Náhrada starých mechanických závor (10): Radzovce

2.11.2008 8:00 Ing. Tomáš Rotbauer

Náhrada starých mechanických závor (10): Radzovce

Tak ako som v predchádzajúcej časti spomínal, zostali štyri mechanické priecestia, z toho dve sme aktivovali v minulej časti, a zostali nám ešte dve priecestia. To v Beline zatiaľ zostáva na ručné ovládanie zo zastávky. No a v tejto časti zapneme do činnosti priecestie v Radzovciach.

 
 
 
Ako to bolo

V obci sa nachádza železničná zastávka (kedysi nákladisko so zastávkou, podľa veľkosti budovy). Stopy zostali v podobe druhej koľaje a vytrhaných výhybiek na zhlaviach. Pred budovou sa nachádzajú síce ešte dva pohony pre mechanické závory, ale funkčný je už iba jeden. Ten nefunkčný patrí zrušenému priecestiu v km 141,952, ktorý tam zostal, keď to priecestie zrušili. Ten funkčný pohon otvára a zatvára závory na priecestí v km 140, 645.

Priecestie v km 140,645 bolo mechanické. Ovládanie bolo spred budovy zastávky. Na priecestí križuje miestna komunikácia obce trať Fiľakovo – štátna hranica SR/MR. Projekčné práce začali v decembri 2006. V čase našej pochôdzky bol už potok Belina v pôvodnom koryte, no stopy zostali vo forme odkrytých káblov. Zaujímavé je na tom, že už je to 2 roky od povodne a nikomu to vôbec nevadí.

Stavebné povolenie bolo vydané dňa 13.7.2007. Stavebné práce sa rozbehli ešte na jeseň roku 2007, ale pre nedostatok financií boli práce prerušené a obnovené až tento rok. 

Radzovce - Pohľad na priecestie od hlavnej cesty, 24.9.2003, © ddzz

Nový stav (od 30.9.2008)

Priecestie v km 140,645 je vybavené novým priecestným zab. zar. 3. kategórie svetelným so závorami a bez pozitívnej signalizácie. Priecestie má samostatné spúšťanie. Priecestie je kryté priecestníkmi. Použité sú počítače osí od fy. FRAUSCHER. Výstroj priecestia je v novom reléovom domčeku. Sú použité LED- kové výstražníky. Telefón na priecestí je napojený do existujúceho traťového kábla, ktorý je položený v celom úseku trate Fiľakovo - Somoskoújfalu.

Staré mechanické závory sa odstránili a boli zdemontované drôtovody a pohon závor spred budovy zastávky. Tabule pred priecestím boli doplnené tabuľkami s číslom jeden. Staré závory a odpálené stojany závor boli odovzdané návestnému obvodu Lučenec, kde ešte poslúžia ako náhradné diely na existujúce mechaniky.

Napájanie priecestia je nové z verejnej siete SSE zo stĺpa v blízkosti priecestia.

Radzovce - Stojan závory s dvomi výstražníkmi, 2.9.2008, © Tomáš Rotbauer

Aktivácia

Samotná aktivácia prebiehala počas dvojdňovej výluky 29. a 30.septembra 2008. Kolaudácia stavby bola 1.októbra 2008, kedy bola stavba aj oficiálne odovzdaná zástupcom ŽSR do užívania. Celková cena za priecestie bola 6,83 mil. Sk.

A teraz ten sľúbený „veľký tresk“. V Poltári už tohto času začala prvá etapa výluky.

Titulná snímka: Radzovce dňa 30.9.2008 - píli sa druhá závora © Tomáš Rotbauer

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-164: Fiľakovo - Šiatorská Bukovinka - Somosköújfalu (HU)

Súvisiace odkazy