Medzištátna doprava s Maďarskom sa normalizuje

11.7.2020 8:00 Mgr. Ria Feik Achbergerová a Tomáš Kováč Zdroj: ŽSR a ZSSK - tlačové sptávy

Medzištátna doprava s Maďarskom sa normalizuje

Od pondelka 13. júna 2020 bude obnovená doprava medzi Slovenskom a Maďarskom aj cez pohraničnú prechodovú stanicu (PPS) Štúrovo. Príčinou oneskoreného návratu k normálu po všeobecnom zastavení medzištátnej železničnej dopravy, nariadenom v súvislosti s bojom proti pandémii choroby COVID 19, aj na tomto hraničnom priechode bola zosuvom pôdy poškodená maďarská hlavná trať v úseku Szob – Nagymaros. Táto prekážka už bola odstránená.

Medzištátna doprava s Maďarskom sa obnovuje od pondelka (tlačová správa ŽSR)

Po obnovení dopravy s Českou republikou, Rakúskom a Poľskom sa od pondelka 13. júla 2020 obnovuje aj medzištátna diaľková doprava s Maďarskom. Obnovenie dopravy medzi Slovenskom a Maďarskom povedie na trase PPS Štúrovo – Szob. Pre cestujúcich bude opätovne vypravených 8 párov EC vlakov a jeden nočný pár EuroNight.

V úseku Szob – Nagymaros budú pokračovať rekonštrukčné práce po prírodnom živle, z tohto dôvodu bude na trase jednokoľajná prevádzka, určená len pre osobnú dopravu. Nákladná doprava bude využívať odklonové možnosti cez Kománo-Komárom alebo Rusovce-Rajka. Tento stav sa predpokladá až do konca augusta.

„V súvislosti s opatreniami, ktorých cieľom bolo zamedziť šíreniu ochorenia Covid-19 a následným uvoľňovaním opatrení, ŽSR v tomto roku menili grafikon verejnej dopravy až 11 krát“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila. 

Pre potreby verejnosti a zamestnancov železničného sektoru sa vydáva Knižný cestovný poriadok vlakov osobnej dopravy v elektronickej forme, vo formáte PDF, ktorý bude dostupný na webovom sídle www.zsr.sk. Vývesné cestovné poriadky pre verejnosť na železničných staniciach a zastávkach sa nateraz z operatívnych dôvodov opravovať nebudú, resp. zostávajú označené informačnou výveskou v znení „Platí mimoriadna zmena GVD, zverejnená na www.zsr.sk“.


PPS Štúrovo (12.6.2005) © Tomáš Rotbauer

Od 13. 7. bude obnovená doprava s Maďarskom aj cez Štúrovo (tlačová správa ZSSK)

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcich, že od pondelka 13. 7. 2020 bude obnovená doprava medzi Slovenskom a Maďarskom aj cez pohraničnú prechodovú stanicu Štúrovo. Cez hraničný priechod Štúrovo – Szob bude opätovne vypravených 8 denných párov vlakov EuroCity a 1 nočný pár vlakov EuroNight.

Pohraničná prechodová stanica Štúrovo:

  • Vlaky EC 130 Bathory a EC 131 Bathory budú premávať na linke Budapest-Nyugati pu. – Terespol (EC 130 ide od 13. 7. 2020, EC 131 ide od 14. 7. 2020).

  • Vlaky EC 172 Hungaria a EC 173 Hungaria budú premávať na linke Budapest-Nyugati pu. – Hamburg-Altona (EC 172 a EC 173 idú od 13. 7. 2020).

  • Vlaky EC 270, EC 272 – EC 281 Metropolitan budú premávať na linke Budapest-Nyugati pu. – Praha hl. n. (EC 270, EC 272 – EC 277, EC 279 a EC 281 idú od 13. 7. 2020, EC 278 a EC 280 idú od 14. 7. 2020).

  • Vlak EC 271 Metropolitan bude premávať na linke Brno hl. n. – Budapest-Nyugati pu. (EC 271 ide od 13. 7. 2020).

  • Vlaky EN 476 Metropol a EN 477 Metropol budú premávať na linke Budapest-Keleti pu. – Břeclav os. n. (EN 476 ide od 13. 7. 2020, EN 477 ide od 14. 7. 2020). Vo vlaku EN 477 od 17./18. 7. 2020 a vo vlaku EN 476 od 18./19. 7. 2020 bude radený lôžkový vozeň, ležadlový vozeň a vozeň 2. triedy na trase Warszawa Wschodnia – Budapest-Keleti pu. Priame vozne do Berlína vo vlakoch EN 476 a EN 477 zatiaľ nebudú radené.

Osobná železničná doprava medzi Slovenskom a Maďarskom bola obnovená k 1. 7. 2020, avšak vlaky mohli premávať len cez hraničné priechody Rusovce – Rajka a Čaňa – Hidasnémeti (viac tu -> https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-od-1-7-2020-obnovuje-dopravu-s-madarskom/). Hraničný priechod Štúrovo – Szob bol vzhľadom na zosuv pôdy a poškodenie trate v úseku Szob – Nagymaros až do odvolania neprejazdný.

Úvodná ilustračná snímka: Maďarská pohraničná stanica Szob (24.7.2015)
© Ladislav Černý; zdroj: Mapy.cz

Upravil a ilustroval PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy