Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly

18.4.2014 8:00 Jiří Řechka

Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly

16. dubna byla oficiálně zahájena modernizace traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly a VLAKY.NET se mojí osobou také zúčastnily. Pro mne byla tato akce zajímavá také tím, že jsem, pokud se dobře pamatuji, nikdy nevystoupil ve stanici Úvaly a na zastávce Praha-Klánovice. V předvečer akce jsem se rozhodl, že bude potřebné si udělat nějaké doprovodné snímky k této akci, která je již realizována od konce loňského roku.

Vše začalo dotyčného dne na Masarykově nádraží, odkud jsem odjížděl osobním vlakem do Úval.

 

 

Po příchodu na nádraží a zakoupení jízdenky jsem zaregistroval zde se vyskytující elektrické jednotky řady 451/452. Okamžitě jsem je zaznamenal na paměťovou kartu a za pár minut se objevila dvojice dalších panťáků. Nyní, slovy našich poslanců, vložím přílepek, významné výročí 50 let provozu pantografů bude připomenuto v sobotu 26.dubna 2014 slavnostními jízdami na trase Praha – Milovice. Už se těším. A staniční rozhlas mne navíc upozornil na ještě jednu zajímavost toho rána. Jeden z oněch právě přítomných panťáků odjížděl mimořádně až do Ústí nad Labem.


451.096 a 451.060 na Masarykově nádraží © Jiří Řechka

Rád bych si ho tam vyfotil. Mne ale čekala jízda do Úval, za účelem zhotovení obrazové dokumentace o prováděné modernizace dotyčného traťového úseku. Obloha nevěstila nic příjemného, nakonec z toho mráčku po celý den ani nekáplo. Odjel jsem podle jízdního řádu, příjezd do stanice Praha-Běchovice a následné vystoupení a nastoupení cestujících je poznamenáno nepříjemnou skutečností, že se dají použít pouze první dveře soupravy. Mne ale čekal výstup v Úvalech. Zde jsem provedl fotografické zdokumentování prováděné modernizace a pak následoval přesun do zastávky Praha-Klánovice, kde jsem učinil totéž. Neopomenul jsem samozřejmě ani na železniční provoz.


162.117 s IC 1004 „RegioJet“ projíždí Klánovicemi © Jiří Řechka

Samotný akt slavnostního zahájení se uskutečnil v hotelové škole v Praze–Klánovicích. Musím říci, že jsem byl překvapen počtem účastníků, v tomto smyslu se vyjádřil i tiskový mluvčí SŽDC Mgr. Jakub Ptačinský. Ten si po úvodních slovech k slavnostnímu zahájení a přednesení projevů přizval Ing. Ondřeje Nováka, generálního ředitele a předsedu představenstva společnosti Viamont DSP, Ing. Mojmíra Nejezchleba, náměstka generálního ředitele SŽDC, Ing. Ivo Vykydala, tajemníka Státního fondu dopravní infrastruktury a MUDr. Jana Šťastného, starostu Úval a RNDr. Pavla Roušara, starostu Újezdu nad Lesy. Protože základní údaje o stavbě obsahuje tisková zpráva, zmíním jen to nejpodstatnější.
 

Pozvánka na akci
 
Modernizace začala v závěru roku 2013 a práce na desetikilometrovém úseku mají skončit v polovině roku 2016. Modernizaci za 1,36 miliardy korun realizuje společnost Viamont DSP. Slavnostní projev jako první přednesl zástupce investora, tj. SŽDC, Ing. Mojmír Nejzchleb. Ten zdůraznil, jakže je rád, že tato akce se již rozběhla, protože začátek byl komplikován dlouhou dobou přípravy a také zdlouhavým získáním územního rozhodnutí a byla také řada problémů se získáním stavebního povolení. Stavba byla zahájena 1. listopadu 2013 a ukončena má být v prvním pololetí roku 2016. Je součástí letité výstavby prvního tranzitního železničního koridoru.
 

Průčelí zasedacího sálu © Jiří Řechka
 
Zmínil se také o tom, že na něm je podobně komplikovanou stavbou modernizace průjezdu Ústím nad Orlicí. Ke stavbě u Prahy dále uvedl, že významnou finanční část, přes 80 %, zajišťuje Evropská unie, zbývající finanční část poskytuje Státní fond dopravní infrastruktury. Jedná se kompletní rekonstrukci tříkolejné tratě. Bude zde zvýšena rychlost až na 160 km/h. Zdůraznil, že tato stavba je z hlediska SŽDC nesmírně komplikovaná kvůli nezbytné výlukové činnosti. Popřál všem zúčastněným na této stavbě hodně úspěchů při její realizaci. Zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Ivo Vykydal, poskytl informace o finančním plnění této akce.
 

Naslouchající hosté © Jiří Řechka
 
Státní fond dopravní infrastruktury na základě smlouvy se SŽDC poskytne finanční krytí až do výše dvou miliard a dvou set pěti milionů korun. Z této částky 83,2 % uznatelných nákladů bude financováno z operačního programu Doprava, což jsou prostředky z EU. Jedná se o částku 1 572 000 000 Kč, Státní fond dopravní infrastruktury přidává necelých 317 milionů korun z národních prostředků. Na letošní rok je připraveno na tuto stavbu 860 milionů korun. Tento projekt přispěje k významnému čerpání financí z operačního projektu Doprava. Za zhotovitele hovořil Ing. Ondřej Novák, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Viamont DSP.
 

Zhotovitel stavby je v Klánovicích nepřehlédnutelný © Jiří Řechka
 
Také on vyjádřil radost nad skutečností, že se tato stavba rozjela, a připomněl, že o tom záměru poprvé slyšel před patnácti roky a že společnost Viamont DSP stavbu realizuje sama, nikoliv jako člen nějakého konsorcia, jak bývá zvykem. Poděkoval všem pracovníkům této společnosti, kteří se na stavbě podílejí, za jejich úsilí. Vyjádřil přesvědčení, že společnost své úkoly zvládne. Starosta Újezdu nad Lesy pan RNDr. Pavel Raušar poděkoval jménem cestující veřejnosti. Poděkoval, že se podařilo tuto akci realizovat a popřál stavbě, aby splnila svůj harmonogram, cestujícím rychlejší a pohodlnější cestování do Prahy.
 

Občané Úval se přestavby svého nádraží už nemohou dočkat © Jiří Řechka
 
Starosta Úval MUDr. Jan Šťastný uvedl, že dlouho čekali, až tato stavba začne. Znamená to nejen vyřešení problémů na dráze, ale i vyřešení místních problémů. Občané uvítají mj. bezpečnější průchod přes těleso dráhy. Pro Úvaly je důležité, že tato stavba se začala realizovat. Popřál stavbě hodně zdaru. Na závěr slavnostního shromáždění došlo k tradičnímu poklepání na kolejnici a k slavnostnímu přípitku. Pro mne tímto účast na shromáždění skončila a čekal mne návrat do Prahy. Tedy do stanice Praha-Běchovice, kde tento modernizovaný úsek začíná. Pořídil jsem tam několik záběrů na stanici a na projíždějící vlaky a pak jsem odjel zpět na Masarykovo nádraží.
 

Běchovická výpravní budova © Jiří Řechka
 
A zde jsem mimochodem opět narazil na panťák, který ráno odjížděl do Ústí nad Labem. Finále dne v podobě cesty s pražským dopravním podnikem domů ovšem neznamenalo mé rozloučení se stavbou. Krom toho, že jsem musel připravit tuto slovně krátkou, ale na snímky bohatou reportáž, musel jsem si do paměti zaznamenat nezbytnost čas od času onen měnící se traťový úsek navštívit za účelem dokumentace jeho podoby. O níž se vás budu snažit informovat v nějakých rozumných časových odstupech možná už během stavby nebo souhrnně po jejím dovršení. Snad se jejím zhotovitelům bude dařit tak, jak jim bylo přáno při tom symbolickém poklepání na kolejnici.
 

Modernizace byla slavnostně zahájena © Jiří Řechka
Odkazy:

Úvodní snímek: Stavební ruch v zastávce Praha-Klánovice © Jiří Řechka

Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy