Náhrada starých mechanických závor (9): Šiatorská Bukovinka I. a II.

26.10.2008 8:00 Ing. Tomáš Rotbauer

Náhrada starých mechanických závor (9): Šiatorská Bukovinka I. a II.

Na chvíľu opustíme okolie Poltára a presunieme sa na trať vedúcu z Fiľakova do Maďarska. Presnejšie na priecestia v obci Šiatorská Bukovinka. Spúšťali sa dve priecestia, ale pre zmenu boli obe s mechanickými závorami. V katastri obce sa nachádza železničná zastávka, kde je aj závorárske stanovište pre dve ručne ovládané priecestia.

 
 
 
Ako to bolo

Jedno sa nachádza hneď vedľa budovy zastávky a druhé cca 660 m od zastávky smerom do Fiľakova. Za zmienku stojí, že v čase vytypovania priecestí bolo na trati z Fiľakova do Maďarska, spolu až sedem mechanicky ovládaných priecestí. Pred aktiváciou boli v činnosti iba štyri mechaniky.

Dve sa zrušili bez náhrady. V km 141,952 ovládané z pred budovy zastávky v Radzovciach a v km 143,342 medzi Belinou a Fiľakovom ovládané zo zrušeného závorárskeho stanovišťa. Na priecestí v km 144,953, pred Fiľakovom, boli osadené tabule so STOP-kou a priecestie na zastávke v Beline, km 143,392, bolo osadené novým ručne ovládaným priecestným zariadením medzi železničiarmi nazývaným „BOBEK“.

Tieto tri boli ovládané z jedného závorárskeho stanovišťa na trati medzi Fiľakovom a Belinou. Otázka mohla znieť či nezrušiť aj zvyšné. V Šiatorskej Bukovinke vzhľadom na rozhľadové pomery (oblúky pred priecestiami) boli nahradené novými svetelnými.

Šiatorská Bukovinka - km 136,632, v čase prieskumu, pohľad na zastávku, 24.9.2003, © ddzz

Priecestie v km 136,632 (pri budove zastávky) bolo mechanické. Ovládanie bolo spred budovy zastávky a malo jednodrôtový pohon. Na priecestí križuje účelová cesta vedúca do záhradkárskej oblasti trať Fiľakovo – štátna hranica SR/MR. Projekčné práce začali v januári 2007.

Priecestie v km 137,298 bolo mechanické. Ovládanie bolo spred budovy zastávky. Na priecestí križuje účelová cesta vedúca do miestneho kameňolomu trať Fiľakovo – štátna hranica SR/MR. Projekčné práce začali v januári 2007.

Stavebné povolenie bolo vydané jedno, spoločné pre obe priecestia 26.9.2007. Stavebné práce sa rozbehli až začiatkom roka 2008. 

Šiatorská Bukovinka - km 137,298 vtedy ešte premával Urpín do Budapešti, 24.9.2003, © Tomáš Rotbauer

Nový stav (od 30.9.2008)

Priecestie v km 136,632 je vybavené novým priecestným zab. zar. 3. kategórie svetelným bez závor a bez pozitívnej signalizácie. Priecestie má samostatné spúšťanie. Použité sú počítače osí od fy. FRAUSCHER. Výstroj priecestia je tentokrát umiestnená do miestnosti závorára, ktorá prešla úplnou rekonštrukciou (zamurovanie okien, nové dvere + mreža, nová elektroinštalácia a nakoniec vymaľovanie a nová podlaha).

Priecestie v km 137,298 je vybavené novým priecestným zab. zar. 3. kategórie svetelným bez závor a bez pozitívnej signalizácie. Priecestie má samostatné spúšťanie. Použité sú počítače osí od fy. FRAUSCHER. Výstroj je v novom reléovom domčeku.

Obe priecestia majú LED-kové výstražníky. Telefóny na priecestiach sú napojené na existujúci traťový kábel, ktorý je položený v celom úseku trate Fiľakovo - Somoskoújfalu. Priecestia sú kryté iba jednou dvojicou priecestníkov (Čakajovce, Turček a Kremenisko).

Šiatorská Bukovinka - km 136,632 ešte nasmerovať výstražník a ......, 30.9.2008, © Tomáš Rotbauer

Staré mechanické závory sa odstránili a boli zdemontované drôtovody a pohony závor spred budovy zastávky. Tabule pred priecestím, boli doplnené tabuľky s číslom jeden a dva. Počas rekonštrukcie miestnosti závorára bola zriadená dočasná miestnosť na opačnej strane budovy zastávky. 

Napájanie oboch priecestí je nové s využitím už existujúceho rozvádzača na zastávke, ktorý bol doplnený novými ističmi. 

Aktivácia

Samotná aktivácia prebiehala počas dvojdňovej výluky 29. a 30. septembra 2008. Kolaudácia stavby bola 1.októbra, kedy bola stavba aj oficiálne odovzdaná zástupcom ŽSR do užívania. Celková cena za obe priecestia spolu, bola 12,65 mil. Sk.

Šiatorská Bukovinka - km 137,298 hotovo možme ísť, 30.9.2008, © Tomáš Rotbauer

V tieto dva dni sa aktivovalo aj priecestie v Radzovciach  Dabudúce sa preto presunieme do vedľajšej dediny Radzovce.

Titulná snímka: Šiatorská Bukovinka dňa 2.9.2008 - km 137,298 staré s novým © Ing. Tomáš Rotbauer

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-164: Fiľakovo - Šiatorská Bukovinka - Somosköújfalu (HU)

Súvisiace odkazy