Počet nehôd na priecestiach medziročne klesol, menej bolo aj úmrtí

23.8.2019 8:00Zdroj: ŽSR - tlačová správa

Počet nehôd na priecestiach medziročne klesol, menej bolo aj úmrtí

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) – z pozície manažéra železničnej infraštruktúry na Slovensku – zaznamenali pokles bezpečnostných incidentov. Zo „Správy o stave bezpečnosti za prvý polrok 2019“ vyplýva, že sa znížil počet nehôd na priecestiach či prevádzkových porúch. V kategórii „Nehoda na priecestí“ bolo za prvých šesť mesiacov tohto roka zaznamenaných celkom 19 nehôd. V porovnaní s prvým polrokom roka 2018 to predstavuje pokles o 11 nehôd.

„Zodpovednosť za ich vznik bola vo všetkých prípadoch pripísaná užívateľom železničných priecestí, teda vodičom cestných vozidiel, cyklistom alebo chodcom,“ spresnil riaditeľ Odboru bezpečnosti a inšpekcie ŽSR Marian Bošnák. Ako doplnil, celkovo boli na priecestiach za prvý polrok usmrtené dve osoby, teda o osem osôb menej ako v predchádzajúcom období. Ťažko zranených bolo 8 ľudí – to je o jedného menej ako v predchádzajúcom období.

Železniciam Slovenskej republiky sa podarilo znížiť aj počet incidentov kategórie C – kam patria napríklad lomy koľajníc. V prvom polroku 2018 bolo incidentov tejto kategórie 77, v prvom polroku tohto roka 65. „Hlavnou príčinou lomov boli nadmerné ťahové napätia v koľajniciach s bezstykovou koľajou vplyvom nízkych teplôt,“ dodal Bošnák.  

Z 94 na 84 sa medziročne znížil aj počet prevádzkových porúch. Menej teda bolo nezabezpečených jázd vlakov či porúch zariadení infraštruktúry.

Menej bolo v období január až jún aj nehôd v kategórii „vážne“. Celkovo 43, vlani to bolo 50. Vlani však nebolo zaznamenané za sledované obdobie ani jedno vykoľajenie vlaku, v prvom polroku tohto roka k jednému vykoľajeniu došlo – ide o prípad v Krompachoch.

Odkazy:

  1. Železnice Slovenskej republiky – Wikipédia
  2. Informácie o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR za 1. – 26. týždeň 2019 na webe ŽSR
  3. Všetko o železničných priecestiach - ŽSR

Úvodná ilustračná snímka: Následok nehody na priecestí; zdroj: ŽSR

Odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy