SŽDC navázala Nové spojení - v nových barvách ČD

3.12.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: SŽDC, s.o. a České dráhy, a.s.

SŽDC navázala Nové spojení - v nových barvách ČD

Včera ráno zažilo první nástupiště pražského hlavního nádraží událost, která mi umožňuje reportážně uspokojit jak zájemce o železniční infrastrukturu, tak také ty, kdož jsou svým změřením nakloněni spíš vozidlům, jež ji využívají. Do slavnostního dění k jistému počinu v režii Správy železniční dopravní cesty se totiž zapojila také lokomotiva představující nové barvy vozidel osobní dopravy Českých drah.

 

 

Zmíněný slavnostní akt měl sáhodlouhý název Slavnostní zprovoznění významných železničních staveb Nové spojení a Modernizace západní části Praha hlavní nádraží a zástupce médií a představitelů politického i veřejného života na něj pozvaly Správa železniční dopravní cesty, s.o. a Skanska DS, a.s. První v roli investora obou staveb a druhý coby vedoucí sdružení zhotovitelů „Pražské spojení“ a člen „Sdružení MSS Praha hl. n.“, jehož vůdčí firmou byla pro změnu a.s. Metrostav.

02.12.2008 - Praha hl.n.: informace o stavbě na pozadí pódia na prvním nástupišti © PhDr. Zbyněk Zlinský

O tom, co Nové spojení je, na našich stránkách informace nechybí, máme tu dokonce specializované diskusní téma.pod názvem Železniční uzel Praha a jeho přestavba, kde se za dobu jeho fungování nashromáždila celá řada aktuálních zpráv. Zájemci o podrobnější informace jistě nepřehlédli odkaz v záhlaví diskuse, který vede na oficiální stránky stavby, kde mohou nalézt nejúplnější soubor textového i obrazového materiálu, jenž se této stavby týká. Proto se omezím jen na stručnou citaci ze včerejší tiskové zprávy, která objasňuje příčinu toho včerejšího ruchu: Zkušební provoz na Novém spojení byl postupně zahajován od 1. do 30. září letošního roku. Předcházela mu rekonstrukce kolejí a trakčního vedení I. Vinohradského tunelu během letošních letních prázdnin.
 
17.09.2008 - Praha hl.n.: práce na Vinohradském zhlaví © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Zároveň prošel modernizací autoblok mezi Libní a Holešovicemi. Rozsáhlou rekonstrukci kolejí a výhybek včetně odvodnění a trakčního vedení v Masarykově nádraží museli stavbaři stihnout v časově náročných výlukách během 6ti měsíců v roce 2007. Smluvní termín dokončení stavby je 30. 9. 2010. Stavba je tedy uváděna do provozu o 2 roky dříve. Do poloviny roku 2009 budou hotovy zbývající objekty, které nebylo nutné dokončit před uvedením do plného provozu. Ten bude fakticky zahájen od platnosti nového jízdního řádu, tedy od 14. prosince 2008.
 
02.12.2008 - Praha: práce na Novém spojení stále pokračují © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Pokud jde o stavbu druhou, tedy modernizaci západní části pražského hlavního nádraží, ta byla jen logickým důsledkem realizace výstavby Nového spojení. Už citovaná tisková zpráva k tomu uvádí: Napojení nových tratí od východu, tj. z nových tunelů, a zrušení staré „hrabovské“ spojky a „vítkovské“ trati si vyžádalo kompletně přestavět severní zhlaví hlavního nádraží. K tomu se přidala nutnost od základu změnit technický stav nástupišť a podchodů do podoby odpovídající moderní osobní dopravě 21. století. Nevyhovující byly i koleje mezi nástupišti, systém odvodnění a celé trakční vedení spolu se sdělovacím a zabezpečovacím zařízením.
 
17.09.2008 - Praha hl.n.: rekonstrukce 1. a 2. nástupiště © PhDr. Zbyněk Zlinský 
 
V lednu 2008 byla proto zahájena modernizace západní části hlavního nádraží, jejíž průběh byl rozdělen na dvě etapy. Přes složité podchycování patek sloupů historického ocelového dvoulodního zastřešení kolejiště se podařilo 1. etapu dokončit včas již v červnu 2008. Byla tak zprovozněna nová nástupiště č. III a IV. Bezprostředně navazovala 2. etapa, která se týkala I. a II. nástupiště a dokončení středního a jižního nového podchodu. Ostatně sami si můžete (pokud po tom toužíte) celou tiskovou zprávu přečíst a mně dovolte, abych se aspoň ve stručnosti vrátil k tomu, co se včera v Praze dělo.
 
02.12.2008 - Praha hl.n.: spojování Nového spojení s novými barvami Českých drah © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Vzdor (na naše hlavní město) poměrně časné hodině, bylo už dlouho před plánovaným začátkem slavnostna v 8:15 před Vládním salónkem na prvním nástupišti velice živo. Vyskytovali se tu nejen obvyklí organizační pracovníci, ale už také spousta lidu pozvaného. Kromě na první pohled rozeznatelných fotografů jste tu mohli na pohled druhý objevit třeba předsedu Poslanecké sněmovny PČR Ing. Miloslava Vlčka, dopravního designéra Ing. arch. Patrika Kotase, moderátora a železničního příznivce Eduarda Hrubeše či dokonce (odpusťte mi trochu nevážnosti) pracovníka jisté zúčastněné instituce a známého paromila Mgr. Radka Panchartka, tentokrát vymydleným a všeobecně uhlazeným zjevem popírajícího své alias Čmoudík.
 
02.12.2008 - Praha hl.n.: Eduard Hrubeš nad záznamem hloubající © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Příčinou nezačmouzenosti posledně jmenovaného bylo to, že v čele mimořádného vlaku, jehož poutí po pražském železničním uzlu měla celá ta sláva vyvrcholit, nebyla lokomotiva parní, nýbrž elektrická. Pan magistr v rozhovoru pro VLAKY.NET vyjádřil svou nevoli nad tím, že se musí o něco takového, tedy vlak tažený krabicí plnou měděných drátů, starat. Nicméně mnozí přítomní jeho duševní rozpoložení nesdíleli, nýbrž dotčenou mašinu obdivovali a pilně zvěčňovali. Důvod tkvěl v tom, že to byl první výkon lokomotivy, která jako první dostala uvažovaný corporate identity nátěr vozidel osobní dopravy Českých drah, a.s., Tento dopravce se tak podle svého tiskového mluvčího Ondřeje Kubaly připravuje na příchod konkurence, od níž se musí pro cestující vizuálně odlišit.
 
02.12.2008 - Praha hl.n.: 163.257-9 nastoupila na soupravu zvláštního vlaku © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na téma kombinace barev, kterou lokomotiva 163.257-9 dostala minulý měsíc v olomoucké lakovně v rámci hlavní opravy v DPOV Přerov a v němž se teprve minulou neděli vydala do domovského DKV Praha, se už na některých vlakofilních stránkách začaly vést diskuse. Mj. také na téma slučitelnosti oněch světlých odstínů s železničním provozem. Zmíněný mluvčí Českých drah ovšem v rozhovoru s novináři upřesnil, že jde o variantu sice z předložených návrhů vybranou, nicméně zatím pokusnou. Její nasazení právě v zimním období má ukázat, zda tento nátěr bude tím, který postupně přijmou všechna vozidla osobní dopravy ČD hnaná i nehnaná. Dodal také, že stroj bude dislokován v PJ Děčín DKV Praha a jezdit především na rameni do Prahy.
 
02.12.2008 - Praha Masarykovo n.: 163.257-9 v čele zvláštního vlaku © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
To však do jisté míry předbíhám, neboť tento rozhovor se uskutečnil už v jedoucím vlaku. Takže musím zase přehodit výhybku a vrátit se k dění na nástupišti. Ale vlastně proč? Vše probíhalo víceméně standardně, jak už jsme zvyklí – byly projevy a bylo stříhání pásky. Nezvyklé snad bylo jen to, že jako první promluvil právě už zmíněný ústavní činitel Vlček, v hierarchii představitelů státu třetí nejvyšší. Zato tu chyběly očekávané osobnosti jiné – ministr dopravy i pražský primátor se údajně museli věnovat své činnosti vnitrostranické. (A jak by se hodili barvou svého partajního praporu k té nově do modra zbarvené mašince...) Ale abych se nezpronevěřil výše proklamované stručnosti: vše ostatní z dění na hlavním nádraží najdete na připojených a řádně popsaných obrázcích.
 
02.12.2008 - Praha hl.n.: hovoří předseda PS PČR Ing. Miloslav Vlček © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na závěr se můžeme zase vrátit k tomu slavnostnímu vlaku. Měl jet po trase Nového spojení a tratích, které jím byly provozně dotčeny, Vzhledem k tomu, že souprava byla sestavena jako vratná (ve složení 163.257-9 + Salon 89-40 021-5 + SR 89-80 022-4 + Ampz143 10-91 014-6 + Aa 1142 + Bpee239 20-70 023-4 + 163.035-9) mohla projet také úvratěmi, které se na trase nutně vyskytly. Z hlavního nádraží zamířila směr Vršovice, kde se otočila na smyčce kolem ONJ, projela hlavním nádražím a přes Holešovice dojela do Bubenče. Odtud už v obrácené sestavě zajela na Masarykovo nádraží a pak, zase se 163.257-9 včele, pokračovala do Vysočan a Libně. Už bez zástupce našich stránek a několika dalších nadšenců, které omrzela pouhá vyjížďka a dali přednost zachycení návratu zvláštního vlaku na hlavní nádraží.
 
02.12.2008 - Praha hl.n.: tiskoví mluvčí ČD Kubala a SŽDC Halla v družném hovoru na palubě zvláštního vlaku © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Část Nového spojení pak náš reportér projel ještě jednou, už vlakem směřujícím k jeho domovu (a hlavně k jeho redakčnímu stolu s počítačem). Blahořečil přitom tomu, že České dráhy nejsou schopny zajistit pro rychlíky mezi Matkou měst a Salonem republiky klimatizované vagony, stáhl okno a pořídil ještě pár snímků, které byly z moderních, vysoce sofistikovaných vozů onoho slavnostního vlaku zhola neuskutečnitelné. Pokrok holt není všechno...
 
02.12.2008 - Praha: pohled na část Nového spojení z R 957/1955  Praha-Vršovice - Letohrad © PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
  1. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  2. SKANSKA DS, a.s.
  3. Metrostav, a.s.
  4. SSŽ, a.s.
  5. Subterra, a.s.
  6. Státní fond dopravní infrastruktury
  7. České dráhy, a.s.
  8. Nové Spojení
  9. Stránky přátel železnic

Titulní snímek: 163.257-9 v čele slavnostního vlaku dne 2.12.2008 na Masarykově nádraží © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy