © Ing. Tomáš Rotbauer

Nový stav (od 18.10.2007)

Priecestie v km 11,475 je vybavené novým priecestným svetelným zab. zar. 3. kategórie s celými závorami a bez pozitívnej signalizácie. Má dva priecestníky. Pre spúšťanie sú použité počítače osí od fy. SIEMENS. Vzhľadom na konfiguráciu cestných komunikácií v blízkosti priecestia má priecestné zab. zar. až štyri výstražníky na troch stožiaroch. Dva stožiar po jednom a jeden stožiar má dva výstražníky. Výstroj je umiestnená v novom reléovom domčeku (RD) v blízkosti priecestia.

Boli osadené nové tabule pred priecestím s číslicou jedna. Telefón na priecestí je napojený na vzdušný závesný kábel, po ktorom sa dá dovolať do najbližších staníc v oboch smeroch.

Napájanie PZZ je vybudované nové z rozvodovou SSE zo stĺpa z protiľahlej strany cesty v blízkosti priecestia

Aktivácia

Tesne pred aktiváciou ešte prešiel pravidelný osobný vlak Prievidza – Vrútky, na moje prekvapenie s novou súpravou 813. Boli vlastne dve dvojice. V rýchlosti som si všimol akurát čelné osvetlenie vlaku. Svetlá boli nie klasické, ale LED-kové.

Nová Bagetka pri skúšaní nového priecestia - 18.10.2007 © Ing. Tomáš Rotbauer

Na skúšanie prišiel traťový vozík, s ktorým sa ešte raz prebehlo hore a dole, vyskúšala sa správna činnosť priecestníkov až potom sa dal pokyn na demontáž starého zariadenia. Samozrejme to bolo riadne odskúšané za účasti zástupcov jednotlivých železničných zložiek.

Pre urýchlenie celej akcie sa brvná závor iba odpílili a zvyšok stojanov sa odstránil neskôr. Brvná sa naložili na traťový vozík, ktorý ich odniesol do Chrenovca. Čo sa dalo odmontovať sa rozobralo a zvyčok sa odpálil autogénom.

Závorárské stanovisko bolo oficiálne zrušené k 18.10.2007. Bol zdemontovaný aj ručný pohon závor.

Samotná aktivácia priecestia bola spojená s kolaudáciou danej stavby dňa 18.októbra 2007 a následne bola stavba odovzdaná zástupcom ŽSR do užívania. Celková cena za nové zariadenie je 7,03 mil. Sk. Návratnosť cca 6 rokov.

 Titulná snímka: Skúšanie nového priecestia dňa 18.10.2007 © Ing. Tomáš Rotbauer

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy