Opatrenia ŽSR v súvislosti s ochorením COVID-19

12.3.2020 16:00 Michal Lukáč Zdroj: ŽSR - tlačová správa

Opatrenia ŽSR v súvislosti s ochorením COVID-19

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) postupne zavádzajú opatrenia vo vzťahu k zamestnancom a cestujúcim s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu ochorenia COVID-19 prostredníctvom železničnej dopravy. Pre cestujúcich bude zabezpečené čistenie a dezinfekcia v priestoroch železničných staníc dezinfekčným prostriedkom s vyšším stupňom ochranných látok. Týka sa to najmä povrchov, ktorých sa na staniciach ľudia bežne dotýkajú.

Ide napríklad o ovládače dverí, kľučky, madlá, opierky na ruky, stolíky a podobne. Zároveň bude zabezpečená zvýšená informovanosť cestujúcej verejnosti o spôsoboch prevencie ochorenia COVID-19 formou umiestnenia informačných letákov a hlásenia staničným rozhlasom v priestoroch železničných staníc.

Železnice Slovenskej republiky zároveň pripravujú opatrenia na vytvorenie priestoru pre prípady krízových situácii, kedy bude nutné izolovať potenciálneho pacienta s COVID-19. Tam, kde to bude možné, pristúpia k otvoreniu internačných miestnosti a tam, kde to možné nebude, bude vytvorený priestor v čakárňach a halách, ktorý bude oddelený od zbytku spoločných priestorov železničnej stanice. ŽSR zároveň vytvoria priestor na odstávku vlakov, resp. ich vozňov v prípade, že ich bude nutné odstaviť.

Zamestnancom prichádzajúcim do možného bližšieho kontaktu s cestujúcou verejnosťou  na nástupištiach, t.j. výpravcovia pri výprave vlaku, ako aj dotknutí výhybkári, budú vybavení pre výkon svojej činnosti či už ochranným rúškom, ochrannými rukavicami a dezinfekčnými prostriedkami na ruky, ktorých distribúcia na dotknuté pracoviská už prebieha.

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice.

Úvodná ilustračná snímka: Čerstvo uprataný podchod (17.04.2019, Trnava) © Marko

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy