Kendice - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

1.9.1870

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Kendice leží na trati ŽSR č. 188 Košice - Plaveč - Muszyna ( PKP ), v medzistaničnom úseku Drienovská Nová Ves - Prešov.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Košíc

Prvá trať do Prešova - odbočka Košicko - bohumínkskej železnice.

Udelenie koncesie pre Košicko - bohumínsku spolčnosť (ďalej len KBŽ), na trať z Košíc do Bohumína s odbočkou do Prešova,   bolo po niekoľko ročných prieťahoch schválené 26.6.1866. Trať mala byť jednkoľajná s drevenými mostami a s odbočkou Obišovce - Prešov.
KBŽ mala prispieť k výraznému zvýšeniu ťažby a odbytu uhlia, zabezpečiť prísun dobytka, potravín,  dreva a zabezpečiť tranzitnú dopravu od Tiskej   železnice. Dôležitou úlohou trate, malo byť aj sprístupnenie  kúpeľov Smokovec v Tatrách.
1.9.1870 bol uvedený do prevádzky úsek trate Košice - Kysak - Prešov a 12.3.1872 posledný úsek trate (Sp.Nová Ves - Kysak). Trať KBŽ bola jednokoľajná, druhá koľaj sa mala položiť iba v prípade, ak príjem na  km trate prekročí 150000 zl. Mosty boli oproti pôvodným predpokladom väčšinov postavené železné.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu