Základná vetva II. železničného koridoru je dokončená

13.7.2004 13:20

Základná vetva II. železničného koridoru je dokončená

Olomouc - Výstavbu základnej vetvy II. národného tranzitného železničného koridoru (TŽK) Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné - štátna hranica včera v Olomouci slávnostne zakončila Správa železničnej dopravnej cesty, štátna organizácia (SŽDC), ktorá je investorom stavieb modernizácie tranzitných koridorov v Českej republike. Realizácia základnej vetvy II. koridoru bola zahájená stavbou Hodonín - Moravský Písek v októbri 1997 a ukončená stavbou Hranice n. M. - Studénka v tomto roku.

V rámci modernizácie koridoru bola prevedená rekonštrukcia železničného podloženia v celom úseku, vybudované nové odvodnenia, boli vybudované a opravené desiatky železničných mostov a postavených niekoľko cestných nadjazdov, ďalej boli prestavané mnohé napájacie stanice a renovované trakčné vedenie. Rovnako bola prevedená výstavba nového zabezpečovacieho zariadenia na priecestiach, v traťových úsekoch a v staniciach. Projekt tiež riešil výstavbu nových komunikačných zariadení vrátane nových informačných zariadení pre cestujúcu verejnosť a bolo nutné vybudovať bezbariérové prístupy pre cestujúcich so zníženou schopnosťou pohybu. Ďalej boli postavené protihlukové steny v miestach, kde železniční koridor prechádza obytnou zástavbou, doplnené o individuálne protihlukové opatrenia, teda výmenu okien v obytných domoch a budovách.

Financovanie II. TŽK vychádzalo z uznesenia vlády Českej republiky č. 1262 z roku 1999. Investičné zdroje na tento projekt vo výške 36,5 mld. Kč boli čerpané z garantovaných úverov, zo štátneho rozpočtu alebo zo Státního fondu dopravní infrastruktury a z prostriedkov fondu ISPA (stavba Zábřeh - Krasíkov). Od polovice roku 2000 a v ďalších rokoch boli prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytované Českým dráham a v súčasnej dobe SŽDC prostredníctvom Státního fondu dopravní infrastruktury SFDI. Tieto prostriedky sú naďalej rozdelené do jednotlivých stavieb. K včerajšiemu dňu je ukončené financovanie základnej vetvy vo výške 24,9 mld. Kč a zostávajúcu časť, t.j. 11,6 mld. Kč pripadá na prípojnú vetvu s ukončením v roku 2005. Zástupcom investora v oblasti Moravy pre prípravu a realizáciu II. TŽK je Stavební správa Olomouc, ktorá je od 1. 1. 2004 súčasťou SŽDC, s. o. -rp-

Súvisiace odkazy