Eurokľúč na ďalších železničných staniciach ŽSR

29.10.2015 8:00 Petr Kučera, predseda ÚPPZ

Eurokľúč na ďalších železničných staniciach ŽSR

Systém Eurokľúč pre pacientov s chronickým a telesným postihnutím sa stále rozširuje. Dôkazom toho je aj jeho umiestnenie na ďalších železničných staniciach na Slovensku. V minulosti sme informovali o inštalácii zámkových vložiek pre Eurokľúč na Považí a v Žilinskom kraji. Teraz vás radi informujeme, že došlo k ďalšiemu rozšíreniu tohto systému na Slovensku.

 

 

 

 

A to pre domácich zdravotne postihnutých rovnako ako pre návštevníkov Slovenska vlastniacich svoj Eurokľúč, ktorý môžu použiť aj v ďalších krajinách Európskej únie. Od teraz môžete použiť prístup k systému Eurokľúč okrem žst. Považská Bystrica, Žilina, Kraľovany, Čadca, Liptovský Mikuláš a Ružomberok aj na nasledovných miestach:

  1. Hlavná stanica ŽSR Bratislava
  2. Železničná stanica Kúty
  3. Železničná stanica Nitra
  4. Železničná stanica Stará Turá
  5. Železničná stanica Kysak
  6. Železničná stanica Prešov
  7. Železničná stanica Čierna nad Tisou

Symbolicky tak dochádza postupne k rozšíreniu systému na Slovensku a veríme, že sa postupne vyplnia aj miesta medzi najzápadnejšou stanicou - Kúty - a najvýchodnejšou - Čierna nad Tisou. Zároveň si dovoľujeme poďakovať na inštalácie systému spoločnosti ŽSR a ďalším partnerom, ktorí sa pričinili a pričiňujú o to, aby sa zlepsšil prístup pacienta k diskrétnym základným ľudským potrebám. Umiestnenie prístupových miest systému Eurokľúč pre zdravotne postihnutých je možné zistiť na špeciálnej webovej stránke.


Ilustračná snímka z Hlavnej stanice (6.4.2007) © Ivan Wlachovský

Ako sme informovali vyššie, na Hlavnej stanici v Bratislave je inštalovaný systém Eurokľúč pre zdravotne postihnutých. V súčasnej dobe toaleta pre postihnutých prechádza rekonštrukciou, ale železničiari pripravili náhradný variant pre umiestenie „wecka“ pre postihnutých cestujúcich, ktorý je označený nielen na vchodových dverách na toaletu so systémom Eurokľúč, ale aj smerovými tabulami, ktoré smerujú postihnutého k miestu, ktoré potrebuje.


Príchod k WC pre postihnutých na Hlavnej stanici (25.10.2015) © Petr Kučera

Veríme nielen, že rekonštrukcia bude úspešne dokončená v krátkom čase, rovnako ako tomu, že naše oslovenie Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle implementácie III. Etapy integrovanej dopravy v hlavnom meste bude úspešné a Hlavná stanica ŽSR bude vybavená takým zariadením, ktoré skráti presun napríklad vozíčkára od vstupu do budovy po nástupište, ktoré potrebuje.


Práve rekonštruované WC pre postihnutých na Hlavnej stanici (25.10.2015) © Petr Kučera

V každom prípade tieto zmeny sú dobrým znamením toho, že železničiari vychádzajú v ústrety pacientom a postihnutým cestujúcim. Stav nie je v súčasnosti ideálny, ale zmeny sú pozitívne. Ďakujeme za každé zlepšenie prístupu a mobility pre každého cestujúceho, keďže pacientom sa môže stať každý, vrátane tých, ktorí o takýchto zmenách rozhodujú, zlomkom sekundy... Stačí úraz, alebo neliečená choroba...

Želáme všetkým pevné zdravie a viac takýchto zmien smerovaných tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

*****

Železničná stanica v Žiline je jednou zo staníc, kde bol nainštalovaný prístupový systém Eurokľúč tak, aby pacient nemusel čakať na obsluhu. Ako sme informovali z Hlavnej stanice z Bratislavy, tak aj v Žiline spolu s týmto systémom došlo k zlepšeniu stavu mobility a prístupu pre ŤZP zo strany ŽSR. Okrem zámkovej vložky Eurokľúč  a smerových tabúl pre postihnutých boli vymenené aj vchodové dvere, ktoré sú automatické a otvára ich cestujúcemu senzor, čo opäť zlepšuje prístup pre telesne postihnutých. Bohužiaľ, však na dverách  nie je uvedené, že sa otvárajú automaticky, preto by bolo vhodné umiestniť na ne oznámenie, aby cestujúci nepovažovali pomalý chod ich otvárania za chybu a nesnažili sa ich otvoriť nasilu, čo môže poškodiť mechanizmus otvárania. To je prvý postreh.


Ilustračná snímka interiéru výpravnej budovy stanice Žilina (2.2.2007) © Milo Fabian

Druhý postreh je priamo z WC pre ŤZP, na ktorom je osadený Eurokľúč. Je známe, že pacient má možnosť po splnení podmienok eurokľúč získať, aby nemusel čakať na obsluhu. Tento nástroj je určený pre telesne ale aj chronicky postihnutých pacientov, ktorí nemajú invalidný vozík. A to je kameň úrazu na tomto WC. V tomto prípade je predmetom prístup obsluhy tohto zariadenia. Slová pani, ktorá má toto na starosti na prvom nástupišti komentovať nebudem, ale jej záver, že má nariadenia o tom, že nikoho nepustí na toto zariadenie, kto nemá vozík aj keď má svoj eurokľúč je neprípustné. Predsa nemôžeme vyčleniť oproti usmerneniam k eurokľúču ťažko postihnutých pacientov, ktorí spĺňajú podmienky získania vlastného kľúča. Navštívil som preto prednostu ŽST Žilina, ktorého som o tomto informoval. Na základe dohody sme dnes z UPPZ odoslali list pánovi námestníkovi GR ŽSR, aby vytvoril interné usmernenie pre prístup nielen pre telesne, ale aj pre chronicky postihnutých pacientov, vrátane prenajatých priestorov. Uvidíme výsledok a veríme, že sa situácia zmení.


Ilustračná snímka interiéru výpravnej budovy stanice Žilina (2.2.2007) © Milo Fabian

Je logické, a pre niektorých ťažko pochopiteľné, že ľudia môžu byť postihnutí i inak než telesne. Ale nebudeme a nemôžeme zabudnúť na onkologických pacientov, na pacientov s Crohnovou chorobou, na pacientov s vývodom (stomikom), inkontinentných pacientov a podobne, ktorí síce nemajú invalidný vozíček, ale pri všetkej úcte k vozíčkárom, možno ich zdravotný stav je horší než človeka na vozíčku...

Rokovanie na odboru zdravotníctva VÚC v Žiline k Eurokľúču dopadlo úspešne a verejná samospráva tohto regiónu je ústretová k pomoci a podpore pacienta a občanov v tomto regióne. Ale neviem si predstaviť, ako sa bude tváriť a čo si vypočuje cestujúci pacient, ktorému sa stane to, čo mne včera... Napriek tomu, že ŽSR je ústretové, stačí jeden človek... a už je iný pohľad... nielen na človeka, ale hlavne na stanicu a spoločnosť napriek tomu, že oni sú tí, ktorí majú iný názor.

Odkazy:

  1. Únia pomoci a podpory zdravia
  2. EUROKĽÚČ.SK - život bez bariér
  3. Železnice Slovenskej republiky

Súvisiace odkazy