Nová bezpečnostní opatření na tratích D3

14.8.2020 8:00 Marek Illiaš Zdroj: Správa železnic, s.o. - tisková zpráva

Nová bezpečnostní opatření na tratích D3

Správa železnic zavede od 15. srpna 2020 na tratích se zjednodušeným způsobem řízení dopravy podle předpisu D3 balíček podpůrných organizačních opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu. Jejich pilířem je zavedení ohlašovací povinnosti jednotným systémem „vždy a všude". Všechny vlaky tak budou mít vždy a bez výjimky ve všech dopravnách nařízenou ohlašovací povinnost, tedy aktivní komunikaci strojvůdce s dirigujícím dispečerem řídícím dopravu.

Strojvedoucí vlaku bude smět odjet z dané dopravny až po obdržení povolení k jízdě do následující dopravny. Dopravny jsou nádraží na tratích se zjednodušeným řízením dopravy, ve kterých je možné křižování protijedoucích vlaků či dostižení vlaků stejného směru a která nejsou obsazena personálem řízení provozu.

Dosud byly ohlašovací povinnosti nařizovány jen v dopravnách a vlakům, u kterých byly nezbytné z hlediska řízení dopravy; ostatní dopravny mohly být projížděny bez ohlášení. Nová úprava přináší zejména pro strojvedoucí pravidlo: Jsem s vlakem v dopravně D3 = musím se ohlásit dirigujícímu dispečerovi.

Dále se dispečerům řídícím provoz na těchto tratích odebírá možnost vlakům operativně rušit ohlašovací povinnost. Pro zpravidelnění dopravy bude také zakázána jízda vlaků s náskokem, tedy v dřívějším čase, než stanovuje jejich jízdní řád. To se týká v zásadě vlaků nákladní dopravy, případně spojů neveřejné dopravy.


Tratě se zjednodušeným řízením dopravy (D3) na mapě sítě Správy železnic
zdroj: SŽ, GVD 2019/2020

Při tvorbě jízdního řádu jsou a budou více zvýrazňovány mimořádné vlaky, aby jejich jízda vždy vyvolávala zvýšenou pozornost. Správa železnic také jako podpůrný prvek pro toto ryze organizační opatření rozšíří k uvedenému datu možnost vykonat ohlašovací povinnost rádiovým zařízením přímo ze stanoviště strojvedoucího, a to i na tratích, kde tato možnost dosud nebyla.

Z pohledu cestujících tímto opatřením nedojde k zásadním změnám, v některých případech se může projevit mírným prodloužením cestovní doby.

Úvodní ilustrační snímek: I mnohé koncové železniční stanice lokálek byly degradovány na dopravny D3
(10.9.2016, Rokytnice v Orlických horách) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Upravil a ilustroval PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy