Modernizované přejezdy na trati Frýdlant n. O. – Ostravice uvedeny do provozu

14.5.2015 8:00 Karel Furiš

Modernizované přejezdy na trati Frýdlant n. O. – Ostravice uvedeny do provozu

Jménem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) si Vás dovoluji pozvat na slavnostní ukončení stavby s názvem Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. - Ostravice. Akce se uskuteční v úterý 12. května 2015 od 11 hodin v restauraci hotelu Odra v Ostravici. Tak znělo pozvání, které dostala s patřičným předstihem redakce našeho internetového magazínu.

 

 

 Vzhledem k tomu jsem mohl po „přidělení“ pozvánky k reportážnímu využití ještě před uvedeným datem trať navštívit, některé přejezdy si prohlédnout a hlavně na nich a v jejich okolí pořídit fotografie i filmové záběry. Na trati SŽDC číslo 324 z Frýdlantu nad Ostravicí do Ostravice bylo zmodernizováno celkem patnáct přejezdů. Jejich proměnou se zvýšila bezpečnost silniční i železniční dopravy, rychlost pro automobily se zvýšila z 30 km/hod. na 50 km/hod. a rychlost vlaku až na 80 km/hod.

V den konání slavnostního ukončení stavby, tedy 12. května 2015, jsem se rozjel z Ostravy do Ostravice, kde se akce konala. Na trati probíhají výluky, a tak cesta nebyla obyčejná, ale plná zážitků. Někteří důchodci se rozčilovali, že neslyšeli, že je výluka a že je třeba cestou přestoupit na náhradní autobusovou dopravu. S půlhodinovým zpožděním jsem tak dorazil do Frýdlantu nad Ostravicí, kde byl dostatečný čas na přestup a do cílové stanice Ostravice jsem přijel téměř na čas.


814.076-6 jako osobní vlak z Frýdlantu © Karel Furiš

Krátce po jedenácté hodině tiskový mluvčí SŽDC Marek Illiaš zahájil akci. Úvodní slovo pronesl náměstek krajského hejtmana Mgr. Daniel Havlík, jako druhý se ujal slova starosta obce Ostravice Ing. Miroslav Mališ. Za zhotovitele stavby promluvil ředitel montážního závodu Olomouc AŽD Praha,s.r.o. Ing Zdeněk Bébar a nakonec promluvil ředitel příslušné organizační jednotky SŽDC, Stavební správy východ Dr. Ing. Václav John.

Projekt stavby byl financován s pomocí Operačního programu Doprava. Celkové náklady na stavbu činily necelých 180 milionu Kč. Hovořilo se hlavně o bezpečnějším projíždění těchto přejezdů a zdůrazňovalo se i  vlastně nevelké zvýšení rychlosti jak pro auta, tak i pro vlaky. Po té následovalo slavnostní přestřižení pásky a odhalení desky připomínající stavbu. V závěru proběhla diskuze a novináři se individuálně informovali o ukončené stavbě.


Slavnostní ukončení stavby přejezdů © Karel Furiš

Po dvanácté hodině jsem se odebral ještě zdokumentovat poslední přejezd u železniční stanice Ostravice, který je zároveň součástí křižovatky. Protože zde probíhá ověřovací provoz křižovatky i přejezdu, je zde snížená dočasně rychlost pro vlaky na 10 km/hod. Pak už jen následovala jízda k domovu a opět část cesty s náhradní autobusovou dopravou.

Tolik tedy můj stručný text. Více informací o stavbě a jejích přínosech uvádí příslušná tisková zpráva, v jejímž závěru vás možná udiví údaj o tom, že stavba byla fyzicky ukončena už v únoru. Proč se ukončení slavnostní odehrálo až v květnu, to se mne neptejte (děje se tak poměrně často). Raději si prohlédněte jistě zajímavější fotografie v připojené galerii a moje souhrnné video: 

Nové bezpečnější přejezdy v Ostravici © Karel Furiš
 
Odkazy:
  1. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  2. AŽD Praha s.r.o.
  3. Železniční trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice – Wikipedie
  4. Železniční přejezd – Wikipedie
  5. Železniční přejezdy - BESIP
Úvodní snímek: Přejezd u ostravické zastávky dne 4.5.2015 © Karel Furiš
 
Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy