Výstavba priecestného zabezpečovacieho zariadenia (1): Poltár

28.1.2009 8:00 Ing. Tomáš Rotbauer

Výstavba priecestného zabezpečovacieho zariadenia (1): Poltár

Ako som spomínal v predchádzajúcom príspevku, v Poltári boli uvedené do prevádzky spolu štyri priecestia, teraz popíšem čo to o tom poslednom, ktoré predtým nebolo zabezpečené závorami. Rozhodol som sa, že samotnú stanicu Poltár a jeho zabezpečovacie zariadenie vám priblížim inokedy v samostatnom článku.

 
 
 

Ako to bolo

Priecestie „P4“ v km 19,439 bolo nezabezpečené s výstražnými krížmi. Na priecestí križuje mestská komunikácia trať Utekáč – Lučenec. Projekčné práce začali v januári 2006. Stavebné práce sa rozbehli koncom leta 2007, ale pre nedostatok financií boli prerušené a obnovené v roku 2008.

Stavebné povolenie pre toto priecestie bolo spoločné s predchádzajúcimi priecestiami a vydané dňa 16.5.2007.

Priecestie P4 - Situácia na priecestí, 13.2.2006, © Tomáš Rotbauer

Nový stav (od 30.10.2008)

Priecestie „P4“ v km 19,439 je vybavené novým priecestným zab. zar. 3. kategórie s priecestníkom. Má dva stojany výstražníkov a na každom stojane sú osadené dva výstražníky s pozitívnou signalizáciou. Priecestie je v oboch smeroch spúšťané automaticky jazdou vlaku. Priecestník je iba jeden a to od Kokavy. Smerom zo stanice plní funkciu priecestníka skupinové odchodové návestidlo, ktoré kryje aj priecestia P3 a P2.

Výstroj priecestia je v novom reléovom domčeku v blízkosti priecestia. Sú použité LED-kové výstražníky. Toto PZZ nemá samostatné snímače osí, ale využíva informácie o voľnosti jednotlivých úsekoch z priecestia „P2“. Telefón na priecestí je napojený do nového kábla medzi priecestím a stanicou. Navyše sú indikácie stavov aj od tohto priecestia vyvedené v indikačnej skrinke umiestnenej v dopravnej kancelárií. Osadenie nových závor bolo možné vykonať bez obmedzení.

Priecestie P4 - Už v činnosti, 30.10.2008, © Tomáš Rotbauer

Napájanie priecestia P4 je nové a spoločné s napájaním priecestí P2 a P3 z existujúceho staničného rozvádzača.

Aktivácia

Samotná aktivácia priecestia prebiehala spoločne s aktiváciou priecestí P2 a P3. Kolaudácia stavby bola 20.novembra 2008, kedy bola celá stavba aj oficiálne odovzdaná zástupcom ŽSR do užívania. Celková cena za toto priecestie bola 6,93 mil. Sk.

Titulná snímka: Priecestie P4 - S novými výstražníkmi na priecestí, 30.10.2008, © Tomáš Rotbauer

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy