Optimalizace trati Praha-Smíchov - Černošice zahájena

14.11.2019 8:00 Jiří Řechka

Optimalizace trati Praha-Smíchov - Černošice zahájena

PRAHA BUDE MÍT DALŠÍ ČTYŘKOLEJNÝ TRAŤOVÝ ÚSEK
Začíná přestavba důležité spojnice Prahy a Berouna podél řeky Berounky. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila optimalizaci trati v úseku z Prahy-Smíchova do Prahy-Radotína. Díky ní vznikne v metropoli další čtyřkolejný úsek, stanice v Radotíně projde výraznou proměnou a zastávka ve Velké Chuchli se posune blíže k obytné zástavbě. Investiční akce s celkovými náklady přesahujícími 3 miliardy korun potrvá do července 2022.

Takto uvedenou tiskovou zprávu včera vydal náš manažer železniční infrastruktury k slavnostnímu aktu v železniční stanici Praha-Radotín, při němž nechyběla ani redakce internetového magazínu VLAKY.NET, zastoupená mou maličkostí. Počasí nebylo právě ideální, spíše naopak. Akce proběhla před výpravní budovou a byl jsem rád, tak jako všichni přítomní, že proslovy netrvaly dlouho, protože drobně pršelo a celkově bylo nevlídno. Setkání s novináři a dalšími pozvanými hosty zahájila tisková mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová, která po krátkém úvodu a přivítání účastníků předala slovo Mojmírovi Nejezchlebovi, náměstkovi generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy. Ten se ve svém proslovu zmínil o tom, že má radost, když může zahájit první stavbu většího rozsahu na trati mezi Smíchovem a Berounem.


Za investora vystoupil Mojmír Nejezchleb © Jiří Řechka

Je to poslední úsek koridoru na Plzeň, který ještě nebyl modernizován, a je to přitom část koridoru dopravně nejzatíženější. Zahajovaná stavba znamená kompletní modernizaci infrastruktury na dotčené trase. Podotknul, že je bylo vybráno dobré složení zhotovitelů, kteří budou v této obtížné lokalitě realizovat stavbu podle harmonogramu. Druhým řečníkem byl Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EUROVIA CS, a.s. Vyslovil poděkování SŽDC za vybrání právě jeho společnosti na tuto modernizaci spolu s firmami STRABAG Rail, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha. Požádal občany Radotína o trpělivost při této modernizaci. Popřál této stavbě jen samé řešitelné technické problémy.


Prochladlé, ale pozorné publikum © Jiří Řechka

Připomenul, že v radotínské stanici budou čtyři výtahy a nástupiště budou upravena pro všechny hendikepované cestující. Budou zde také postaveny nové protihlukové stěny. Na závěr svého vystoupení řekl, že se těší na spolupráci s partnery i na to, že se za tři roky všichni zúčastnění sejdou k otevření úplně nové tratě. Třetím a posledním řečníkem byl starosta městské části Praha-Radotín Karel Hanzlík. Řekl, že když ke stanici přicházel, tak si uvědomil, před jakou výzvou, před jakým epochálním dílem tady teď stojíme. Podotknul, že je starostou čtvrté období a za tu dobu při přípravě na tuto optimalizaci něco pamatuje. Kolik lidí na této cestě potkal. Připomenul, že dopad realizace stavby na obyvatele bude velký. Je rád, že investor a zhotovitel to chápou a podílí se na mediální informovanosti obyvatel.


Jménem městské části Praha-Radotín hovoří Karel Hanzlík © Jiří Řechka

Nicméně je to nutná záležitost, která bude mít pozitivní efekt v červnu roku 2022. Požádal zhotovitele, aby i nadále komunikovali s městskou částí, aby se předcházelo nepříjemným věcem. Poděkoval přítomným za účast na této pro Radotín významné stavbě. Poté došlo na tradiční poklepání kolejnice a slavnost byla ukončena. Na závěr přidám ještě něco málo technických údajů. Bude zvýšena rychlost až na 130 respektive 140 km/h pro soupravy s naklápěcí skříní. Nástupiště budou mít normovanou výšku 550 mm. Zastávka Praha-Chuchle se posune blíže k obytné zástavbě. Také vznikne nový čtyřkolejný úsek. Celkové investiční náklady stavby jsou 3 670 137 062 Kč bez DPH. Projekt spolufinancuje EU v maximální výši 75,56 %. Další zdroje informací včetně zvukového záznamu projevů najdete níže.


Radotínská výpravní budova © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

 1. Správa železniční dopravní cesty, s.o. – oficiální web
 2. Železniční trať Praha – Plzeň – Wikipedie
 3. Optimalizace trati Praha–Beroun – iDobnet – článek publikovaný 15.2.2013, který vypovídá o značném opoždění stavby
 4. Startuje Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) – Cysnews – zpráva ze dne 9.10.2019 se základními údaji o stavbě
 5. Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), veřejná zakázka – souhrn základních dokumentů stavby ke dni 9.10.2019
 6. Praha bude mít další čtyřkolejný traťový úsek – tisková zpráva SŽDC ze dne 13.11.2019 (formát PDF)
 7. Zvukový záznam projevů při zahájení stavby dne 13.11.2019 (formát MP3, velikost 12,7 MB)
 8. EUROVIA CS, a.s. – oficiální web
 9. STRABAG Rail a.s. – oficiální web
 10. GJW Praha, spol. s r.o. – oficiální web
 11. Elektrizace železnic Praha a. s. – oficiální web

Úvodní snímek: Nebývale luxusní rekvizity slavnostního aktu © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy