Náhrada starých mechanických závor (12): Kamenín I. a II.

7.2.2009 8:00 Ing. Tomáš Rotbauer

Náhrada starých mechanických závor (12): Kamenín I. a II.

Zo stredného Slovenska sa presúvame na západné, kde mechanické závory už veľmi nevidieť. Dve sme ešte našli na trati Levice – Štúrovo a to v obci Kamenín. V katastri obce sa nachádza železničná zastávka, kde je aj závorárske stanovište pre dve ručne ovládané priecestia.

 

 

 

Jedno sa nachádza hneď vedľa budovy zastávky a druhé 440 m od zastávky smerom do Štúrova. Neďaleko od týchto priecestí v km (cca 2km smer Štúrovo) už je priecestie AŽD 71, ktoré bolo doplnené o priecestníky.

Ako to bolo

Priecestie v km 11,296 bolo mechanické. Ovládanie bolo spred budovy zastávky. Na priecestí križuje miestna komunikácia trať Levice – Štúrovo.

Priecestie v km 11,736 (pri budove zastávky) bolo mechanické. Ovládanie bolo spred budovy zastávky. Na priecestí križuje cesta III. triedy trať Levice – Štúrovo.

Projekčné práce začali v marci 2008. Stavebné povolenie bolo vydané jedno, spoločné pre obe priecestia 19.8.2008. Stavebné práce sa začali koncom augusta 2008. 

Kamenín B - Pohľad na priecestie od Štúrova, 6.12.2006, © Tomáš Rotbauer

Nový stav (od 8.12.2008)

Priecestie v km 11,296 je vybavené novým priecestným zab. zar. 3. kategórie svetelným s dvomi závorami a s piatimi výstražníkmi bez pozitívnej signalizácie. Priecestie má samostatné spúšťanie. Použité sú počítače osí od fy. FRAUSCHER. Výstroj je v novom reléovom domčeku v blízkosti priecestia.

Priecestie v km 11,736 je vybavené novým priecestným zab. zar. 3. kategórie svetelným s dvomi závorami a štyrmi výstražníkmi s pozitívnou signalizáciou. Priecestie má samostatné spúšťanie. Použité sú počítače osí od fy. FRAUSCHER. Výstroj je v novom reléovom domčeku v blízkosti priecestia.

Kamenín B - Demontáž stojanov starých mechanických závor, ktoré smerujú do MDC, 9.12.2008, © Bc. Jozef Gulík

Obe priecestia majú LEDkové výstražníky. Telefóny na priecestiach nie sú. Priecestia sú kryté iba jednou dvojicou priecestníkov (Čakajovce, Turček a Šiatorská Bukovinka). Staré mechanické závory, drôtovody a pohony závor spred budovy zastávky boli zdemontované. Tabule pred priecestím, boli doplnené o tabuľky s číslom jeden a dva. Tieto mechanické závory sa dostanú aj do priestorov múzea MDC, prišli si po ne „Kubáčkovci“.

Napájanie oboch priecestí je nové z verejnej siete ZSE zo stĺpa v blízkosti priecestia.

Kamenín A - Funkčné nové PZZ, 8.12.2008, © Tomáš Rotbauer

Aktivácia

Samotná aktivácia prebiehala počas dvojdňovej výluky 8. a 9.decembra 2008. Kolaudácia stavby bola 10. decembra 2008, kedy bola stavba aj oficiálne odovzdaná zástupcom ŽSR do užívania. Celková cena za obe priecestia spolu bola 11,80 mil. Sk.

V dňoch 9. a 10. decembra sa aktivovalo aj priecestie v Novákoch, rýchlo sa presúvame na Hornú Nitru.

Titulná snímka: Kamenín B - Ešte aj so starými závorami, 8.12.2008, © Tomáš Rotbauer

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy