ŽSR 188: Košice - Plaveč - Čirč - Muszyna (PL)

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 188: Košice - Plaveč - Čirč - Muszyna (PL)
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia
Prvý návrh spojenia severovýchodného Uhorska s Haličou predpokladal výstavbu železnice z Prešova cez Dukliansky priesmyk smerom na Przemysl. Tento zámer sa však nepodarilo realizovať. Neskôr sa pozornosť obrátila na spojenie Prešova s Tarnowom a uhorská legislatíva dňa 30.5.1870 s konečnou platnosťou rozhodla o výstavbe takto smerovanej trate. Na jej stavbu a prevádzkovanie vypísalo Uhorské ministerstvo verejných prác a dopravy konkurz. Zúčastnilo sa ho 7 uchádzačov, spomedzi ktorých bola vybraná viedenská banka Union, požadujúca na 1 míľu trate štátnu záruku vo výške 45 900 zl.9) Táto banka získala koncesiu na výstavbu i na prevádzkovanie uhorského úseku trate na základe zákonného článku č. XIV/1871, ktorý nadobudol účinnosť dňa 12.5.1871. Súčasne bola zmocnená i na založenie akciovej spoločnosti.
 
Podľa koncesie musela banka vybudovať a sprevádzkovať trať Prešov - Sabinov - Orlov - Tarnów po štátnu hranicu do 23 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti spomenutého zákona. Hoci sa pôvodne uvažovalo o jednokoľajnej trati, pozemky sa mali vyvlastniť pre dvojkoľajnú trať. Druhú koľaj bol koncesionár povinný bezplatne položiť na požiadanie vlády do dvoch rokov v prípade, ak by čistý zisk prekročil výšku úrokov menovitého kapitálu o 8 %. Koncesionár mal aj povinnosť zložiť zálohu vo výške 300 000 zl do 14 dní odo dňa konečného súhlasu so stavbou.
 
Banka Union uzavrela dňa 1.10.1871 stavebnú zmluvu s podnikateľom Oskarom Pongrátzom. Založila sa tiež akciová spoločnosť s názvom "Uhorská časť prešovsko-tarnowskej železnice", ktorej stanovy schválila vláda 24.2.1872. Banka na túto spoločnosť previedla koncesné práva i stavebnú zmluvu.
Projekty stavby boli schválené dňa 10.6.1871, verejnoprávna obchôdzka sa uskutočnila dňa 24.8.1871 a termín ukončenia bol stanovený na 18.4.1873. Podnikateľ Pongrátz termín dodržal, stavba bola dňa 3.4.1873 ukončená a po policajnej obchôdzke sa prevádzka na úseku Prešov - Orlov začala dňa 1.5.1873.
 
 Dĺžka uhorského úseku: 55 km
 Maximálne stúpanie: 17 o/oo
 Minimálny oblúk: 275 m
 Šírka hlavy pláne: 4 m
 Hmotnosť koľajníc: 35,5 kg/m
 Náklady na 1 km 18 816 zl
 Celkový stavebný kapitál 7 154 983 zl
 
 Na trati bolo 64 úrovňových križovaní a 1 nadchod. V 8 staniciach a zastávkach trate boli vybudované 4 prijímacie budovy, 5 skladov, 1 sklad obilia, 3 nákladiská (jedno pre potreby armády), 36 strážnych stanovíšť, ďalej 3 rušňové remízy a skládky uhlia. Dopravu vlakov zabezpečovali rušne, vyrobené v lokomotívke G. Siegla (s výr. č. 1636 - 1639 v roku 1872 a s výr. č. 1640 v r. 1873). Zodpovedali triede IIIb4 KBŽ a niesli mená "Torysa", "Poprad", "Tarka", Szeben" a "Lipiany". ČSD im neskôr pridelili čísla 313.335 - 313.339.
 
Koncom roku 1872 sa viedli neúspešné rokovania o prevzatí prevádzky dokončenej železnice spoločnosťou KBŽ. Spoločnosť KBŽ nechcela prevziať prevádzku Prešovsko-tarnowskej železnice, mala však záujem o jej získanie. Nakoniec prevádzku uhorského úseku po Orlov prevzali MÁV.
 
Roku 1874 bol vybudovaný aj úsek Orlov - zemská hranica. Verejná prevádzka na ňom sa však začala až 18.8.1876, po otvorení haličského úseku Tarnów - Leluchów - zemská hranica.
Prevádzku uhorského úseku po Orlov zabezpečovali v období 1873 - 1879 MÁV, od Orlova Prvá uhorsko-haličská železnica. Keď sa uskutočnila fúzia Prešovsko-tarnowskej železnice s KBŽ, prevzala železnicu i jej prevádzkovanie KBŽ. Dohoda o fúzii bola uzavretá dňa 8.4.1876, k jej ratifikácii však došlo až 11.6.1879 a prevod práv železnice na KBŽ schválil zákon č. XXXVIII/1879. Prioritky Prešovsko-tarnowskej železnice (14 284 ks po 300 zl) boli pritom vymenené za prioritky KBŽ. Došlo tiež k výmene akcií: za 8 kusov päťpercentných akcií Prešovsko-tarnowskej železnice (dovedna 14 284 ks po 200 zl) sa poskytlo 9 kusov štvorpercentných akcií KBŽ.
Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
98,750
0,000
ŽST
102,746
4,000
Zastávka
104,006
 
Tunel
107,316
9,000
ŽST
112,407
14,000
Zastávka
114,434
16,000
ŽST
1,956
19,000
Zastávka
2,616
 
Hradlo
4,234
20,000
Výhybňa
7,230
23,000
Zastávka
8,430
24,000
ŽST
10,128
26,000
Zastávka
13,504
30,000
Zastávka
16,723
33,000
ŽST
18,510
35,000
Zastávka
25,390
42,000
ŽST
31,217
48,000
Zastávka
31,222
 
Vlečka Imuna Šarišské Michaľany
Vlečka
34,951
52,000
Orkucany
Zastávka
37,365
54,000
ŽST
41,428
58,000
Zastávka
43,247
60,000
Zastávka
45,927
62,000
Zastávka
48,512
65,000
ŽST
51,206
68,000
Zastávka
61,720
78,000
Výhybňa
66,860
83,000
Zastávka
68,721
85,000
Zastávka
69,722
 
Plaveč výh. č. 6/5
Odbočka
1,714
88,000
ŽST
71,021
90,000
Zastávka
74,528
94,000
Zastávka
75,932
 
Plaveč št. hr.
Št.hranica

Cestovné poriadky

PDF
PDF
178 kB
27.3.2020
PDF
PDF
320 kB
23.3.2020
PDF
PDF
1 013 kB
29.3.2009
PDF
PDF
1 138 kB
26.4.2009
PDF
PDF
746 kB
21.3.2020
PDF
PDF
1 019 kB
18.6.2010
PDF
PDF
1 445 kB
25.6.2010
PDF
PDF
914 kB
5.4.2020
PDF
PDF
1 366 kB
6.4.2020
PDF
PDF
2 014 kB
27.6.2010
PDF
PDF
2 274 kB
3.7.2010
PDF
PDF
738 kB
8.4.2020
PDF
PDF
1 274 kB
5.7.2010
PDF
PDF
1 205 kB
5.7.2010
PDF
PDF
1 576 kB
17.4.2011
PDF
PDF
1 663 kB
10.4.2011
PDF
PDF
2 121 kB
5.6.2011
PDF
PDF
795 kB
10.4.2020
PDF
PDF
2 334 kB
16.10.2011
PDF
PDF
1 853 kB
23.10.2011
PDF
PDF
1 876 kB
29.5.2011
PDF
PDF
139 kB
15.1.2009
PDF
PDF
149 kB
16.9.2017
PDF
PDF
222 kB
16.9.2017
PDF
PDF
177 kB
27.10.2018
PDF
PDF
167 kB
27.10.2018
PDF
PDF
165 kB
27.10.2018
PDF
PDF
160 kB
27.10.2018
PDF
PDF
165 kB
12.1.2020
PDF
PDF
545 kB
12.1.2020
PDF
PDF
546 kB
12.1.2020
PDF
PDF
622 kB
14.1.2020

Ostatné prílohy

PDF
PDF
127 kB
15.1.2009
PDF
PDF
128 kB
5.10.2009
PDF
PDF
134 kB
16.12.2009
PDF
PDF
252 kB
15.1.2009
PDF
PDF
257 kB
5.10.2009
PDF
PDF
260 kB
16.12.2009