Naše téma: Mobilní aplikací proti střetům vlaků

27.7.2020 8:00 Vanda Rajnochová Zdroj: České dráhy - tisková zpráva

Naše téma: Mobilní aplikací proti střetům vlaků

České dráhy dne 23. července 2020 společně se zástupci Karlovarského kraje představily novou mobilní aplikaci, která pomůže strojvedoucím na tratích s nejnižším stupněm zabezpečení provozovaným podle předpisu D3 Správy železnic. Řešení funguje na bázi sdílení aktuální polohy. Nejedná se o náhradu zabezpečovacího zařízení, aplikace v tabletech strojvedoucích ale může předejít případným střetům vlaků, k jakým došlo opakovaně v nedávné době.

Mobilní aplikace, která funguje na principu sdílení dat o poloze z navigačních satelitů (GPS), bude součástí tabletů, kde má každý strojvedoucí všechny pokyny pro danou trasu. V případě, že vlak dojede do stanice, ve které dochází ke křižování vlaků, a strojvedoucí se má hlásit dispečerovi, aplikace ho na tuto povinnost upozorní. Pokud přesto dojde k tomu, že strojvedoucí vyjede na trať a v protisměru pojede jiný vlak, aplikace oběma strojvedoucím zobrazí pohyb blížících se souprav a zároveň je zvukově upozorní na nebezpečí střetu.

„S vývojem aplikace jsme začali okamžitě po nehodě v Perninku, což je jedna z tratí, kde není zabezpečovací zařízení, a vše je tedy na strojvedoucích, kteří se hlásí dispečerům. V případě chyby může dojít k tragické nehodě. Chceme opakování podobných situací v maximální možné míře zabránit,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Václav Nebeský a dodává: „Aplikaci budou mít k dispozici všichni strojvedoucí, kteří jezdí na tratích bez zabezpečovacího zařízení, kde se řídí provoz předpisem D3. Zároveň ji České dráhy nabídnou také ostatním dopravcům i Správě železnic, protože na stejném typu tratí jezdí i jiní dopravci.“

Aplikace funguje v tabletu, který má každý strojvedoucí Českých drah. Jeho přesnou polohu zjišťuje pomocí GPS a do budoucna i pomocí systému Galileo. Díky tomu zobrazuje aktuální pozici vlaku i ve vztahu k sešitovému jízdnímu řádu. V něm jsou barevně zdůrazněné stanice, kde má strojvedoucí ohlašovací povinnost a musí se spojit s řídicím dispečerem, který povolí další jízdu. V samotné stanici se pak na displeji objeví výrazné dialogové okno, které upozorní na povinnost spojení s dispečerem. Okno zmizí až poté, co strojvedoucí stisknutím tlačítka potvrdí, že se s dirigujícím dispečerem spojil. Aplikace díky informaci o poloze upozorňuje také na vzájemně se blížící tablety, tedy dva vlaky.


Následky srážky vlaků v Perninku dne 7.7.2020 © Drážní inspekce

„Pilotní provoz nové mobilní aplikace bude zahájen na třech tratích, a to Karlovy Vary – Potůčky, Choceň – Litomyšl a Domažlice – Tachov. Zkušební provoz chceme ukončit během tří týdnů. Do konce prázdnin chceme dát aplikací k dispozici všem našim strojvedoucím, kteří jezdí na tratích se zjednodušeným řízením dopravy D3,“ doplňuje Václav Nebeský. V České republice je provoz podle tohoto předpisu řízen na zhruba 80 tratích s celkovou délkou cca 1 700 kilometrů. Provoz na nich zajišťují nejen ČD, ale i jiní dopravci.

V případě mimořádné události na trati se aktuální informace o dopravní situaci v tabletu také ihned zobrazí a strojvedoucího na tuto skutečnost upozorní.

„Od tragické nehody vlaků u Perninku jsme prakticky neustále v kontaktu s vedením Českým drah a velmi oceňujeme, že přišlo s rychlým řešením, které pomůže zamezit nehodám na tratích bez automatického zabezpečovacího zařízení. Dohodli jsme se také, že využijeme systémy Českých drah i pro složky IZS, aby měly pro případnou nehodu na železnici v našem kraji přehled o průjezdech vlaků na jednotlivých tratích,“ dodává hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.


Mobilní aplikace byla prezentována 23.7.2020 na tiskové konferenci v Karlových Varech;
foto Deník - Jan Buriánek (kliknutí do náhledu otevře zdrojový článek)

České dráhy v reakci na sérii nehod přijaly také celou řadu dalších preventivních opatření, jako například:

  • rozšíření výcviku a systému školení, které se zaměří na trénink nestandardních situací a stresové testy,
  • zvýšená kontrola výkonu práce strojvedoucích,
  • jednání s kraji jako objednateli regionální dopravy ve věci eliminace tzv. ostrých obratů, kdy strojvedoucí ihned po dojetí do cílové stanice znovu vyjíždí na trať,
  • zpřísnění vybraných vnitřních předpisů.

České dráhy v současné době zaměstnávají přibližně 3 800 strojvedoucích. Jedná se o optimálně naplněný stav, kdy jsou řádně plněny podmínky z pohledu plánování směn, zákonných odpočinků, dovolených a eliminace práce přesčas. Kvůli přirozené generační obměně pak každoročně prochází výcvikem více než 200 nových strojvedoucích. V rámci celé ČR je tedy stav naplněn, lokálně chybí jen několik málo desítek strojvedoucích. Přesčasová práce je u ČD velmi přísně kontrolovaná a řídí se Zákoníkem práce a kolektivní smlouvou, jejíž podmínky jsou ještě přísnější, než nařizuje zákon. Pro plánování směn je využíván interní informační systém, který nedovolí naplánovat směnu v rozporu s bezpečnostními přestávkami a platnou legislativou.

Výcvik strojvedoucích u Českých drah trvá déle, než určují zákonem stanovená pravidla. Z povinných 12 týdnů je prodloužen na 15 týdnů a dle potřeby se individuálně prodlužuje. Po nástupu na pozici strojvedoucího pak procházejí všichni zaměstnanci pravidelnými školeními a kontrolami. V loňském roce České dráhy pořídily dva trenažery pro strojvedoucí, které slouží jak pro výcvik nových zaměstnanců, tak těch stávajících. Právě trenažery nyní budou více zapojeny do tréninku krizových situací.


Nepříliš včasná pozvánka na tiskovou konferenci
(kliknutí do náhledu ji otevře v PDF)

Dodatek redakce VLAKY.NET

Jak ukazuje předchozí obrázek, pozvánka na tiskovou konferenci a prezentaci tabletu sice dorazila i na naši adresu, ale v tak šibeničním termínu jsme jí nemohli využít. Svou roli sehrálo i místo konání, příznivé možná místním či automobilem disponujícím zástupcům médií, nikoliv však našim reportérům, preferujícím vlaky. Nicméně když jsme problematice bezpečnosti provozu na lokálkách věnovali už tolik pozornosti (viz níže Súvisiace odkazy), nemohli jsme tento poslední počin Českých drah „zasklít“ a dáváme mu prostor v naší pravidelné rubrice. V naději, že vyvolá zaslouženou pozornost, zvláště když odporuje výslovnému přání ministra dopravy. To se ostatně Českým drahám nepozdává obecně. A nejen jim – problémy avizuje i Leo Express. Co si o tom všem myslíte vy, můžete vyjevit v diskusi.

Úvodní snímek: Strojvedoucí budou mít aplikaci na tabletu; foto Aha! – Romana Vébrová

Upravil, ilustroval a redakčním dodatkem doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy