Bezpečnost na přejezdech vláda nepodceňuje

15.7.2020 8:00 Jiří Řechka

Bezpečnost na přejezdech vláda nepodceňuje

Nehody na přejezdech patří k nejvážnějším mimořádným událostem na železnici. Ročně u nás dojde k přibližně 160 střetnutím, při kterých zbytečně zemřou desítky osob. Jednou z možností, jak zabránit srážkám silničních a drážních vozidel, často s tragickými následky, je zvyšování zabezpečení přejezdů. Tak začíná tisková zpráva ze včerejší tiskové konference na téma zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech, k němuž měli co říci i předseda vlády České republiky Andrej Babiš a ministr dopravy Karel Havlíček.

Tiskovou konferenci uspořádala Správa železnic, s.o. v pražském sídle svého generálního ředitelství a pozvánku na ni obdržela také redakce internetového magazínu VLAKY.NET, která jí pochopitelně akceptovala a její reportér mezi četnými účastníky nechyběl. Ač to nebývá vždy zvykem, jde-li o akci za účasti vysokých vládních činitelů, tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová setkání s novináři zahájila úderem hodiny jedenácté, jak stanovil jeho program. Následně předala slovo generálnímu řediteli Správy železnic Jiřímu Svobodovi. Ten svůj úvodní výklad opíral o prezentaci, kterou připravila jeho organizace. Začal upozorněním, že jde o velice citlivé téma. Na naší státní železniční síti je více než sedm tisíc přejezdů, které mají různé zabezpečení. Je to velmi vysoký počet i v porovnání s Evropou nebo světem.


Jiří Svoboda svým výkladem zaujal © Jiří Řechka

Za posledních deset let při nehodách na přejezdech zahynulo téměř 380 lidí, hmotná škoda dosáhla bezmála miliardy korun. Zvyšuje se finanční částka, která se dává do zabezpečení. Letošního roku se provede modernizace 142 úrovňových křížení za 1,36 miliardy. Příští rok to má být již 170 přejezdů za více jak 1,5 miliardy korun. Také dojde k doplnění závor na přejezdech na silnicích II. třídy. Zároveň se budou instalovat světelná výstražná zařízení místo výstražných křížů a v 49 případech bude doplněno osvětlení závor pomocí LED. Budou se zřizovat také kamerové systémy jako jedno z preventivních opatření. Kamery pomáhají policii ve správním řízení a prokazatelně působí i samy o sobě. Například v železniční stanici Úvaly po montáži bezpečnostních kamer došlo ke snížení protiprávního jednání o 76 %.


Na zabezpečení přejezdů stát dává stále víc © Jiří Řechka

Ideální by ovšem bylo, kdyby se na našich tratích úrovňová křížení se silničními komunikacemi vůbec nevyskytovala. Jiří Svoboda uvedl jako příklad připravovanou trať mezi Prahou a Kladnem s odbočkou na ruzyňské letiště, která bude vzorem takového řešení – jsou na ní navrhována výhradně mimoúrovňová křížení železnice a silnice nebo vedení tratě tunelem. Bohužel na větší části železniční sítě přejezdy musí zůstat nadále a bude tomu tak i v budoucnu. Proto jsou připravovány různé edukační kampaně, které mají upozornit na nebezpečí na železničních přejezdech a na železnici všeobecně. V tomto směru se také rozšiřuje spolupráce s Policií České republiky. Musí se udělat maximum pro to, aby nová kampaň, pro niž jsou připravena čtyři videa, oslovila co nejvíce osob, aby se investice do ní co nejlépe zhodnotily.


Jak na přejezdech © Správa železnic

Druhým řečníkem byl předseda vlády České republiky Andrej Babiš, který své vystoupení pojal poněkud šířeji a neomezil se v něm pouze na problematiku zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. Na úvod připomenul, že Správa železnic je jedním z největších státních investorů vůbec. Zmínil se o některých dokončených nebo probíhajících investičních akcích, vzpomenul nedávné ukončení rekonstrukce Negrelliho viaduktu, probíhající opravu budovy pražského hlavního nádraží nebo, jak řekl, jeho oblíbeného Havířova, kde rekonstrukce také zdárně pokračuje. Pokud jde o bezpečnost na železnici, podle původního plánu měla být zásadně posílena do roku 2027, ale bylo domluveno, že tento termín bude uspíšen. Na závěr zmínil jednu charitativní akci, za kterou generálnímu řediteli Správy železnic poděkoval.


Andrej Babiš problematiku železnice vnímá © Jiří Řechka

Posledním řečníkem byl ministr dopravy Karel Havlíček. Na úvod svého vystoupení upřesnil některá premiérem zmíněná čísla. Z investic do dopravy v tomto roce na Správu železnic připadá 52 miliard korun a vše bude proinvestováno. Do silnic a dálnic i na železnici se dávají přibližně stejné zdroje. Dnešní setkání s novináři se mělo odehrát již před prázdninami, s cílem poukázat na to, jaká nebezpečí číhají na železnici, ale kvůli pandemii bylo odloženo. Ministr se zmínil o několika nedávných incidentech, které se udály na železnici. Aby k nim nedocházelo, je v první řadě třeba vyřešit zabezpečení hlavních tratí, a to pomocí ETCS. Je to jedna z největších investic, která bude čekat Českou republiku. Na druhém místě jsou železniční přejezdy. Pět set přejezdů bude zabezpečeno ne do roku 2028, ale už do roku 2022.


Ministr dopravy není pro provizorní řešení © Jiří Řechka

Poté se věnoval tratím řízeným podle předpisu D3. Jsou to také důležité tratě a musí být zabezpečeny ne nějakým provizorním řešením, ale čímsi trvalým, kombinujícím povinné ohlašování, zřízení návěstidel a zavedení zjednodušeného ETCS. „Détrojkových“ tratí je šedesát, tj. asi 1 600 km. Ministr se také zmínil o případech projetí vlaků „na červenou“, stává se to v 150 případech ročně. Tím byla zakončena vlastní tisková konference a byl dán prostor pro dotazy novinářů. Jeden z nich byl na nechvalně známý přejezd ve Studénce. Generální ředitel Správy železnic řekl, že jsou tam určité problémy, zatím byl dán pokyn k instalaci nových závor s „ledkovým“ osvětlením břeven. Tolik ve stručnosti o průběhu včerejší akce, jejíž zvukový záznam najdete níže v odkazech, stejně jako příslušnou tiskovou zprávu a další zdroje informací.


Předseda vlády pro CNN Prima © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

  1. Správa železnic, s.o. – oficiální web
  2. Na zvyšování bezpečnosti na přejezdech se vynakládají stále vyšší částky – tisková zpráva (formát PDF)
  3. Zvukový záznam tiskové konference (formát MP3, velikost 53,2 MB)
  4. Železniční přejezd – Wikipedie
  5. Bezpečnost na přejezdech - www.spravazeleznic.cz
  6. Železniční přejezdy - Drážní inspekce
  7. Železniční přejezdy - Policie České republiky
  8. Železniční přejezdy – Bezpečné cesty
  9. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Premiér Andrej Babiš a šéf Správy železnic Jiří Svoboda © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy