Náhrada starých mechanických závor (2): Čakajovce

30.6.2007 13:25 Ing. Tomáš Rotbauer

Náhrada starých mechanických závor (2): Čakajovce

V Čakajovciach v dedine pri Nitre sa nachádzajú dve železničné priecestia v km 43,542 a 43,677, ktoré sú mechanické, ovládané zo závorárskeho stanoviska číslo 43 na rovnomennej zastávke. achádzajú sa na trati číslo 140 medzi žst. Zbehy a žst. Jelšovce.

Priecestia sú v činnosti od roku 1881, kedy bola zahájená doprava na železničnom úseku  Nitra – Velké Bielice. 

Určite mnohí z Vás nevedia, že výstavbe oboch svetelných priecestných zariadení, predchádzala ešte jedna stavba. V roku 2001 bol zámer vybudovať nové zariadenie na „ veľkom“ priecestí, ktoré križuje štátna cesta Zbehy – Topoľčany. Na „malom“ priecestí v dedine (miestna komunikácia) malo dôjsť „iba“ k zrušeniu samotných závor a osadeniu kovových stĺpov pre autá ako zabrany. To sa však nakoniec nestretlo s dostatočným pochopením zo strany obce a stavba sa nezačala (nevydané stavebné povolenie).

Až v roku 2005 prišla nakoniec požiadavka zabezpečiť obe priecestia v dedine svetelným zabezpečovacím zariadením.

Stavebné povolenie bolo vydané v 9.9.2005.

 

Technické riešenie

Po stavebnej stránke bolo nutné urobiť základovú dosku pod domčeky priecestí. Použité boli cestné panely. Vykopať asi 2,5 km kábelovej trasy, položiť cca 2,5 km kabelizácie a osadiť priecestníky a výstražníky na betónové základy. A to najdôležitejšie zabezpečiť „šťavu“ pre zariadenie, novú elektrickú prípojku.

Samotné zariadenie je 3. kategórie s priecestníkmy. Obe priecestia majú celé závory a pri jazde vlaku z oboch strán sa spúšťajú naraz z jedného bodu. Na spúšťanie boli použité počítače osí od SIEMENSU. Mohlo by sa zdať, že vždy z jednej strany, to vzdialenejšie, priecestie sa zbytočne skoro uzatvára, ale vzhľadom na konfiguráciu križovania ciest so železnicou, traťovej rýchlosti (100 km/h) a vzdialenosti medzi priecestiami, je to len v prípade jazdy od Jelšoviec pre to mieste priecestie 10 sekúnd. Oproti existujúcemu spôsobu uzatvárania priecestí, mieste, sú zatvorené asi 3 minúty pred prichádzajúcim vlakom, je nové priecestie zatvorené na nevyhnutne krátky čas. Priecestníky sú iba dva a sú spoločné pre obe priecestia. Smerom od Topoľčian je spúšťací bod medzi vchodovým návestidlom do Jelšoviec a prvou výhybkou a smerom od Zbehou pri predzvesti do Zbehou. Vzhľadom na traťovú rýchlosť 100 km/h sú osadené až 4 priecestné upozorňovadlá pred priecestníkmi vo vzdialenosti 75m od seba. Telefón na priecestiach je napojení na vzdušné vedenie, po ktorom sa dá dovolať do najbližších staníc v oboch smeroch.

 

Aktivácia

Samotná aktivácia priecestia nevyšla na prvý termín, problém bol v situovaní jednej závory, to sa následne odstránilo a aktivovalo sa o týždeň neskôr tj. 15.12.2006. Pre aktiváciu bol požiadaný „Rozkaz o výluke“ všetky prechádzajúce vlaky boli vyrozumené OP (opatrný chod) rozkazom.

Na skúšanie prišiel traťový vozík s ktorým sa ešte raz, „sichr je sichr“ (niektorý neveria stále) prebehlo hore a dole, až potom sa dal pokyn na demontáž starého zariadenia. Samozrejme to bolo riadne odskúšané za účasti zástupcov jednotlivých železničných zložiek.

Najprv sa odstránili staré závory, ktoré prekážali pri sklápaní nových. Priecestie sa uzavrelo a autá museli chvíľku vydržať. Najprv sa demontovala jedna strana a potom druhá. Nabehla demolačná čata, ktorá bola nato patrične vybavená pracovným náradím (autogén, veľké kľúče atď.). Najprv rahno, následne odpáliť oceľový stojan a nakoniec zarovnať terénne nerovnosti.

Miestny obyvatelia si povzdychli, že už to konečne bolo spustené. Trvalo to troška dlhšie ako bolo nutné. Celková cena za obe priecestia spolu, bola 9,13 mil. Sk. Stretneme sa znova v Turčeku.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy