Naše téma: Má regionální vlaky objednávat stát?

20.1.2020 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Má regionální vlaky objednávat stát?

Po vyhodnocení „Koncepce veřejné dopravy“ z roku 2015 na vládě se nyní soustředíme na přípravu nové. Chci debatovat možnost, že stát převezme od krajů objednávku železniční dopravy. Na roztříštěnost služeb mám spoustu stížností a lidé mají pravdu: Železnice má fungovat jako celek, vyjádřil se dne 13. ledna tohoto roku ministr dopravy České republiky Vladimír Kremlík na sociální síti Twitter. Vzorem v tomto směru nám má být Bavorsko nebo Slovensko. Co vy na to?

Po pěti letech chce ministerstvo dopravy znovu otevřít debatu o tom, zda by nebylo pro veřejnou dopravu v Česku lepší, aby veškerý provoz osobních vlaků organizovalo ministerstvo samo. Vzorem má být Bavorsko či Slovensko, můžeme se dočíst v článku motivovaném materiálem ministerstva dopravy, hodnotícím fungování Koncepce veřejné dopravy z roku 2015, který uvedeného dne ministr Vladimír Kremlík předložil vládě České republiky, aby jej vzala na vědomí. O dnešním systému řízení veřejné dopravy se tam píše: Už při jeho vzniku ministerstvo dopravy přišlo s myšlenkou návratu objednávky pod stát, narazilo ale na velký odpor krajů a nakonec zůstalo vše při starém: dálkové vlaky objednává ministerstvo, regionální kraje. Současný model ale vede i k tomu, že kraje objednávají vlaky jen na hranice svého regionu.


Územní působnost krajů na mapě sítě SŽ

Je třeba doplnit, že úzké institucionální sepětí regionálních vlaků s jednotlivými kraji České republiky není záležitostí posledních pěti let, ale začalo se formovat už začátkem 90. let minulého století v souvislosti s vytvářením integrovaných dopravních systémů (IDS). A že od těch dob tento proces mocně pokročil, ne však všude stejně. Zatímco některé IDS zahrnují veškerou veřejnou hromadnou dopravu v kraji, jinde nic takového nefunguje. Také plošný rozsah integrované dopravy se různí a v některých případech značně přesahuje hranice dotyčného kraje. Existují také IDS společné dvěma krajům. I když integrace regionální osobní železniční dopravy a objednávka regionálních vlaků jsou dvě různé věci, přece jen spolu úzce souvisí, a z výše uvedeného plyne, že kraje mohou mít na ministerský nápad různý názor.


Ministr dopravy Vladimír Kremlík utrpěl nápad, ...
(29.9.2019. Praha) © Jiří Řechka

Liberecký hejtman Martin Půta, který vede v Asociaci krajů komisi pro dopravu, se jednáním nebrání, nepovažuje ale za příliš reálné, že by na něco takového kraje přistoupily. „Beru to spíše jako zástěrku k problémům, které vznikly. To, že tu není státní jednotný tarif už dávno, není chyba krajů, ale ministerstva dopravy,“ uvedl Půta. Podle něj navíc není jasné, kdo by řešil návazné autobusové regionální spoje. „Čekáme od ministerstva, že s námi budou jednat více jako s partnery. Dálkové spoje objednávají na území krajů často bez toho, aby s námi řešili například délku smlouvy,“ dodal Půta. Obává se, že centrální objednávka povede také ke zrušení provozu na některých regionálních tratích, uvádí už citovaný článek. Hejtmanu Půtovi je jistě možno v lecčems dát za pravdu, hlavně pokud jde o onen jednotný státní tarif.


… kterému liberecký hejtman Martin Půta [uprostřed] zrovna nefandí
(13.12.2013, Kořenov) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Dva dny před vydáním článku, jenž inspiroval dnešní příspěvek do naší pravidelné rubriky, uveřejnil týž zdroj rozhovor na podobné téma: V Týně nad Vltavou se v pátek konala konference Budoucnost regionální dopravy 2020. Pozornost mimo jiné vzbudil doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. z Katedry technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Podle něj jsou české a moravské kraje příliš malé a uměle stvořené na to, aby kvalitně zajistily železniční dopravu. Drdla kritizoval i tarifní chaos, který nastal s příchodem nového jízdního řádu. Vyjmenoval řadu různých systémů, podle kterých si různé kraje určují ceny (pásma, zóny, kilometry, atd.). „Neměli bychom dělat z cestujícího einsteina tarifních systémů v různých krajích,“ uvedl docent. Inspiraci by podle něj měli Češi hledat ve Švýcarsku, zní jeho úvod.


Na svou „zahraniční“ polohu doplatily třeba Štíty, kam už zase osobní vlaky
z Pardubického kraje nejezdí (1.10.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Zajímavé jsou také diskusní příspěvky pod oběma odkazovanými články – tedy až na ty, které zplodili věční nespokojenci, nadávající na vše tak nějak ze zásady. Doufám, že v naší diskusi mnoho takových nenajdeme. Mohli byste se v ní vyjádřit v duchu následujících otázek (byť váš intelektuální rozlet, jak je naším zvykem, v tomto ohledu jen na ně neomezujeme):

Jaké jsou výhody a nevýhody regionální objednávky?
Jaké jsou výhody a nevýhody celostátní objednávky?
Který z těchto dvou systémů byste upřednostnili vy?

Úvodní snímek: Navazující spojení dvěma regionálními vlaky mezi destinacemi ve třech krajích je dnes spíš
rarita (29.3.2019, Pardubice-Rosice nad Labem) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy