Další část 4. koridoru hotova

6.5.2016 8:00 Jiří Řechka

Další část 4. koridoru hotova

Veselí nad Lužnicí, 5. května 2016 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila modernizaci tratě z Horusic do Veselí nad Lužnicí, která je součástí 4. koridoru. Práce zahrnovaly především zdvoukolejnění přibližně pětikilometrového mezistaničního úseku, čímž došlo k navýšení přepravní kapacity; současně se také zvýšila traťová rychlost.

To je úvodní odstavec tiskové zprávy, která byla vydána k události, z níž je tato reportáž. 

 

 


Všechno začalo v okamžiku, kdy do redakce internetového magazínu VLAKY.NET zase jednou po čase dorazila pozvánka SŽDC, kterou jsem „vyfasoval“ k využití, a tak jsem se včera ráno vydal v jejím zastoupení do Veselí nad Lužnicí kde se ono slavnostní ukončení stavby konalo. Na začátek si dovolím malé ohlédnutí do minulosti, konkrétně do června 2013, kdy byla zahájena modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí, o čemž jsme na tomto místě tehdy psali. V tomto úseku došlo ke zdvojkolejnění trati, zvýšení rychlosti na 160 km/h. a dalším technickým úpravám.


Modernizovaná žst. Veselí nad Lužnicí © Jiří Řechka

Celková délka modernizované trati je 4.964 km. V rámci této modernizace došlo také k přestavbě železniční stanice a železniční zastávky Veselí nad Lužnicí. Tolik základní údaje z tiskové zprávy k zahájení stavby. Do Veselí nad Lužnicí jsem odjel z Prahy hlavního nádraží rychlíkem č. 635. Ve Veselí nad Lužnicí jsem si udělal základní fotodokumentaci (malé odbočení: ve fotogalerii je pár fotografií, které jsem zhotovil v této stanici v roce 2014, aniž by mě napadlo, že přijedu na slavnostní ukončení modernizace a poté již byla moje pozornost, respektive můj záznamník připraven k zachycení projevů slavnostních řečníků.


Zahájení slavnosti © Jiří Řechka

Slavnostní shromáždění zahájila Iveta Štočková z firmy Eurovia CS, a.s. Ke slavnostnímu ukončení stavby a přestřižení pásky pozvala na pódium Tomáše Blechu za Státní fond dopravní infrastruktury, Správu železniční dopravní cesty zastupoval ředitel stavební správy západ Lubor Hrubeš, hejtmana Jihočeského kraje zastupoval jeho poradce pro dopravu Ivan Študlar, přítomen byl starosta Veselí nad Lužnicí Ladislav Sýkora a za zhotovitele Eurovia CS, a.s. byl přítomen předseda představenstva Martin Borovka.


Publikum naslouchající projevům © Jiří Řechka

Řečníci ve svých projevech vyjádřili uspokojení nad úspěšným ukončením této stavby a poděkovali všem, co se podíleli na této modernizaci. Taktéž bylo poděkováno všem místním obyvatelům za trpělivost po dobu celé stavby. Byl také zmíněn ředitel stavby Radomír Barták, který se bohužel konce stavby nedožil. Jak bylo řečeno, modernizace kvalitativně zvyšuje dopravní možnosti a bezpečnost na modernizovaném úseku a bylo vysloveno přání pokračovat v modernizaci zbývajících úseků čtvrtého tranzitního železničního koridoru.


Kolejiště žst. Veselí nad Lužnicí k táborskému zhlaví © Jiří Řechka

Stavba byla financována z Operačního programu Doprava, cena byla 1 608 618 185 Kč bez DPH. Evropská unie spolufinancovala tento projekt částkou 1 094 590 346 Kč. Investorem byla Správa železniční dopravní cesty a zhotovitelem byla firma Eurovia CS, a.s. Další informace najdete pod tímto textem. Já si dovolím použít několik málo údajů, které jsem vyčetl z publikace, kterou vydala společnost Eurovia CS, a.s. Bylo postaveno nové těleso trati v délce 2 km, na kterém se nachází několik mostů, dva mosty přemosťují řeky Lužnici a Nežárku.


Tabule s informacemi o stavbě © Jiří Řechka

Jsou zde inundační mosty, protože přeložka trati je vedena přes záplavové území Lužnice a Nežárky. Těleso trati je vedeno na náspu vysokém 3 až 5 metrů. Byla odstraněna některá úrovňová křížení silnic. Celkem bylo postaveno 8 ks nových železničních mostů, 5 ks nových silničních mostů a jeden železniční most se přestavěl. Jak se píše v publikaci, opuštěné drážní těleso ani mostní objekty na něm nebyly odstraněny, byl snesen jen železniční svršek, výstroj trati a trakční vedení a na zbytku zřídí město Veselí nad Lužnicí cyklostezku. Tolik z mého pohledu na tento modernizovaný úsek a její slavnostní ukončení.


Vrchol slavnosti - stříhání pásky © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

 1. Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí na webu SŽDC
 2. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 3. Ministerstvo dopravy
 4. Státní fond dopravní infrastruktury
 5. Jihočeský kraj - oficiální stránky
 6. Město Veselí nad Lužnicí – oficiální stránky
 7. Eurovia CS, a.s.
 8. Fond soudržnosti na stránkách Ministerstva dopravy
 9. Operační program Doprava
 10. Čtvrtý železniční koridor - Wikipedie
 11. IV. tranzitní železniční koridor – specializovaný web SŽDC
 12. 4. koridor - Železniční koridory – amatérské stránky
 13. Železniční trať Benešov u Prahy – České Budějovice – Wikipedie
 14. České dráhy, a.s.
 15. Veselí na Lužnicí – stanice info
 16. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Jeden z detailů modrenizované žst.Veselí nad Lužnicí © Jiří Řechka

Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy