Náhrada starých mechanických závor (8): Breznička I. a II.

11.8.2008 8:00 Ing. Tomáš Rotbauer

Náhrada starých mechanických závor (8): Breznička I. a II.

V ďalšom pokračovaní tohto seriálu sa presunieme pár kilometrov smerom späť k Lučencu, do obce Breznička. V tejto časti bude reč znova o dvoch priecestiach, ktoré boli spustené súčasne. Aj keď sa v jednom s týchto prípadov nejedná o náhradu starých mechanických závor, nakoľko ide o priecestie iba svetelné bez závor.

 
 
 
Ako to bolo

Priecestie v km 12,110 bolo typu VÚD bez závor a s výstražníkmi typu AŽD 71. Kontrola stavov priecestia a núdzová obsluha bola vyvedená do dopravnej kancelárie žst. Breznička. Na priecestí križuje cesta II. triedy v smere Lučenec – Utekáč. Priecestie sa nachádza medzi vchodovým návestidlom a predzvesťou od Kalinova. Priecestie bolo napájané z trafo stanice umiestnenej v areáli družstva neďaleko od priecestia. Projekčné práce začali v apríli 2006. Stavebné povolenie bolo vydané 28.3.2007.

Priecestie v km 12,793 bolo mechanické. Ovládanie bolo spred budovy žst. Breznička. Priecestie sa nachádza v stanici Breznička na lučeneckom zhlaví. Na priecestí križuje cesta III. triedy Breznička – Mládzovo, trať Utekáč – Lučenec a súčasne aj trať Breznička – Katarínska Huta. Projekčné práce začali v januári 2007. Stavebné povolenie bolo vydané 15.5.2007. Stavebné práce sa rozbehli začiatkom roka 2008.

Breznička - Pohľad zpoza priecestia ku hlavnej ceste, 14.2.2006, © Tomáš Rotbauer

Nový stav (od 23.7.2008)

Priecestie v km 12,110 je vybavené novým priecestným zab. zar. 3. kategórie svetelným bez závor a s pozitívnou signalizáciou. Priecestie je kryté dvojicou priecestníkov a má samostatné spúšťanie. Použité sú počítače osí od fy FRAUSCHER. Výstroj je v novom reléovom domčeku (RD). Zrušila sa existujúca plechová ŠM skriňa a ventilové koľajové obvody. Aj napriek tomu, že priecestie je 3.kategórie (nevyžadujú sa kontroly), bola doplnená „zjednodušená“ kontrola stavov do dopravnej kancelárie v žst. Breznička. V ovládacej doske sa indikuje „pohotovostný, núdzový, poruchový stav a porucha napájania“ na priecestí. Staré kontroly sa zrušili.

Priecestie v km 12,793 je vybavené novým priecestným zab. zar. 1. kategórie svetelným so závorami a bez pozitívnej signalizácie. Priecestie je kryté iba vchodovým návestidlom od Kalinova a má samostatné spúšťanie. Použité sú počítače osí od fy. FRAUSCHER. Výstroj je v novom reléovom domčeku (RD). Prvej kategórie zostalo z dôvodu potrebnej súčinnosti dopravného zamestnanca pre odchody (prechody) vlakov zo stanice smerom na trať (Lučenec a Kat. Huta). Sú vyvedené kontroly jednotlivých stavov a ovládanie priecestia do dopravnej kancelárie v žst. Breznička. Staré mechanické závory sa odstránili a boli zdemontované drôtovody a pohon závor spred staničnej budovy. Boli doplnené tabule s číslom jeden na tabule pred priecestím.

Obe priecestia už majú LED-kové výstražníky. Telefóny na priecestiach sú napojené v novom kábli, ktorý je ukončený v reléovej miestnosti žst. Breznička.

Napájanie priecestia v km 12,110 zostalo zachované. Napájanie priecestia v km 12,793 je vybudované novým káblom, ktorý je napojený na existujúci staničný rozvod.

Breznička - Už fungujú nové závory, 23.7.2008, © Martin Balkovský

Aktivácia

Samotná aktivácia prebiehala počas štvordňovej výluky 22. – 25.júla 2008. Kolaudácia stavby nakoniec bola už 23.júla 2008, kedy bola stavba aj oficiálne odovzdaná zástupcom ŽSR do užívania. Celková cena za obe priecestia spolu, bola 11,95 mil. Sk.

Ďalej bude nasledovať presun na priecestie v Zlatne.

Titulná snímka: Breznička - Demontáž sa može začať, 23.7.2008 © Martin Balkovský

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy