Ako sa správať na priecestí? Osvojte si týchto 10 zásad

28.4.2019 8:00 Mgr. Michal Lukáč Zdroj: ŽSR - tlačová správa

Ako sa správať na priecestí? Osvojte si týchto 10 zásad

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ako manažér železničnej infraštruktúry, už dlhodobo apelujú na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby zbytočne neriskovali svoje, ale aj cudzie životy a rešpektovali zásady správania sa na železničných priecestiach. Vodiči, cyklisti, ale aj chodci často porušujú zákon a výsledky bývajú často fatálne a vyhasol tak už nejeden ľudský život. ŽSR upozorňujú na 10 základných zásad správania sa v blízkosti železničnej trate a na železničných priecestiach.

Pozorne si ich prečítajte a hlavne dodržujte!

  1. Povinnosťou každého vodiča, chodca a cestujúceho je zachovávať opatrnosť, správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť seba, spolucestujúcich a plynulosť cestnej premávky.
  2. Cestujúci nesmú vstupovať na trať a sú povinní rešpektovať zákazy a príkazy na označených priestoroch, a na výveskách a uposlúchnuť pokyny oprávnených zamestnancov ŽSR.
  3. Cestujúci nenastupujú a nevystupujú z pohybujúceho sa vlaku.
  4. Vodiči by nemali ignorovať dopravné značenie alebo dopravné zariadenia, dodržovať rýchlosť jazdy, zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“ a zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého majú náležitý rozhľad na trať.
  5. Vodiči neprechádzajú cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, nepredbiehajú iné vozidlá, radia sa za sebou v poradí, v ktorom prišli, neotáčajú sa a necúvajú na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti. Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli ani vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov pred nimi a 15 metrov za nimi.
  6. Vo vzdialenosti 50 metrov pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní je vodič povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h. Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 metrov pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h.
  7. V prípade, že dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate, ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol rušňovodič vlaku pred nebezpečenstvom včas varovaný.
  8. Vodič nesmie vchádzať na priecestie ak sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia, ak sa spúšťajú, sú spustené alebo sa dvíhajú  závory, je vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo počuť jeho húkanie a pískanie.
  9. Vodič nevstupuje s vozidlom na priecestie ak sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia, ak osoba určená na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde.
  10. Vodič nesmie používať diaľkové svetlomety, ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ak by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla, vodič vozidla idúceho pred ním alebo iný účastník premávky, rušňovodič alebo vodič iného vozidla. Pri zastavení vozidla pred železničným priecestím vodič nesmie použiť ani stretávacie svetlomety, ak by nimi mohol oslniť vodiča vozidla v protismere.

Zásady bezpečnosti pre chodcov a vodičov sú zakotvené aj v zákone č. 512/2009 Z. z. o dráhach, v zákone č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, v zákone č. 513/2009 Z. z. o dráhach a v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

ŽSR preto vyzývajú všetkých vodičov, chodcov, cyklistov aj motocyklistov, aby boli pri prejazde cez železničné priecestia maximálne opatrní, sústredili sa na jazdu a nepodceňovali riziko, ktoré im môže hroziť a neriskovali svoj život alebo životy iných cestujúcich.

● ● ● ● ●

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie ČSFR a tým i na rozdelenie Česko – slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty. Od 1. januára 2002 sa ŽSR podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR rozdelili na dva samostatné subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť, a. s. (ZSSK). A následne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. zabezpečujúcu osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. zabezpečujúcu nákladnú dopravu.

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. Vo svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice.

Úvodná snímka: Vlak sa môže objaviť aj na priecestí, cez ktoré bežne neprechádza (3.5.2008, Rochovce)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy