Náhrada starých mechanických závor (11): 3x Poltár

23.1.2009 8:00 Ing. Tomáš Rotbauer

Náhrada starých mechanických závor (11): 3x Poltár

V čase písania tejto reportáže už nejaký ten mesiac fungujú všetky štyri nové priecestia a nové staničné zabezpečovacie zariadenie v Poltári. Ale poďme pekne po poriadku. V tejto časti si popíšeme, tak ako názov článku hovorí, náhradu troch mechanických závor. Na utekáčskom zhlaví stanice sa nachádzajú dve priecestia, v km 19,032 a km 19,187. Na lučeneckom zhlaví jedno v km 18,284.

 
 
 
Ako to bolo

Priecestie „P2“ v km 19,032 bolo mechanické. Ovládanie bolo spred závorárskeho stanovišťa v blízkosti tohto priecestia. Na priecestí križuje mestská komunikácia trať Utekáč – Lučenec.

Priecestie „P3“ v km 19,187 bolo mechanické. Ovládanie bolo spred závorárskeho stanovišťa, ktoré je spoločné s predchádzajúcim priecestím. Na priecestí križuje štátna cesta II. triedy Lučenec – Kokava trať Utekáč – Lučenec.

Projekčné práce pre priecestia P2 a P3 začali v januári 2006. Stavebné práce sa rozbehli koncom leta 2007, ale pre nedostatok financií boli prerušené a obnovené v roku 2008.

Priecestie „P1“ v km 18,284 bolo mechanické. Ovládanie bolo zo Stanovišťa III., ktoré je v tesnej blízkosti tohto priecestia. Na priecestí križuje štátna cesta III. triedy Poltár – Rimavská Sobota trať Utekáč – Lučenec a ešte dnes už zrušenú trať Poltár – Rimavská Sobota. Projekčné práce pre priecestie P1 začali až vo februári 2007. Stavebné práce v súvislosti s týmto priecestím začali až v lete roku 2008.

Stavebné povolenie pre tieto tri priecestia bolo vydané dňa 16.5.2007

Priecestie P2 - Pohľad na priecestie na jeseň, 24.9.2003, © ddzz

Nový stav (od 30.10.2008)

Priecestie „P2“ v km 19,032 je vybavené novým priecestným zab. zar. svetelným so štyrmi závorami bez pozitívnej signalizácie. Priecestie je v smere od Kokavy spúšťané automaticky jazdou vlaku v súčinnosti so SZZ. Smerom zo stanice do Kokavy je priecestie spúšťané navolením (postavením) odchodovej jazdnej cesty. Vzhľadom k situovaniu priecestia voči stanici a skutočnosti, že stanica nie je rozdelená na jednotlivé úseky (koľaj, výhybky), je príslušné PZZ iba 1. kategórie. Priecestie je aj napriek tomu kryté z oboch strán návestidlami. Na vyhodnotenie prítomnosti koľajového vozidla a pre činnosť priecestia sú použité počítače osí od fy. FRAUSCHER. Na tomto priecestí sú vyhodnocované všetky úseky. Úseky sú spoločné pre priecestia P2, P3 a P4. Z „P2“ sú posielané na „P3“ a „P4“ informácie o voľnosti a obsadenosti jednotlivých úsekov.

Výstroj priecestia je v novom reléovom domčeku v blízkosti priecestia. Sú použité LED-kové výstražníky. Telefón na priecestí je napojený do nového kábla medzi priecestím a stanicou. Indikácie stavov priecestia sú vyvedené v indikačnej skrinke umiestnenej v dopravnej kancelárií. Osadenie nových závor pre nedostatok miesta bolo vykonané počas výluky starého zariadenia. Staré závory sa odpílili, základy sa vytrhali a na ich miesto sa osadili nové základy. Priecestie počas výluky strážil závorár. Zdemontovali sa drôtovody a pohon závor spred závorárskeho stanovišťa. Tabule pred priecestím boli doplnené tabuľkou s číslom jeden od Kokavy a tabuľkou s číslom tri od stanice. 

Priecestie P2 - Zatváranie štyroch závor je naraz, 30.10.2008, © Tomáš Rotbauer

Priecestie „P3“ v km 19,187 je vybavené novým priecestným zab. zar. svetelným s dvomi závorami bez pozitívnej signalizácie. Priecestie je v smere od Kokavy spúšťané automaticky jazdou vlaku v súčinnosti so SZZ. Smerom zo stanice do Kokavy je priecestie spúšťané navolením (postavením) odchodovej jazdnej cesty. Vzhľadom k situovaniu priecestia voči stanici a skutočnosti, že stanica nie je rozdelená na jednotlivé úseky (koľaj, výhybky), aj toto PZZ je iba 1. kategórie. Priecestie je aj napriek tomu kryté z oboch strán návestidlami.

Výstroj priecestia je v novom reléovom domčeku v blízkosti priecestia. Sú použité LED-kové výstražníky. Telefón na priecestí je napojený do nového kábla medzi priecestím a stanicou. Indikácie stavov priecestia sú vyvedené v indikačnej skrinke umiestnenej v dopravnej kancelárií. Aktiváciu tohto priecestia urýchlila aj skutočnosť, že na priecestí niekto urazil starú závoru a tým pádom priecestie vyradil úplne z činnosti. Ostala tam jedna závora, ktorá bola doplnená prenosnou dopravnou značkou „STOP“. Tento stav trval asi dva mesiace. Osadenie nových závor bolo možné vykonať bez obmedzení. Ostávajúca stará mechanická závora sa odstránila, zdemontovali sa drôtovody a pohon závor spred spoločného závorárskeho stanovišťa. Tabuľa pred priecestím bola doplnená tabuľkou s číslom dva od stanice a od Kokavy zostala tabuľa bez čísla. 

Priecestie P3 - Tabuľka pred priecestím s číslom 2, smerom od stanice, 30.10.2008, © Tomáš Rotbauer

Nový stav (od 19.11.2008)

Priecestie „P1“ v km 18,284 je vybavené novým priecestným zab. zar. svetelným so štyrmi závorami bez pozitívnej signalizácie. Priecestie je v smere od Lučenca spúšťané automaticky jazdou vlaku v súčinnosti so SZZ. Smerom zo stanice do Lučenca je priecestie spúšťané navolením (postavením) odchodovej jazdnej cesty. Vzhľadom k situovaniu priecestia voči stanici a skutočnosti, že stanica nie je rozdelená na jednotlivé úseky (koľaj, výhybky), je príslušné PZZ iba 1. kategórie. Priecestie je aj napriek tomu kryté z oboch strán návestidlami. Toto priecestie má samostatné spúšťanie. Použité sú počítače osí od fy. FRAUSCHER.

Výstroj priecestia je v novom reléovom domčeku v blízkosti priecestia. Sú použité LED-kové výstražníky. Telefón na priecestí je napojený do nového kábla medzi priecestím a stanicou. Indikácie stavov priecestia sú vyvedené v indikačnej skrinke umiestnenej v dopravnej kancelárií. Osadenie nových závor bolo možné vykonať bez obmedzení. Čakalo sa iba na „traťovákov, ktorí sa rozhodli, že trošku zmenia konfiguráciu zhlavia a zrušia koľaj smerom na Rimavskú Sobotu. Staré mechanické závory sa odstránili a zdemontoval sa pohon závor v miestnosti Stanovišťa III.. Tabuľa pred priecestím od Lučenca bola doplnená tabuľkou s číslom jeden od stanice zostala bez čísla. Všetky zdemontované rahná, odpálené stojany závor a pohony závor boli odovzdané návestnému obvodu Lučenec, kde ešte poslúžia ako náhradné diely na existujúce mechaniky.

Priecestie P1 - Cesta od stanice ku pricestiu, 20.11.2008, © Tomáš Rotbauer

Napájanie priecestí P2 a P3 je spoločné a nové z existujúceho staničného rozvádzača. Napájanie priecestia P1 je nové zo stĺpa verejného rozvodu v blízkosti priecestia. 

Aktivácia

Samotná aktivácia prebiehala v dvoch etapách. Najprv boli aktivované vo výluke priecestia P2 a P3 a v druhej etape bolo aktivované priecestie P1. V rámci tejto stavby bolo vybudované ešte jedno priecestie v km 19,439 „P4“ a nové staničné zabezpečovacie zariadenie, ale o tom v inom príspevku. Kolaudácia stavby bola 20.novembra 2008, kedy bola celá stavba aj oficiálne odovzdaná zástupcom ŽSR do užívania. Celková cena za tri priecestia bola 16,94 mil. Sk.

Titulná snímka: Priecestie P1 - Začalo sa s pílením rahien, 19.11.2008 © Miloš Hegyi

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy