Železničný Mikuláš pozýva na trať Košice – Prešov

15.11.2016 8:00Zdroj: KHKV

Železničný Mikuláš pozýva na trať Košice – Prešov

Na koľaje medzi Košicami a Prešovom sa aj v tomto roku chystá Mikuláš s anjelmi a čertom. Pozývame všetky dobré detičky, mamičky, oteckov, deduškov i babičky na jazdu historickým vláčikom už v nedeľu 27. novembra. Vybrať si môžete z týchto odchodov: z Košíc: 8:42, 11:00 a 13:42 hod, z Prešova: 9:50, 12:20 a 15:15 hod. Rezervujte si miesta a balíčky najneskôr do 20. novembra!

 

 

 

 

Mikuláš, čert i anjeli z Klubu historických koľajových vozidiel už po 8 - krát potešia deti, ktoré v nedeľu, 27. novembra zavítajú na netradičnú nostalgickú jazdu na trati Košice – Prešov – Košice.

Cestovný poriadok

Odchody z Košíc:                    8:42    11:00       13:42
Odchody z Prešova:                9:50      12:20     15:15

Okrem týchto staníc vlak zastaví pri každej jazde aj v Kysaku, a po dohode a objednávke vopred aj v iných staniciach na trati.

Program

  • počas cesty vlakom bude sv. Mikuláš, anjeli a čert rozdávať balíčky priamo vo vagónoch

  • na konečnej stanici sa môžu deti vyfotografovať s Mikulášom + spoločná fotografia

  • návšteva detí u „uja“ výpravcu v dopravnej kancelárii v Prešove

  • možnosť individuálnych predvianočných nákupov v Prešove, resp. Košiciach

  • vagóny sú vykurované

  • max. rýchlosť vlaku 60 km/hod.

  • mikulášske balíčky budú obsahovať sladkosti a vláčikové prekvapenie

Rezervácia

Už dnes si rezervujte miestenky a mikulášske balíčky pre deti!!! Rezervácie treba nahlásiť a mikulášske balíčky uhradiť najneskôr do 20. 11. Rezervácie na rezervaciekhkv@gmail.com

Rezervácia lístkov je bezplatná a cestovné sa platí priamo vo vlaku. Platnosť rezervácie končí 15 minút pred odchodom vlaku, po tomto termíne nebude rezervácia akceptovaná, do vlaku sa však dostanete – na státie. Organizátor si vyhradzuje právo na obmedzený počet rezervácii.

Úhrada mikulášskeho balíčka

Prosíme, aby ste, v prípade záujmu o Mikulášsky balíček, uhradili sumu 6,- € / za 1 balíček/  najneskôr do 20. novembra prevodom na č. účtu 29 18 579 852 / 1100  Tatra banka a uviedli variabilný symbol, ktorý dostanete v potvrdzujúcom maily.

Cestovné

(Lístky sa nepredávajú v pokladni ŽSR a ani nikde v predpredaji. Platí sa až vo vlaku.)

Spiatočný (obojsmerný) lístok

Dospelý:  8,- €
Dieťa (3-15 r.):  5,- €
Dieťa do 3 rokov:  bezplatne
Rodinný lístok:  22,- €

Jednosmerný lístok

Dospelý: 6,- €
Dieťa (3-15 r.): 3,- €
Deti do 3 rokov: bezplatne

* Cestovné tvorí Váš dobrovoľný príspevok a naša odporúčaná výška pokrýva nevyhnutné náklady na jazdu historickým vlakom. Výťažok z cestovného, ako aj Vaše dobrovoľné príspevky, budú použité na opravu a záchranu historického parného rušňa 434.2338.

Ďakujeme.

Rezervácie a informácie výhradne mailom na rezervaciekhkv@gmail.com

UPOZORNENIE

Cestovanie nostalgickými vlakmi je v zmysle „Prepravného poriadku pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR“. Práva a povinnosti cestujúcich i dopravcu si prosím pred odchodom vlaku prečítajte prečítajte na tejto stránke.

Teší sa na vás Mikuláš, anjeli, čert a vykúrené vagóny!

Súvisiace trate

  • ŽSR-188: Košice - Plaveč - Čirč - Muszyna (PL)